BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi

 

2016 YAD Onur Ödülü Prof. Dr. İmdat Kara

Prof. Dr. İmdat KARA’ ya YAD (Yöneylem Araştırması Derneği) Onur Ödülü Verildi

Prof. Dr. İmdat Kara      

“ Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 36. Ulusal Kongresi”, 12-15 Temmuz 2016 tarihilerinde, İzmir de, Yaşar Üniversitesinde gerçekleştirilmiştir. Bu kongrede, Üniversitemiz Mühendislik fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. İmdat Kara’ya, Türkiye’de Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği alanında çalışan diğer beş profesörle  ile birlikte,Yöneylem Araştırması Derneği tarafından, ONUR ödülü verilmiştir. 

Prof. Dr. İmdat KARA’nın Kısa Özgeçmişi ve Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliğine verdiği önemli hizmetler

İmdat Kara, Haziran 1968’de, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümünden lisans ve Ankara Yüksek Öğretmen Okulundan öğretmenlik diploması almış, 1974 yılında da ODTÜ’ de, Yöneylem Araştırması ve İstatistik alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. 1976 yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde doktorasını tamamlayan Dr. Kara, 1979 yılında doçent olmuş, 1987 yılında da Yüksek Öğretim Kurulunca profesörlüğe yükseltilmiştir. 1968 yılında Eskişehir Maarif Kolejinde Matematik Öğretmeni olarak çalışma hayatına başlayan Dr. Kara, 1998 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden emekli olmuş, aynı yıl Başkent Üniversitesinde göreve başlamıştır. Dr. Kara, Üniversitelerde Dekan, Bölüm Başkanı, Enstitü Müdürlüğü ve Rektör Yardımcılığı gibi çeşitli yönetim görevleri de yapmıştır. Halen Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde çalışmaktadır. Prof. Dr. İmdat Kara, evli ve iki çocuk babası olup,  üç torun sahibidir.

Prof. Dr. İmdat KARA’nın  Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği  ile ilgili Faaliyetleri

1.1993 öncesi Anadolu Üniversitesi, şimdi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ile Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümlerinin kuruluşu ve uzun süre bölüm başkanlıklarını yapmıştır.

2. 1976’dan beri, “Yöneylem Araştırmasının Yöntembilimi”, “Yöneylem Araştırması”, “Doğrusal Programlama”, “Matematiksel Programlama” ,”Olasılık”, “Rassal Modeller”, “Karar Analizi”, “Ağ Teorisi” ve benzeri başlıklarda lisans ve lisansüstü düzeyde dersler vermiştir.

3.Dünyada ilk doğrusal programlama kitabının yazarı olan Saul I. Gass ile European Journal of Operational Research dergisinin uzun süre editörlüğünü yapmış olan Bernhard Tilanus’un Türkiye’ye davet ederek,  çeşitli yerlerde YA konferansları düzenlenmiştir.

4.Yöneylem Araştırmasının Yöntembilimi”, “Doğrusal Programlama”, “Yöneylem Araştırması: Doğrusal Olmayan Modeller” , “Olasılık” ve “Servis Sistemleri” başlıklarında telif beş Türkçe kitap yazmış; iki kitap editörlüğü; uluslararası bir kitapta bölüm yazarlığı yapmıştır.

5.Çoğunda yürütücü olduğu, toplam 16 uygulamalı proje gerçekleştirmiştir.

6. EURO/TIMS, IFORS’81-84 ve EURO/INFORMS gibi çok sayıda uluslararası Yöneylem Araştırması toplantılarına katılmıştır.

7.5. Ulusal YA kongresini “Düzenleme Kurulu Başkanı” sıfatıyla Eskişehir’de toplanarak gerçekleştirmesini sağlamış ve “Yöneylem Araştırması’79” bildiriler kitabının editörlüğünü yapmıştır.

8.Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği ulusal(YA-EM) kongrelerinin ilk otuzuna kesintisiz, izleyen dört kongrenin de ikisine ( 36 kongrenin 32 sine)  toplam 60 dan fazla çalışma ile aktif olarak katılmıştır.

9.Bu güne kadar 13 yüksek lisans ve 5 doktora tezine danışmanlık yapmıştır.

10. Uluslar arası indekslerle taranan dergilerde 16 yayın gerçekleştirmiş ve bunlara çok sayıda atıf almıştır.