BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi

 

03 Biyosensör-Mikroskobik Görüntüleme Laboratuvarı

Başkent Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliğinde temel olarak iki çalışma grubu göze çarpmaktadır. Bu gruplardan bir tanesi biyomedikal sinyal ve görüntü analizi, fizyolojik modelleme ve bilgisayarlı simülasyon konularında çalışırken diğer grup ise biyomalzeme ve biyosensör alanlarında faaliyet göstermektedirler. Doğal olarak her iki grubun içindede yapılacak araştırma konusuna yönelik olarak enstrümantasyon, bir başka deyişle deney düzeneği oluşturmaya yönelik olarak da çalışmalar yapılmaktadır.

 
Bu çalışma grupları göz önüne alınarak kurulmuş olan Biyosensörler ve Mikroskobik Görüntüleme  laboratuvarında simülasyon amaçlı bilgisayarlar, deney düzeneği ve enstrümantasyon çalışmalarında kullanılmak üzere temel elektronik ekipmanları (güç kaynağı, fonksiyon jeneratörü, sayısal osiloskop vb.) ve temel biyokimya laboratuvar ekipmanlarından optik mikroskop, çalkalamalı su banyosu, manyetik karıştırıcı, etüv, ultra santrifüj, ultrasonik banyo, pH metre gibi ekipmanlar mevcuttur.
 
Fiziki olarak laboratuvarımız iki bölmeden oluşmaktadır. Araştırmacıların yoğun olarak çalıştığı kısım ölçme değerlendirme ekipmanlarının bulunduğu bölümdür. Diğer bölüm ise sağlık açısından zararlı kimyasal maddelerin depolanması ve deney öncesi bu maddeler ile hazırlıkların tamamlanması için ayrılmış olan havalandırmalı kısımdır. Biyomalzeme ve biyosensör laboratuvarında, ayrıca lisans öğrencilerini destekleyen TUBİTAK araştırma projeleri yürütülmektedir. Bu çalışmalardan biyomalzeme araştırama grubunun detaylı çalışmalarına www.bimag.netadresinden ulaşabilirsiniz.

Foto Galeri: