BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi

 

Rüzgar Türbini Prototipinin Açılışı

Tarih: 20 Kasım 2017 saat 15:00

YERİ: Başkent Üniversitesi Yapracık Rehabilitasyon Merkezi Kampusü, Eskişehir yolu 25.km, sağdanYapracık Köyü girişi 1.5 km. içerde (Botaş yanı)

Dünya da bir ilk: Slatlı kanat tasarımı ile enerji üretimi artıyor

Başkent Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü düşük rüzgar hızı ve düşük akıntı hızlarında %51 daha fazla elektrik enerjisi üretebilecek kanat tasarımı yaptı  

 

Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tahir Yavuz yürütücülüğünde tamamlanan Ar-Ge çalışmaları sonucunda rüzgar enerjisini ve  hidrokinetik enerjiyi kullanarak düşük rüzgar ve akıntı hızlarında bile yüksek verimle çalışabilecek Rüzgar Türbin Kanat Tasarımı yapılarak Rüzgar Türbini prototipi üretilmiş ve Başkent Üniversitesi Yapracık kampüsüne kurulmuştur.  

Açılış töreninde Başkent Üniversitesi Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal da yenilenebilir enerji için Türkiye'de önemli kaynakların bulunduğunu ifade etti. Haberal, üniversitelerinde yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin teknolojilerin geliştirilmeye devam edileceğini söyledi.

Açılış töreninde konuşan Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal, yenilenebilir enerji kaynaklarının daha çok kullanılması gerektiğine işaret ederek, "Geliştirilen kanat tasarımı, ön çalışma. Çalışmayı sanayicilere yönelik hayata geçirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berna Dengiz bu konudaki görüşlerini şu şekilde dile getirdi: “Bilindiği üzere, tükenebilen fosil yakıtların egemenliğindeki dünyamız hızla bir çevre felaketine doğru gitmektedir. Bu nedenle, karbon ayak izini azaltmak amacıyla küçük, temiz ve yenilenebilir enerji türlerinin hepsinden yararlanmak zorundayız. Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi topluma faydalı, duyarlı ve çevreci çalışmalar yaparak topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmektedir.  Bu nedenle daha önce yeterince dikkat çekmemiş olan ancak dünyamızın sahip olduğu bütün temiz enerji türlerini değerlendirmek ve tüm potansiyel alternatif enerji kaynaklarını verimli ve yaygın bir biçimde kullanmak zorundayız.”

Bu projenin fikri bu sorumluluk ve duyarlılıkla ortaya çıkmıştır. Bu projede geliştirilen kanat tasarımı ile gerek büyük akıntılardan kentlerin ihtiyaçlarını, gerekse küçük akıntılardan bireysel ihtiyaçları karşılayabilecek elektrik gücü klasik kanatlara göre daha verimli elde edilebilmektedir.

Projenin yürütücüsü Prof. Dr. Tahir Yavuz proje hakkında bilgi vermiştir.

Slatlı kanat tasarımı TÜBİTAK,  5 m çapındaki kanat ve türbin prototipi ise Başkent Üniversitesi Bilimsel Araştırmaları Fonu tarafından desteklenmiştir. Proje kapsamında elde edilen Slatlı Kanat Tasarımı buluşu Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Faydalı Model ile tescil edilmiştir. Kanatlar  kompozit malzemeden üretilmiştir.

Geliştirilen yüksek performanslı slatlı kanat rüzgar türbinlerinde kullanılarak;   

Düşük rüzgar hızında verimli bir şekilde enerji üretilebilecek ve böylece ülkemizde şimdiye kadar kullanılmayan rüzgar enerjisi alanları değerlendirilebilecek,

Ülkemizin rüzgar enerji potansiyelinde önemli bir artış sağlanabilecek,

Hidrokinetik türbinlerde kullanılması ile de;

Ülkemizde henüz kullanılmayan serbest akışlı kanallarda (akarsularda) enerji üretimi mümkün olabilecek,

Hidroelektrik santrallerde atık sular belli kanallara yönlendirilerek kanalda oluşan akış ortamında ilave enerji üretilebilecek, Boğazlarda örneğin İstanbul ve Çanakkale boğazlarında uygun yerlere çok sayıda hidrokinetik  türbin yerleştirilerek   önemli oranda temiz enerji üretilebilecektir.  

Foto Galeri: