Dr. Öğr. Üyesi BARIŞ KEÇECİ

Endüstri Mühendisliği ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2097
E-Posta : bkececi[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~bkececi/

 • Doktora (2014), Gazi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği
 • Yüksek Lisans (2008), Başkent Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği
 • Lisans (2002), Gazi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği

Çalışma Alanları


 • ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

Kitaplar


 • Akyıl Kurt P, Keçeci B. Resource Constrained Multi-project Scheduling: Application in Software Company. In:Karwowski, W., Trzcielinski, S., Mrugalska, B., Di Nicolantonio, M., Rossi, E. editors. Advances in Manufacturing, Production Management and Process Control. Springer Nature Switzerland AG: Springer International Publishing; 2018. p.549-557.

 • Kececi B, Altiparmak F, Kara I. A Hybrid Constructive Mat-heuristic Algorithm for the Heterogeneous Vehicle Routing Problem with Simultaneous Pick-up and Delivery. In:Francisco Chicano, Bin Hu, Pablo García-Sánchez editors. Evolutionary Computation in Combinatorial Optimization. Switzerland: Springer; 2016. p.1-17.

Makaleler


 • Gencel CA, Keçeci B. Traveling Salesman Problem with Hotel Selection: Comparative Study of the Alternative Formulations. Procedia Manufacturing, 2020; 39C:1709-1718. ( INSPEC )

 • Derya T, Dinler E, Keçeci B. Selective generalized travelling salesman problem. Mathematical and Computer Modelling of Dynamical Systems, 2020; 26(1):80-118. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Keçeci B, Altıparmak F, Kara İ. A mathematical formulation and heuristic approach for the heterogeneous fixed fleet vehicle routing problem with simultaneous pickup and delivery. Journal of Industrial & Management Optimization, 2019; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Keçeci B, İç YT, Eraslan E. Development of a Spreadsheet Decision Support System for Multi-Response Taguchi Parameter Optimization Problems using the TOPSIS, VIKOR and GRA Methods. International Journal of Information Technology and Decision Making, 2019; 18(5):1501-1531. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • İç YT, Elaldı F, Keçeci B, Önder G, Limoncuoğlu N, Aksoy İ. Kevlar fiber-epoksi kompozit malzemesinin frezeleme işleminin faktöriyel tasarım ve hedef programlama yöntemleriyle eniyilenmesi. Journal of The Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 2019; 34(3):1549-1560. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Özdemir B, Keçeci B. OSSA Gurubu Üyesi Bir Tasarım Firmasında Kalite Süreçleri Dikkate Alınarak ERP Yazılımı Seçimi. Makina Tasarım ve İmalat Dergisi - MATİM, 2017; 15(2):47-57.

 • Keçeci B, Dengiz O, Dengiz B, Sümer E, Kılıç A, Çeki E, İnan B, Çiçek S. AEEE Tahmini ve Toplama Noktalarının Belirlenmesi: Çankaya Belediyesi için bir Uygulama. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2018; 24(4):692-704.

 • İç YT, Yurdakul M, Keçeci B, Tokmak Ö, Koç GG, Buyruk G. Bir İmalat Sisteminde Darboğaz Modeli ile Üretim Kapasitesinin Artırılması. Makina Tasarım ve İmalat Dergisi - MATİM, 2017; 15(1):1-10.

 • Derya T, Kara I, Sevgin Bicakci P, Kececi B. New Formulations for the Team Orienteering Problem. Global Journal of Business, Economics and Management: Current Issues, 2016; 6(2):70-77. ( CrossRef )

 • Ic YT, Elaldi F, Kececi B. Topsis Based Taguchi Optimization of Machining Characteristics in End Milling Operation of Kevlar-Epoxy Composites. Journal of the Chinese Society of Mechanical Engineers, 2016; 37(6):653-662. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Kececi B, Derya T, Dinler E, Ic YT. A COMPARATIVE STUDY OF THE CAPABILITY OF ALTERNATIVE MIXED INTEGER PROGRAMMING FORMULATIONS. Technological and Economic Development of Economy, 2018; 24(2):561-584. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • İç YT, Duran H, Keçeci B, İlik E, Bilgiç B. Çok Yanıtlı TAGUCHI Eniyilemesine Yönelik Bir Bilgisayar Uygulamasının Geliştirilmesi. Gazi Üniversitesi Politeknik Dergisi, 2016; 19(3):311-323.

 • Keçeci B, Altıparmak F, Kara İ. HETEROGENEOUS VEHICLE ROUTING PROBLEM WITH SIMULTANEOUS PICKUP AND DELIVERY: MATHEMATICAL FORMULATIONS AND A HEURISTIC ALGORITHM. Journal of The Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 2015; 30(2):185-195. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Keçeci B, Altıparmak F, Kara İ. The Heterogeneous Vehicle Routing Problem with Simultaneous Pickup and Delivery: A Hybrid Heuristic Approach Based on Simulated Annealing. Proceedings Book of CIE44 and IMSS, 2014; 14(1):412-423. ( Google Scholar )

Bildiriler


 • Boran M, Keçeci B, Atalay KD. A new weighting method based on hesitant fuzzy cross-entropy integrated with different distance measures for hesitant fuzzy COPRAS: An application for ERP software selection. 5th International Conferences on Engineering Sciences: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara, Türkiye; 19/09/2019

 • Gencel CA, Keçeci B. Traveling Salesman Problem with Hotel Selection: Comparative Study of the Alternative Mathematical Formulations. 25th International Conference on Production Research (ICPR2019): Chicago, IL, USA; 12/08/2019 - 14/08/2019

 • Albayrak N, Keçeci B. Ödül Değerlendirme Sürecinin Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleri ile İyileştirilmesi. 39. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi (YA/EM2019): Başkent Üniversitesi, Ankara, Türkiye; 12/06/2019 - 14/06/2019

 • Akpınar İD, Keçeci B. Otel Seçimli Gezgin Satıcı Problemi için Değişken Komşu İniş Sezgiseli. 39. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi (YA/EM2019): Başkent Üniversitesi, Ankara, Türkiye; 12/06/2019 - 14/06/2019

 • Akyıl Kurt P, Keçeci B. Resource Constrained Multi-project Scheduling: Application in Software Company. 1st International Conference on Advanced Production Management and Process Control jointly with AHFE2018: Orlando, Florida, USA; 21/07/2018 - 25/07/2018

 • Güden H, Keçeci B, Yakıcı E, Karataş M. An Intercity Bus Scheduling Problem with Central City Location. 4th International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress: Çeşme, İzmir/TURKEY; 28/04/2018 - 30/04/2018

 • Keçeci B, Kara İ, Dengiz AÖ. Gezgin Satıcı Probleminin Matematiksel Modellerinin Çözümünde Modellere Eklenen Yeni Kısıtlar ile Kullanılan Yazılım ve Donanımın Etkileri. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 36. Ulusal Kongresi (YA/EM2016): Yaşar Üniversitesi, İzmir, Türkiye.; 13/07/2016 - 15/07/2016

 • Derya T, Kara I, Sevgin Bicakci P, Kececi B. New Formulations for the Team Orienteering Problem. 5th World Conference on Business, Economics and Management (BEM-2016): Limak Limra Hotel & Resort, Kemer-Antalya, Turkey; 12/05/2016 - 14/05/2016

 • Keçeci B, Altıparmak F, Kara İ. A Hybrid Constructive Mat-heuristic Algorithm for The Heterogeneous Vehicle Routing Problem with Simultaneous Pick-up and Delivery. The 16th European Conference on Evolutionary Computation in Combinatorial Optimisation (EvoCOP 2016): Porto, PORTUGAL; 30/03/2016 - 01/04/2016

 • Keçeci B, Derya T, Kara İ. Tamsayılı Bazı Doğrusal Karar Modellerinin Dağıtık Paralel Ortamlarda Çözümü Üzerine Deneysel Bir Araştırma. XXXV. Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi (YA/EM): Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara; 09/09/2015 - 11/09/2015

 • Gülşen M, Keçeci B. EMSR Algoritmasının Başlangıç-Varış Ağlarına Uygulanması. XXXV. Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi (YA/EM): Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara; 09/09/2015 - 11/09/2015

 • Keçeci B, Altıparmak F, Kara İ. Heterojen Eşzamanlı Topla-Dağıt Araç Rotalama Problemi için Model Tabanlı Melez Sezgisel Algoritma. XXXV. Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi (YA/EM): Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara; 09/09/2015 - 11/09/2015

 • Kara İ, Bıçakçı PS, Derya T, Keçeci B. Takım Orienteering Problemi için Yeni Bir Karar Modeli. XXXV. Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi (YA/EM): Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara; 09/09/2015 - 11/09/2015

 • Keçeci B, Altıparmak F, Kara İ. The Heterogeneous Vehicle Routing Problem with Simultaneous Pickup and Delivery: A Hybrid Heuristic Approach Based on Simulated Annealing. Joint International Symposium, 44th International Conference on Computers & Industrial Engineering - CIE'44 and 9th International Symposium on Intelligent Manufacturing and Service Systems - IMSS'14: Adile Sultan Palace, Istanbul, Turkey; 14/10/2014 - 16/10/2014

 • Keçeci B, Dengiz B, Sümer E, Kılıç A, Çiçek S, İnan B, Çeki E. CBS Destekli E-atık Yönetimi: Çankaya Belediyesi için Bir Uygulama. 6. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi - UKAY2014: Elite World Van Hotel, Van.; 01/09/2014 - 04/09/2014

 • Gülşen M, Keçeci B. Evaluation of EMSR Performance Under Emprical Demand Patterns. 14th Annual Informs Revenue Management & Pricing Section Conference: ITU Macka Yerleşkesi, Istanbul, Turkey; 04/06/2014 - 06/06/2014

 • Keçeci B, Altıparmak F, Kara İ, Dengiz B. Heterojen Eşzamanlı Topla-Dağıt Araç Rotalama Problemi için Bir Tavlama Benzetimi Algoritması. XXXIII. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi (YA/EM): Grand Cevahir Otel ve Kongre Merkezi, İstanbul; 26/06/2013 - 28/06/2013

 • Keçeci B, Altıparmak F, Kara İ, Dengiz B. Heterojen Eşzamanlı Topla-Dağıt Araç Rotalama Problemi için Matematiksel Model Tabanlı Sezgisel Algoritma. XXXII. Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi: Doğuş Üniversitesi, Acıbadem, İstanbul.; 20/06/2012 - 22/06/2012

 • Dinler E, Derya T, Keçeci B. TAMSAYILI MATEMATİKSEL MODELLERİN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMi İLE DEĞERLENDİRİLMESİ. XXXII. Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi: Doğuş Üniversitesi, Acıbadem, İstanbul.; 20/06/2012 - 22/06/2012

 • Keçeci B, Altıparmak F, Kara İ, Dengiz B. Heterojen Eşzamanlı Topla-Dağıt Araç Rotalama Problemi için Tamsayılı Karar Modelleri. XXXI. Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi (YA/EM): Sakarya Üniversitesi, Sakarya; 05/07/2011 - 07/07/2011

 • Pakdil F, Keçeci B, Akpınar K, Özarslan E, Kadıoğlu B. OTOMOTİV YAN SANAYİİNDE TEDARİKÇİ PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİNE AİT BİR MODEL ÖNERİSİ. XXXI. Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi (YA/EM): Sakarya Üniversitesi, Sakarya; 05/07/2011 - 07/07/2011

 • Derya T, Dinler E, Keçeci B. Bir Üniversitenin Mühendislik Fakültesinde Ders Programı Çizelgeleme Üzerine Bir Uygulama. XXXI. Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi (YA/EM): Sakarya Üniversitesi, Sakarya; 05/07/2011 - 07/07/2011

 • Şahin S, Alakoç N, Keçeci B. A DSS Based Selection of Solar Panels for Different Regions of Turkey. 10th International Conference on Clean Energy (ICCE2010): Eastern Mediterranean University, North Cyprus; 15/09/2010 - 17/09/2010

 • Pakdil F, Keçeci B. Sağlık Sistemlerinde Yalın Yönetim Felsefesinin Uygulamaları. XXX. Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi (YA/EM): Sabancı Üniversitesi; 30/06/2010 - 02/07/2010

 • Pakdil F, Akgül S, Doruk TÇ, Keçeci B. KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİMİNDE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ SONUÇLARININ KULLANIMI: ÜNİVERSİTE HASTANELERİ KARŞILAŞTIRMASI. II. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi (Hastanelerin Teşviki ve Güvenliği): Antalya; 28/04/2010 - 01/05/2010

 • Keçeci B, Kara İ. Integer Programming Formulations for Vehicle Routing Problems with Backhauls. European Chapter on Combinatorial Optimization, ECCO XXI: Dubrovnik, Croatia.; 29/05/2008 - 31/05/2008

 • Keçeci B, Kara İ. Önce Dağıt Sonra Topla Probleminde Araç Rotalama İçin Tamsayılı Karar Modelleri. XXVII. Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi (YA/EM): Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.; 02/07/2007 - 04/07/2007