Prof. Dr. DİLEK ÇÖKELİLER SERDAROĞLU

Biyomedikal Mühendisliği ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1325
E-Posta : cokeliler[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~cokeliler/

 • Doktora (2006), Hacettepe Üniversitesi, Gida Mühendisliği
 • Yüksek Lisans (2000), Hacettepe Üniversitesi, Gida Mühendisliği
 • Lisans (1997), Hacettepe Üniversitesi, Gida Mühendisliği

Çalışma Alanları


 • BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ

 • MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ

Ödüller


 • Küçükturhan A, Özçil B, Çökeliler D, Caner H, Göktaş H, Özsar Ö. Başarı Ödülü. BİYOMUT2008", ODTÜ, Ankara, Türkiye", 31/05/2008.

 • Çökeliler D. Genç Bilim Kadınlarına Destek Ödülü. (TÜBA) ? L?ORÉAL", Kadir Has Üniversitesi", 05/05/2009.

 • Küçükturhan A, Özçil B, Çökeliler D. Başarı Ödülü. 13. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye", ODTÜ Ankara", 29/05/2008.

 • Çökeliler D. TUBITAK-Yurtdısı Doktora Bursu. TUBITAK", TUBITAK", 02/10/2013.

 • Brimo N, Çökeliler Serdaroğlu D, Ergül A. Bartın AR-GE Proje Pazarı, mansiyon ödülü. Bartın Üniversitesi", Bartın, Türkiye", 26/06/2019.

 • Berk H, Tombaklar E, Emre S, Çökeliler Serdaroğlu D. Bartın AR-GE Proje Pazarı, mansiyon ödülü. Barın Üniversitesi", Bartın, Türkiye", 26/06/2019.

 • Saatçi B, Salman B, Altuntaş A, Çökeliler Serdaroğlu D. TÜBİTAK 2204- 50. Liselerarası Proje Yarışması:Bölge Birinciliği/Türkiye Teşfik Ödülü. TÜBİTAK", Ankara", 16/04/2019.

 • Çökeliler Serdaroğlu D, Aykutlu D, Okursoy B, Koçum İC. Bartın Ar-ge Proje pazarı, üçüncülük. Bartın Üniversitesi", Türkiye", 26/06/2019.

 • İldeniz A, Cengiz O, Ünal İ, Çökeliler Serdaroğlu D. Bitirme Projesi, üçüncülük. SEİS", Başkent Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü", 27/05/2019.

Patentler


 • Ünal MA, Koçum C, Çökeliler D. Bir Ölçüm Cihazı, TPO/Hacettepe TTO aracılığıyla, 19/04/2016

 • Çökeliler D, Koçum C, Ünal MA. Bir Ölçüm Cihazı, TPO (Hacettepe TTM aracılığıyla), 19/04/2016

Projeler


 • Kocum C, Çökeliler D, Dengiz B, Altınors N. Omurga Disektomi Ameliyatları için Plazma Tabanlı Cerrahi Alet Geliştirilmesi. ", BIMAG", Başkent Üniversitesi", 01/08/2015.

 • Barış ŞC, Çökeliler D. Transducer as Quartz Tunning Fork for biosensor application on halitosis detection. ", Biyomedikal Muh", TÜBİTAK BIDEB 2209", 01/09/2012.

 • Özgün A, Öztürk S, Çökeliler D. Nanofiber based tissue scaffold. ", Biyomedikal Muh", TÜBİTAK BIDEB 2209", 01/06/2012.

 • Çökeliler D, Uyar T. 110M802:The Enhancement of Mechanical Performance in Polymethylmethacrylate Based Restorative Dental Material by Polyethylene Nanofibers. ", Biyomedikal Muh.", TÜBITAK ARDEB 1002", 01/05/2012.

 • Çökeliler D, Özkan A, İmirzalıoğlu P. Plazma Polimerizasyon tekniği ile farklı yüzey kararlılığı oluşturulan tip 4 titayum implant materyaline 2 farklı yüzey enerjisine sahip oral streptokokların in vitro adezyonunun incelenmesi. ", ", DA11/03 BAP", 20/09/2011.

 • Acar Ö, Çökeliler D, Erkut S. Plasma Polymerisation Increased Bond Strength of a Silicone Lining Material with Denture Base Material. ", Biyomedikal Muh-Diş Hekimliği Fakültesi", Başkent Üniversitesi Araştırma Projesi (D-DA 10/07)", 01/02/2012.

 • Çökeliler D, Sözen A. Yakıt Hücre Verimliliğinin Nano Kaplama Tekniği ile Geliştirilmesi. ", ", TÜBİTAK BİDEB 2201", 30/09/2011.

 • Çökeliler D, Demirkol S. ATMOSFERİK PLAZMA POLİMERİZASYON SİSTEMİ PERFORMANSININ GELİŞTİRLMESİ VE HOMOJEN NANO MERTEBE MODİFİKASYON UYGULAMALARI. ", ", TÜBİTAK BİDEB 2209", 30/06/2011.

 • Çökeliler D, Uluğ EE. STENT BİYOUYUMLULUĞUNUN PLAZMA POLİMERİZASYON YÖNTEMİ İLE GELİŞTİRİLMESİ. ", ", TÜBİTAK BİDEB 2209", 30/06/2011.

 • Çökeliler D, Yılmaz Ş. ALAN ETKİLİ TRANSİSTÖR VE MİKRO -AMPEROMETRİK ÇEVİRİCİLİ BİYOSENSÖR TASARIMI. ", ", TÜBİTAK-BİDEB 2209", 30/09/2011.

 • Çökeliler D, Özgün A. Vakum Ortamında Çalışan Plazma Polimerizasyon Sistemi İmalatı. ", ", TÜBİTAK BİDEB-2209", 30/09/2011.

 • Çökeliler D, Özkan A, İmirzalıoğlu P. Elmas Benzeri Karbon Kaplama İle Yüzey Modifikasyonu Yapılan İmplant Dayanak Vidasının Yüzey Analizi: Pilot Çalışma,. ", ", Proje No: D-DA10/05 BAP", 01/05/2011.

 • Somay D. Zirkonyum oksit Yüzeylerin Rezin Simana Bağlanma Özelliklerinin Plazma Polimerizasyon Tekniği ile Geliştirilmesi. ", ", Başkent Üniversitesi Araştırma Projesi", 01/03/2010.

 • Nanoboyuttaki organik Moleküllerin Görüntülenmesinde Örnek Hazırlama Yönteminin Geliştirilmesi. ", Biyomedikal Mühendisliği", TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) BİDEB 2209-", 01/10/2009.

 • Atmosferik Plazma Tekniği ile Hazırlanan Nano-kaplamaların Derinlik Profilinin Dijital Görüntülenmesi ve Yapay Sinir Ağları ile Belirlenmesi. ", Biyomedikal Mühendisliği", TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) BİDEB 2209", 01/06/2009.

 • Titanyum İçerikli Malzeme Biyouyumluluğunun Arttırılmasında Yeni Bir Yaklaşım: Plazma Polimerizasyon Tekniği ile Aktif Protein Tutuklama. ", Biyomedikal Mühendisliği", TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) BİDEB 2209", 01/06/2009.

 • Amperometrik çeviricili Biyosensör İmalatı ve Biyomedikal Mühendisliği Uygulamaları,. ", Biyomeidkal Mühendisliği", TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) BİDEB 2209", 01/06/2009.

 • Radyo Frekansı Yük Boşalım Sisemi İmalatı ve Soğuk Plazma Üretimi. ", Biyomedikal Mühendisliği", TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) BİDEB 2209", 01/06/2009.

 • Tiyol İçerikli Plazma Polimerizasyon Tekniği ile Yüzey Koşulları Değiştirilmiş Titanyum İmplant Materyalinin Yüzey Özelliklerinin ve Bakteriyel Tutulma Etkisinin İncelenmesi,. ", Biyomedikal Mühendisliği", Başkent Üniversitesi Araştırma Kurulu Proje No: D-DA08/06", 01/06/2009.

 • Uyar T, Çavuşoğlu R, Özdemir D. Cam Fiber / Akrilik Reçine Kompositlerinin Diş İmplantlarında Kullanım Etkinliğinin Arttırılması: Amin İçerikli Nano-kaplamalar. ", Başkent Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği", TÜBİTAK-2209", 03/09/2008.

 • Bayrak T, Tosun PD, Bahçeci S, Evren K. Titanyum / Titanyum Alaşım Biyomalzemelerde Enfeksiyon Riskinin Azaltılmasında Yeni Bir Yaklaşım: Tiyol İçerikli Plazma Polimerizasyonu. ", Başkent Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği", TÜBİTAK-2209", 03/09/2008.

Kitaplar


 • Ünal MA, Dedeoğlu A, Çökeliler Serdaroğlu D, Koçum İC. Mass Sensitive Biosensors and Biomedical Applications. In:Adil Denizli editors. Affinity Sensors. Hacettepe University: Hacettepe University; 2018. p.113-125.

 • Ünal MA, Dedeoğlu A, Çökeliler Serdaroğlu D, Koçum İC. Mass Sensitive Biosensors and Biomedical Applications. In:Adil Denizli editors. Affinity Sensors. : ; 2018. p.113-125.

 • Çökeliler Serdaroğlu D, Uyar T, Özdemir E, Tunç Ü, Koçum İC. Nanoliflerle Güçlendirilmiş Kompozit Biyomalzeme Yapılandırmaları. In:Biyomedikal Mühendisliği ve Uygulamaları. : ; 2018

 • Çökeliler D, Erkut S, Zemek J, Biederman H. Reinforcement of Polymethylmetacrylate to Modified Glass Fibres by Using Plasma Polymerisation Technique. In:Mehmet Mutlu, George Dinescu, Renate Förch, Jose Miguel Martin-Martinez, Jiri Vyscocyl editors. Plasma Polymers and Related Materials. Hacettepe Üniversitesi: Hacettepe Üniversitesi; 2005. p.171-179.

 • Akdoğan E, Çökeliler D, Aydın E, Tan E, Mutlu M. Glow-Discharge Treated Polyethersulphone, Polycarbonate and Cellulose Acetate Ultrafiltration Membranes for Sugar Separation: Effect of Ethylenediamine and 2-Hydroxyethylmethacrylate as Precursors. In:Mehmet Mutlu, George Dinescu, Renate Förch, Jose Miguel Martin-Martinez, Jiri Vyscocyl editors. Plasma Polymers and Related Materials. Hacettepe Üniversitesi: Hacettepe Üniversitesi; 2005. p.171-179.

Makaleler


 • Dedeoğlu A, Karadaş N, Ünal MA, Koçum İC, Çökeliler Serdaroğlu D, Özkan S. Calibration of Quartz Tuning Fork Transducer by Coulometry for Mass Sensitive Sensor Studies. Journal of Electroanalytical Chemistry, 2019; 834:8-16. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Ünal MA, Koçum İC, Çökeliler Serdaroğlu D. Design of Portable and Low Cost Mass Sensitive Sensor with Capability of Measurements on Various Frequency Quartz Tuning Forks. Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences, 2019; 27:1871-1884. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Karayeğen G, Koçum C, Çökeliler Serdaroğlu D, Doğan M. Aligned polyvinylpyrrolidone nanofibers with advanced electrospinning for biomedical applications. Bio-Medical Materials and Engineering, 2018; 29:685-697. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Dilek ÇS, Hilal KK, Mine K, İlknur D, Mehmet AÜ, Gunasekaran S. Nanoparticle Embedded Nanofiber Synthesis and Evaluation of Usability on Biomedical Applications. MRS Advances-nanomaterials, 2018; 3(4):233-240. ( Emerging Sources Citiantion Index )

 • Göçmen JS, Hortaç İştar E, Çökeliler D, Mutlu M, Kaleli Can G, Alparslan S, Çetin C, Kartal N, Özçelik UC, Aycan Ç. Kan ve El Kültüründen İzole Edilen Kaogülaz-Negatif Stafilokok İzolatların Biyofilm Oluşumunun Plazma Polimerizasyon Tekniği ile Kaplanmış Mikroplaklarda İncelenmesi: Deneysel Model. Flora, 2017; 22(4):166-174.

 • İç YT, Çökeliler Serdaroğlu D, Niran B, Akyol KE. Stent Seçiminde Kullanılacak Bir Karar Destek sisteminin Geliştirilmesi. Journal of Turkish Operations Management, 2017; 1(1):3-26.

 • Uyar T, Çökeliler D, Doğan M, Koçum C, Karatay O. Electrospun nanofiber reinforcement of dental composites with electromagnetic alignment approach. Materials Science & Engineering C, 2016; 62:762-770. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Wang Y, Çökeliler D, Gunasekaran S. Reduced Graphene Oxide/Carbon Nanotube/Gold Nanoparticles Nanocomposite Functionalized Screen-Printed Electrode for Sensitive Electrochemical Detection of Endocrine Disruptor Bisphenol A. Electroanalysis, 2015; 27:1-11. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Hortaç E, Kaleli G, Çökeliler D, Yavuzdemir Ş. GSBL Pozitif Üropatojen Escherichia coli İzolatlarının Plazma Polimerizasyon Tekniği ve Nanomalzemeler ile Modifiye Edilmiş (Mikroplak) Yüzeylerde Biyofilm Oluşumunun İncelenmesi: Deneysel Model. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, 2015; 45(4):181-187.

 • Karatay O, Doğan M, Uyar T, Çökeliler D, Koçum İC. An Alternative Electrospinning Approach with Varying Electric Field for 2D-aligned Nano-fibers. IEEE Transactions on Nanotechnology, 2014; 13:101-108. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Gülşen S, Çökeliler D, Göktaş H, Kucukturhan A, Ozcil B, Caner H. Improved Bone Formation in Osteoporotic Rabbits with the Bone Morphogenetic Protein-2 (rhBMP-2) Coated Titanium Screws By Using Plasma Polymerization Technique. Maced Journal of Medical Science, 2014; 7:198-208. ( SCOPUS )

 • Çökeliler D. Enhancement of polycarbonate membrane permeability due to plasma polymerization precursors. Applied Surface Science, 2013; 268:28-36. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Çökeliler D, Göktaş H, Tosun PD, Mutlu S. Infection Free Titanium Alloys By Stabile Thiol Based Nanocoating. Journal of Nanoscience and Nanotechnology,, 2009; 1(2):40-45. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Çökeliler D, Erkut S, Akdoğan E, Shard A, Özden N, İmirzalioğlu P. A Novel Approach for Improvement of Interfacial Binding of Ceramics for Dental Materials Part I: Chemical Treatment and Oxygen Plasma Etching. Journal of Applied Polymer Science,, 2008; 110(5):2656-2664. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Mutlu S, Çökeliler D, Shard A, Göktaş H, Ozansoy B, Mutlu M. Preparation and Characterization of Ethylenediamine and Cysteamine Plasma Polymerized films on Piezoelectric Quartz Crystal Surfaces for a Biosensor. Thin Solid Films, 2008; 516(6):1249-1255. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Çökeliler D, Erkut S, Zemek J, Biederman H. Modification of glass fibers to improve reinforcement: A plasma polymerization technique. DENTAL MATERIALS, 2007; 23(3):335-342. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Mutlu S, Çökeliler D, Mutlu M. Modification of Food Contacting Surfaces by Plasma Polymerization Technique, Part II: Static and Dynamic Adsorption Behavior of a Model Protein ?Bovine Serum Albumin? on Stainless Steel Surface. Journal of Food Engineering, 2007; 78(2):494-499. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Çökeliler D, Caner H, Choukourov A, Biederman H, Mutlu M. Plasma Polymerization Technique to Overcome Cerebrospinal Fluid Shunt Infections. Biomedical Materials: Materials for Tissue Engineering & Regenerative Medicine, 2007; 2(1):39-47. ( Medline/Pubmed )

 • Akdoğan E, Çökeliler D, Marcinauskas L, Valatkevicius P. A new method for immunosensor preparation: Atmospheric plasma torch. Surface and Coatings Technology, 2006; 201(6):2540-2546. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Çökeliler D, Mutlu M. Performance of amperometric alcohol electrodes prepared by plasma polymerization technique. Analytica Chemica Acta, 2002; 469(2):217-223. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

Bildiriler


 • Uyar T, Çökeliler Serdaroğlu D, Doğan M, Koçum İ, Karatay O, Özdemir E, Tunç Ü, Denkbaş EB. Evaluation of the efficiency of polymeric nanofibers with different concentration and chemical properties in polymethylmethacrylate based dental biomaterials. . 2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences-(EurasianBioChem 2019: Türkiye; 28/06/2019 - 29/06/2019

 • Brimo N, Çökeliler Serdaroğlu D. From Nanotechnology and Nanofiber World to Veterinary Medicine. , Mediterranean Veterinary Congress coupled with 7th REEV-Med General Assembly: Kırıkkale; 13/12/2018 - 14/12/2018

 • Aykutlu D, Okursoy B, Koçum İC, Çökeliler Serdaroğlu D. Yerli Üretim ve Kolay Uygulanabilir Nitelikli Karbon Nanopartikül Sentezleme Cihazı Tasarım ve Üretimi. Tıp Tekno 2018: Kıbrıs; 08/11/2018 - 10/11/2018

 • Reçber D, Kayserilioğlu B, Koçum İC, Çökeliler Serdaroğlu D. Medikal Plazma Tabanlı Mikrocerrahi Cihazında Donanımsal Özellikler ve Yapılandırılma. Tıp Tekno 2018: Kıbrıs; 08/11/2018 - 10/11/2018

 • Çökeliler Serdaroğlu D. Fundamentals of Design on Nanomaterial Aided Biomedical Devices. Eco-Bio-Nano Materials Processing and Applications-KONNECT SUMMER SCHOOL: Ankara; 26/05/2018 - 29/05/2018

 • Turgut Y, Türk D, Ünal MA, Yurdagök Dikmen B, Serdaroğlu DÇ. Persistent Organic Pollutants Detection with Biosensors. 1st International Congress on Environment and Animal Health: Linking Endocrine Disrupters, Epigenetics, Biotechnology for Cancer in Animals: Ankara; 06/04/2018 - 08/04/2018

 • Dedeoğlu A, Ünal MA, Serdaroğlu DÇ. Enviromental Polutant Detecting Mass Sensitive Biosensors with An Affordability Perspective. 1st International Congress on Environment and Animal Health: Linking Endocrine Disrupters, Epigenetics, Biotechnology for Cancer in Animals: Ankara; 06/04/2018 - 08/04/2018

 • Çökeliler Serdaroğlu D, Ünal MA, Koçum C. Design of a Portable and Low-Cost Mass Sensitive Quartz Tuning Fork Sensor. 5th International Symposium on Sensor Science: ; 27/09/2017 - 29/09/2017

 • Çökeliler D, Ünal MA, Koçum C. Nanomalzeme Temelli Sensör Üretimleri ve Biyosensör Uygulamaları. 1. Aselsan Sağlık Teknolojileri Çalıştayı: ODTÜ, Ankara; 09/12/2015 - 11/12/2015

 • Wang Y, Çökeliler D, Gunasekaran S. Voltammetric Sensing of Endocrine Distruptor Based On a Reduced Graphene Oxide/ Carbon Nanotube/Gold Nanoparticles nanocomposite Modified Screen Printed Electrode. 228th ECS Meeting: Phoneinix, USA; 11/10/2015 - 15/10/2015

 • İmirzalıoğlu P, Somay D, Çökeliler D. Improvement of Zirconium Oxide Surfaces Bonding Characteristics to Resin Cement. Meeting of International College of Prosthodontistic: Seul-South Korea; 17/09/2015 - 20/09/2015

 • Çökeliler D, Manolache S, S. Denes F, Gunesakaran S. DENSE MEDIUM PLASMA TECHNOLOGY FOR SYNTHESIS CARBON NANOMATERIALS. The 42nd IEEE International Conference on Plasma Science: Antalya; 24/05/2015 - 28/05/2015

 • Çökeliler D. Prospects for Biomedical Applications and Nanotechnology. seminer: University of Connecticut- Electrical Engineering; 01/07/2014

 • Çökeliler D. Plasma Technology. Seminer: Drexel University-School of Biomedical Engineering; 27/06/2014

 • Uyar T, Çökeliler D. The Improvement of Dental Composite Properties with Electromagnetically Aligned Nanofiber. Material Research Society 2014 spring: San Francisco; 15/04/2014 - 21/04/2014

 • Göktaş H, Çökeliler D, Özkan A, İmirzalıoğlu P. The anti-fouling properties of plasma polymerized mercapto thin films on dental implants. 12th European Plasma Conference: İtaly; 24/06/2012 - 29/06/2012

 • Çökeliler D, Caner H, Göktaş H. Immobilization of Bioactive Protein in Biomaterial Applications by Plasma Polymerisation Technique. 3rd International Conference on Advanced Nano Materials (ANM 2010): Fas; 12/09/2010 - 15/09/2010

 • Durmaz T, Erkut S, Çökeliler D. Kompozit Biyomalzeme Mekanik Performansının Plazma Polimerizasyon Tekniği ile Geliştirilmesi. 14. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı (BİYOMUT 2009): Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye; 20/05/2009 - 24/05/2009

 • Süer F, Koçum İC, Çökeliler D. Biyomedikal Mühendisliği Uygulamaları için Amperomerik Çeviricili Biyosensör İmalatı. 14. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı (BİYOMUT 2009): Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye; 20/05/2009 - 24/05/2009

 • Ocak E, Yücer A, Koçum İ, Çökeliler D. Radyo Frekansı Yük Boşaltım Sistemi Tasarım ve İmalatı. 14. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı (BİYOMUT 2009): Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye; 20/05/2009 - 24/05/2009

 • Karatay O, Koçum İC, Doğan M, Çökeliler D. Elektrostatik Eğirme Cihazı Tasarımı ve İmalatı. 14. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı (BİYOMUT 2009): Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye; 20/05/2009 - 24/05/2009

 • Çökeliler D, Göktaş H, Tosun D, Mutlu S. Infection Free Titanium Alloys by Stabile Thiol Based Nanocoating. 2nd International Conference on Advanced Nano Materials, ANM2008: Portekiz; 22/06/2008 - 25/06/2008

 • Küçükturhan A, Özçil B, Çökeliler D, Caner H, Göktaş H, Özsar A. Titanyum İçerikli Malzeme Biyouyumululuğunun Arttırılmasında Yeni Bir Yaklaşım; Plazma Polimerizasyon tekniği ile Aktif Protein Tutuklanması,. 13. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı (BİYOMUT 2008): Ankara, Türkiye; 29/05/2008 - 31/05/2008

 • Çökeliler D, Uyar T, Çavuşoğlu R, Özdemir D, Erkut S, Mutlu M. Cam fiber / Akrilik Reçine Kompozitlerinin Diş İmplantlarında Kullanımının Geliştirilmesi; Amin İçerikli İnce Kaplamalar. 13. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı (BİYOMUT 2008): Ankara, Türkiye; 29/05/2008 - 31/05/2008

 • Çökeliler D, Caner H, Alpay G, Demr P, Ünal G, Mutlu M. Hidrosefali Hastaları İçin Plazma Polimerizasyon Tekniği ile Hazırlanmış Şantlar. 13. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı (BİYOMUT 2008): Ankara, Türkiye; 29/05/2008 - 31/05/2008

 • Çökeliler D, Erkut S, Shard AG, Mutlu M. Preparation of Composite Biomaterials by Glow Discharge Technique. 14th International Biomedical Science & Technology Symposium: Türkiye; 03/05/2008 - 07/05/2008

 • Çökeliler D, Caner H, Göktaş H, Özsar A, Küçükturhan A, Özçil B. The Improvement of Titanium Alloys Biocompability by Glow Discharge Technique with Immobilization of Bioactive Protein. 14th International Biomedical Science & Technology Symposium: Türkiye; 03/05/2008 - 07/05/2008

 • Çökeliler D, Göktaş H, Caner H, Tosun D, Bayrak T, Bahçeci S. Infection Free Titanium Alloys by Plasma Polymerization Technique with Thiol Containing Precursors. 4th European Symposium on Biopolymers (ESBP): Türkiye; 02/10/2007 - 04/10/2007

 • Ozansoy B, Çökeliler D, Göktaş H, Mutlu S. Thiol Based Plasma Polymerized Films on Piezoelectric Quartz Crystal Surfaces for a Biosensor. The 18th International Symposium on Plasma Chemistry (ISPC): Japonya; 03/08/2007 - 10/08/2007

 • Çökeliler D, Göktaş H, Caner H, Tosun D, Bayrak T, Mutlu S. Titanyum Alaşım Metalik Biyomalzemelerde Enfeksiyon Riskinin Azaltılmasında Yeni Bir Yaklaşım:Tiyol İçerikli Plazma Polimerizasyonu. 12. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı (BİYOMUT 2007): İstanbul; 22/05/2007 - 23/05/2007

 • Çökeliler D, Erkut S, Zemek J, Biederman H, Mutlu M. Reinforcement of Polymethylmetacrylate to Modified Glass Fibres by Using Plasma Polymerisation Technique. International Workshop on Plasma Polymers and Related Materials,: Türkiye; 07/10/2004 - 09/10/2004

 • Erkut S, İmirzalıoğlu P, Çökeliler D, Mutlu M, Özdemir D. Reinforcement of poly(methyl metacrylate) with Plasma Treated Glass Fibres,. International 28th Annual Conferance European Prosthodontic Association (EPA): Türkiye; 01/10/2004 - 05/10/2004