BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi

 

Mühendislik Fakültesi Uzaktan Eğitim Duyurusu 2

Sevgili Öğrenciler,

Dünyayı ve dolayısıyla ülkemizi etkileyen  Corona (COVID 19) virüsü ile mücadele sırasında virüsün yayılımını azaltmak amacıyla alınan önlemlerden biri olarak, bir çok ülkede olduğu gibi, ülkemizde de eğitime ara verilmiştir. Yükseköğretim Kurumu’nun  ilgili kararı ile 23 Mart 2020 tarihi itibariyle üniversitemiz, tüm fakülteleri ile, uzaktan eğitime başlama hazırlığı içine girmiştir.

Bildiğiniz gibi fakültemizde yıllardır mevcut eğitim-öğretim sistemi yürütülürken, Moodle platformu derslerin yaklaşık %60’ında, destekleyici anlamda kullanılmaktaydı.  

Uzaktan eğitim için Üniversitemizin tüm fakültelerini kapsayacak hazırlıklar,  sahip olduğumuz olanaklar ile; örneğin Moodle üzerinden destekler, Moodle+Adobe Connect kullanımı ile senkron eğitim, Kanal B üzerinden sağlanabilecek açık öğretim dahil olmak üzere çalışmalar başlatılmıştır. 

23-27 Mart haftası bir geçiş dönemi olarak , derslerden dafa fazla uzak kalmamanız için mevcut durumda kullanmakta olduğumuz Moodle sistemi üzerinden dersleri tekrar edebilmeniz ve öğrenmenin hangi ölçüde sağlanabildiğini görmemiz amacıyla, bazı derslerde ise canlı bağlantılı ortamdan destek  çalışmalarımızı yürüttük.

Bilindiği gibi mühendislik eğitimi yüz yüze ve etkileşimli bir ortamda gerçekleştirilir. Ancak içinde bulunduğumuz bu zorunlu nedenlerle sanal ortama taşıdığımız eğitimimizi, 30 Mart 2020 tarihinden itibaren , haftalık ders programımızdaki saatlere uygun olarak, öğrencilerimiz ve öğretim üyelerimizin bir birini görebileceği karşılıklı etkileşimli ortama taşıyoruz.

Derslerinizle ilgili bilgiler sizlere dersi veren öğretim üyeleri tarafından bildirilecektir.  Bu geçiş dönemi sırasında  moodle ortamına  konulan dökümanlarıdan çalıştığınız halde anlamadığınız konular tekrar edilerek telafi edilecektir.

Sizler için eniyisini yapmaya çalıştığımızdan emin olunuz.  Bu dönemi sanal ortamda başarılı bir şekilde yürüteceğiz.

Uygulamalı Laboratuvar derslerimiz ise yaz aylarında yaz okulu öncesinde yapılacaktır.

Bitirme projesi derslerinde dersin yürütücüsü öğretim üyeleri sizlerle iletişime geçerek proje çalışmalarınızın devamını sağlayacaktır.   Bazı projelerin konuları ve uygulama alanları nedeniyle firmada veya sanayide yapılması gereken kısımları vardır. Bu tür projeler için gereği düşünülerek ek çalışma zamanı planlanacak ve sizlerle paylaşılacaktır.

Stajlar ise, bahar dönemi sonunda yapılabilecektir.

Sınavlar konusunda ilerleyen haftalarda bilgilendirme yapılacaktır.

Gelişmelere göre alacağımız önlem ve kararlar sizlerle paylaşılacaktır. Herhangi bir konuda lütfen kaygıya kapılmayın. Bu uygulama hepimiz için bir ilki oluşturacaktır. Sizler için en iyisini sanal ortamda da olsa yapmaya çalıştığımızı biliniz.  Sorularınızı direk bana, bölüm başkanlarınıza ve danışmanlarınıza  e-posta aracılığı ile iletebilirsiniz.

Sevgili öğrencilerim, bilim insanları çalışıyor, tedavi yöntemleri her geçen gün gelişiyor. Yakın zamanda aşı bulunacak ve bu salgın önlenecek diye düşünüyorum.

Beni ve sizleri en çok mutlu edecek şeyin ,en kısa zamanda, dünyayı sarsan, bizi birbirimizden uzaklaştıran Corona (COVID 19) virus salgınının durması ve sağlıklı bir şekilde  dersliklerimize dönmemiz olduğunu biliyorum.    

Sizlere ve tüm öğretim elemanlarımıza başarılı bir uzaktan eğitim dönemi diliyorum.

Prof.Dr.Berna DENGİZ

Dekan V.

Bağlantılar