BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi

 

Duyurular
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINDAN

Fakültemizin aşağıda belirtilen bölümlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine ve Başkent Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır. 

 

Başvuru süresi duyurunun yayım tarihinden itibaren 15  (onbeş)  gündür. Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir. 

 

BAŞVURULARDA ARANACAK KOŞULLAR: 

Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birimi belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet CD’yi ekleyerek, kadronun açıldığı birime şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ İLAN METİNLERİ

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı/Program

Kadro Ünvanı ve Sayısı

Açıklama

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

-

Dr. Öğr. Üyesi (1)

Coğrafi bilgi teknolojileri alanında doktora yapmış olmak, görüntü işleme ve örüntü tanıma alanlarında araştırma yapmış olmak.