BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi

 

Yaşam Bilimlerinde Mühendislik Çözümleri - Proje Hazırlama Yürütme Eğitimi

Amaç ve Kapsam: Yaşam bilimlerinde karşılaşılan problemlerin çözümü için mühendislik tabanlı yöntemlerin tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanması amaçlı disiplinler arası projelerin hazırlanma ve yürütme aşamalarını destekleyecek içerikte bir eğitim programı sunulacaktır. Bu bağlamda eğitim programının birinci ayağı TÜBİTAK-ARDEB proje destek programlarının tanıtımı, bu programlara yapılan başvuru dosyaların hazırlanması, projeye destek alabilme şansının artırılması, destek kararı verilen projelerin yürütülmesi ve sonlandırılması aşamalarını kapsayacaktır. Eğitim programının ikinci ayağı ise belirlenmiş temaya özel bazı alt alanlarda (biyoenformatik, sağlık bilişimi, biyosensörler, tıbbi görüntü işleme, kanser ve bitki moleküler biyolojisi gibi) güncel konuların tartışılmasını ve bu alanlarda disiplinler arası proje yürütmüş araştırmacıların tecrübelerinin paylaşılmasını kapsamaktadır.

 

Katılımcılar: Katılımcılar, yaşam bilimleri ve mühendislik ara kesitinde, aşağıdaki bilim dallarında çalışan, tez aşamasındaki doktora öğrencileri ve doktorasını son 10 yıl içerisinde tamamlamış, henüz bir TÜBİTAK proje desteği almamış, tercihen başvurusu reddedilmiş araştırmacılardan seçilecektir:

•Bilgisayar-Bilişim Bilimleri ve Mühendisliği

•Elektrik-Elektronik Mühendisliği

•Biyomedikal Mühendisliği

•Makine ve Malzeme Mühendisliği

•Endüstri Mühendisliği

•Fizik Mühendisliği

•Kimya Mühendisliği

•Uygulamalı Matematik

•Biyomühendislik, Biyoteknoloji, Biyokimya

•Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik

•Tıp ve Sağlık Bilimleri

•Biyoistatistik

Katılımcıların herhangi bir intihal cezası almamış olması gerekir. Her katılımcının bir proje önerisiyle etkinliğe başvurması beklenecektir.

 

Destek: Eğitim, TÜBİTAK tarafından 2237 programı kapsamında desteklenecektir. Katılım ücretsiz olup, kontenjan dahilinde tüm katılımcıların günlük iaşe ve kırtasiye giderleri ile Ankara dışından gelen katılımcıların yol ve konaklama giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.

 

Başvuru: Başvuru için 15 Aralık 2016 tarihine kadar www.baskent.edu.tr/~hogul/basvuru_ad_soyad.doc bağlantısındaki form doldurularak hogul@baskent.edu.tr adresine gönderilmelidir. Katılımcı listesi 16 Aralık 2016 tarihinde ilan edilecektir.