BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi

 

26 Genel Kimya Laboratuvarı

Servis laboratuvarı olarak hizmet veren kimya laboratuvarı, aside ve yanmaya karşı dayanıklı deney masalarıyla ve zararlı gazları içerebilecek deneyler için havalandırmalı çeker ocak bölümleri ile öğrencilerin kimya deneylerini güvenli bir ortamda yapmalarını sağlar. Bu deneyler genel kimya dersinde öğretilen temel bilgilerin uygulaması şeklinde düzenlenmiş olup, öğrencilerin kimyasallar, deney malzemeleri ve cihazları ile bireysel deneyim kazanmalarını hedefler.İçerik giriniz

Foto Galeri: