BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi

 

Duyurular
Fakültemizin aşağıda belirtilen bölümlerine öğretim üyesi alınacaktır

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINDAN

Fakültemizin aşağıda belirtilen bölümlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine ve Başkent Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır. 

Başvuru süresi duyurunun yayım tarihinden itibaren 15  (onbeş)  gündür. Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir. 

BAŞVURULARDA ARANACAK KOŞULLAR: 

Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birimi belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet CD’yi ekleyerek, kadronun açıldığı birime şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ İLAN METİNLERİ

Birim

Bölüm

Kadro Ünvanı ve Sayısı

Açıklama

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektornik Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi

 (1)

Lisans eğitimini Elektrik-Elektronik, Elektronik, Elektronik Haberleşme Mühendisliği ve benzeri bölümlerden birinde tamamlamış olmak; doktora çalışmasını haberleşme veya elektrooptik alanında yapmış olmak. Haberleşme, Haberleşme Sistemleri Tasarımı, Haberleşme Elektroniği alanlarında ders vermiş olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi

 (2)

Hafızalı ısı denklemlerinde ters problemler üzerinde doktora yapmış olmak. Matemetik ve Diferansiyel Denklemler konularında dersler vermiş olmak.

Mekatronik, Robotik, Kontrol; Sürü robotlar, gömülü sistemler alanında çalışmış olmak. Makine Teorisi, Mekatronik, Sistem Dinamiği konularında dersler vermiş olmak.