BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi

 

06 Isı Transferi ve Araştırma Laboratuvarı

Isı Transferi Laboratuvarı Makine Mühendisliği Bölümünün temel laboratuvarlarından bir tanesidir. Laboratuvar lisans öğrencilerinin Isı Transferi ve Isıl Sistem Tasarımı derslerindeki deneysel analizleri ile bitirme projelerinde ihtiyaç duyabilecekleri araştırmaları yapabilmesine olanak sağlamak ve teknik amaçlı kurulmuş öğrenci topluluklarının araştırma ve çalışmalarına destek sağlamak amacıyla modern cihazlarla donatılmıştır. Isı transferi laboratuvarında, bilgisayar kontrollü veri toplama ve değerlendirme ünitesine bağlanabilen farklı modüllerle; lineer ısı iletimi, sıvı ve gazların iletkenlikleri, konveksiyon ve radyasyon ısı transferi hesaplamaları yapılabilmektedir. Laboratuvarda, ithal deney setlerinin yanısıra, kurulmuş olan rüzgar tüneli içinde, ısıtılmış farklı malzemelerdeki küreler üzerindeki zorlanmış taşınımda zamana bağlı yığık ve yaygın sistem analizlerinin yapılabilmesine ve yeni deney düzeneklerinin kurulabilmesine olanak sağlayan modern donanım ve ölçü aletleri de bulunmaktadır.

Foto Galeri: