BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi

 

Duyurular
ÖNEMLİ DUYURU

Üniversitemizde ve Fakültemizde  2021-2022 Akademik Yılı Güz döneminden itibaren yüz yüze eğitim-öğretime başlanmış ve eğitim verilecek ortamların fiziki şartları dikkate alınarak mesafe kuralına göre kapasiteleri belirlenmiştir.

Fakültemiz öğrencilerinin ve öğretim üyeleri /elemanlarının; sınıflarda maske ve mesafe kurallarına uygun olarak davranmaları, gerekli havalandırma koşulları altında dersin işlenmesi esastır.  Kullanılan maskelerin “ventilli” tabir edilen maske olmaması, nefesin ağız ve burun yoluyla ortama doğrudan verilmesini engelleyecek türdeki maskelerin kullanılması gerekmektedir.  

Bu kurallara ilave olarak,  öğrencilerimizin HES kodları kayıtlı oldukları dersler bazında sınıf listelerinde öğretim üyelerince listelenebilmekte, öngörülen aşıların tamamlanma durumları ve/veya riskli/risksiz kategoride yer alıp almadıkları görülebilmektedir.

Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan kurallar çerçevesinde, aşılanma sürecini tamamladığı halde sistemde aşılanma sürecini tamamlamamış olarak görünen öğrencilerimizin, aşı olduklarını aşı kartıyla belgeleyerek derslere katılmaları gerekmektedir. Henüz hiç aşı olmamış ya da iki aşıyı tamamlamamış öğrencilerimizin ise haftada 2 kez yaptıracakları test sonuçlarını Pazartesi ve Perşembe günlerinde göstererek derslere katılabileceklerdir.  Öğrencilerimiz, test sonucunu alana kadar kendi tercihleri nedeniyle eğitime devam edemeyeceklerinden 4857 ve 2547 sayılı kanunların derse devama ilişkin hükümleri nedeniyle mazeretli sayılmayacaklardır.  

Maske ve mesafe kuralına uymadıkları belirlenenler için ise disiplin hükümlerinin uygulanması gerekecektir.

İçinde bulunduğumuz salgın koşulları nedeniyle öğretim üye/elemanlarımızın, idari personelimizin ve öğrencilerimizin bu kurallara kesinlikle uymaları beklenmektedir.

Böylece hepimiz birlikte olmayı özlediğimiz fakültemizde sağlığımızı koruyarak, eğitim öğretimde sürdürülebilirliği sağlayabileceğiz.

Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür eder başarılı bir akademik yıl geçirmenizi dileriz.

 

 

Dekanlık