BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi

 

Duyurular
Öğretim Üyesi Kadro İlanı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINDAN

Fakültemizin aşağıda belirtilen bölümlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine ve Başkent Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır. 

Başvuru süresi duyurunun yayım tarihinden itibaren 15  (onbeş)  gündür. Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir. 

BAŞVURULARDA ARANACAK KOŞULLAR: 

YARDIMCI DOÇENT: 

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalı ile sınava girecekleri yabancı dili belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek, kadronun açıldığı birime şahsen başvurmaları gerekmektedir.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ İLAN METİNLERİ

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı/Program

Kadro Ünvanı ve Sayısı

Açıklama

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

-

Yardımcı Doçent (2)

Coğrafi Bilgi teknolojileri alanında doktora yapmış olmak, görüntü işleme alanında araştırma yapmış olmak.

Elektronik-Bilgisayar eğitimi alanında doktora yapmış olmak, çokluortam sistemleri alanında araştırma yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Biyomedikal Mühendisliği

-

Yardımcı Doçent (1)

Fizyolojik sistemlerin modellenmesi konusunda doktora yapmış olmak ve biyomedikal işaret işleme konusunda çalışmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

-

Yardımcı Doçent (1)

Lisans, Y. Lisans ve doktorasını Endüstri Mühendisliği alanında yapmış olmak. Üretim planlama ve proje yönetimi alanlarında ders vermiş olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

-

Yardımcı Doçent (1)

Güneş enerjisi, yoğunlaştırıcı güneş kollektörleri üzerinde doktora yapmış ve bu konularda çalışmaları olması