Dr. Öğr. Üyesi MEHMET DİKMEN

Bilgisayar Mühendisliği ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1306
E-Posta : mdikmen[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~mdikmen/

 • Doktora (2014), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Jeodezi Ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri
 • Yüksek Lisans (2006), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 • Lisans (2003), Başkent Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği

Çalışma Alanları


 • BİLGİSAYAR YAZILIMI

 • BİLGİSAYAR-BİLİŞİM BİLİMLERİ VE MÜHENDİSLİĞİ

Makaleler


 • Eker AM, Dikmen M, Cambazoğlu S, Düzgün ŞH, Akgün H. Evaluation and comparison of landslide susceptibility mapping methods: a case study for the Ulus district, Bartın, northern Turkey. International Journal of Geographical Information Science, 2015; 29(1):132-158. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Dikmen M, Halıcı U. A Learning-Based Resegmentation Method for Extraction of Buildings in Satellite Images. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 2014; 11(12):-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Mutlu B, Hacıömeroğlu M, Güzel MS, Dikmen M, Sever H. Silhouette Extraction from Street View Images. International Journal of Advanced Robotic Systems, 2014; 11(114):-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Eker AM, Dikmen M, Cambazoğlu S, Düzgün Ş, Akgün H. Bartın, Ulus İlçesi için Yapay Sinir Ağı ve Lojistik Regresyon Yöntemlerinin Heyelan Duyarlılık Çalışmasına Uygulanması ve Karşılaştırılması. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 2012; 27(1):163-173. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

Bildiriler


 • Kurt OD, Dikmen M. Visual Aesthetic Analysis Based on Saliency. 2nd International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA?19): Balıkesir; 03/10/2019 - 06/10/2019

 • Çiçek B, Dikmen M. Detection of Environmental Changes Using Saliency Maps. 2nd International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA?19): Balıkesir; 03/10/2019 - 06/10/2019

 • Çelik N, Dikmen M. A Case Study on Comparison of the Classifiers provided by Google Earth Engine for Land Cover Identification. International Symposium on GIS Applications in Geography & Geosciences: Çanakkale; 18/10/2017 - 21/10/2017

 • Telkenaroğlu C, Dikmen M. DEFORESTATION DUE TO URBANIZATION: A CASE STUDY FOR TRABZON, TURKEY. 4th International Workshop on Geoinformation Science: GeoAdvances 2017: Karabük; 14/10/2017 - 15/10/2017

 • Dikmen M, Açıcı K, Oğul H. Bakteriyel Tip IV Protein Efektörlerin Tespiti için İşlemsel Yaklaşımlar. Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu (ASYU'16): Düzce; 29/09/2016 - 01/10/2016

 • Dikmen M, Eker AM, Cambazoğlu S, Akgün H. Heyelan Duyarlılık Haritalanmasında Mekansal Çözünürlüğün Etkisi. 3. Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu (JEOUZAL 2014): Antalya; 13/03/2014 - 14/03/2014

 • Eker AM, Dikmen M, Cambazoğlu S, Düzgün Ş, Akgün H. Heyelan Duyarlılık Haritalamasında Veri Seti Hazırlanması ve Analizi. 64. Türkiye Jeoloji Kurultayı: Ankara; 25/04/2011 - 29/04/2011

 • Ergezer H, Dikmen M, Özdemir E. Artificial Neural Networks based Face Recognition using Discrete Cosine Transform. Turkish Artificial Intelligence and Neural Networks Symposium: Çanakkale; 02/07/2003 - 04/07/2003