Doç. Dr. KUMRU DİDEM ATALAY

Endüstri Mühendisliği ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1316
E-Posta : katalay[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~katalay/

 • Doktora (2007), Ankara Üniversitesi, İstatistik
 • Yüksek Lisans (2000), Ankara Üniversitesi, İstatistik
 • Lisans (1998), Ankara Üniversitesi, İstatistik

Çalışma Alanları


 • İSTATİSTİK

Makaleler


 • Işın FB, Atalay KD. The Effects of Consumer Confusion on Hotel Brand Loyalty: An Application of Linguistic Nonlinear Regression Model in the Hospitality Sector. Soft Computing, 2019; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Işın FB, Algüner A, Atalay KD. What Are The Most İnfluential Factors Of Consumers? İntention To Use NFC-Enabled Credit Cards?. Soft Computing, 2019; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Atalay KD, Atalay B, Işın FB. FIPIA with information entropy: A new hybrid method to assess airline service quality. Journal of Air Transport Management, 2019; 76:67-77. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Işın FB, Atalay KD, Alagöz A, Sevindik İ. An Approximation of Trade Show Exhibitors' Behavioral Intentions in Fuzzy Environment. International Journal of Health Management and Tourism, 2019; 4(1):16-43. ( Google Scholar )

 • Can GF, Atalay KD, Eraslan E. HTEA TEMELLİ CRITIC YÖNTEMİ İLE BİR DEVLET HASTANESİNDE RİSK DEĞERLENDİRME UYGULAMASI. Journal of Engineering Sciences and Design, 2018; 6:176-187. ( Index Copernicus )

 • Işın F, Can GF, Atalay KD, Tolun M. Subjective Workload Assessment for Elderly Sales Force. Ergonomics International Journal, 2018; 2(6):1-13. ( Google Scholar )

 • Açıkdilli G, Atalay KD, Kurtulmuşoğlu FB, Çıdam E. Yaşlı Pazarının Sosyal Medya Kullanımlarının Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisinin Teknoloji Kabul Modeli Kapsamında İncelenmesi: 55 Yaş Üstü Kadınlara Yönelik Bir Çalışma. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2018; (8):1-20. ( EBSCO )

 • Ayrım Y, Atalay KD, Can GF. A NEW STOCHASTIC MCDM APPROACH BASED ON COPRAS. International Journal of Information Technology and Decision Making, 2018; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Kurtulmuşoğlu FB, Atalay KD, Alagöz A. FACTORS DETERMINING TRADE SHOW EXHIBITORS? SATISFACTION AND BEHAVIORAL INTENTIONS. Internatıonal Journal Of Health Management And Tourism, 2017; 2(3):53-74. ( EBSCO )

 • Atalay KD, Can GF, Eraslan E. Bulanık Kalite Fonksiyon Yayılımı (BKFY) Temelli Tasarım Gelistirme Yaklasımı. Journal of Turkish Operations Management, 2017; 1(1):51-65. ( Google Scholar )

 • Atalay KD, Can GF, Kurtulmuşoğlu FB. Intuitionistic Approach to Smartphone Usability Evaluation. International Journal of Innovative Knowledge Concept, 2017; 5(9):-. ( EBSCO )

 • Tokuroğlu ST, Kurtulmuşoğlu FB, Atalay KD. BİR KENTE İLİŞKİN DAVRANIŞSAL NİYET ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN KENT İMAJI BOYUTLARININ. 3. SEKTÖR SOSYAL EKONOMİ DERGİSİ, 2017; :-. ( EBSCO )

 • Can GF, Kılıç Delice E, Atalay KD, Kurtulmuşoğlu FB. WHICH EXPECTATIONS DETERMINE THE PREFERRED BUS FIRM FOR YOUNG PASSENGERS. INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE KNOWLEDGE CONCEPT, 2017; :-. ( EBSCO )

 • Can GF, Atalay KD, Eraslan E. Tabletlerin Kullanılabilirlik Ölçütlerine Göre Çok Kriterli Karar Verme Yaklaşımıyla Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel University Journal of Engineering Sciences and Design, 2017; 5:81-88. ( EBSCOhost )

 • Atalay KD, Can GF. A NEW HYBRID INTUITIONISTIC APPROACH FOR NEW PRODUCT. Soft Computing, 2017; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Atalay KD, Can GF, Eraslan E. Evaluation of effect of different membership functions on risk assessment. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE),, 2017; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Atalay KD, Can GF, Kurtulmuşoğlu FB. Smart Phone Usability Preference Among Older Peaple. Asian Journal of Multidiciplinary Studies, 2017; 5(8):165-174. ( Google Scholar )

 • Eraslan E, Can GF, Atalay KD. Mental Workload Assessment Usıng A Fuzzy Multi-Crıteria Method. Technical Gazette, 2016; 23(3):667-674. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Can GF, Kurtulmuşoğlu F, Atalay KD. A Case Study on Shopping Malls Attributes for Young Consumers. Young Consumers, 2016; 17(3):-. ( EBSCO )

 • Atalay KD, Can GF, Erdem ŞR, Müderrisoğlu İH. Assessment of mental workload and academic motivation in medical students. Journal of the Pakistan Medical Association, 2016; 66(5):574-578. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Kurtulmuşoğlu FB, Pakdil F, Atalay KD. Quality Improvement Strategies of Highway Bus Service Based on a Fuzzy Quality Functio nDeployment Approach. Transportmetrica A: Transport Science, 2016; 12(2):175-202. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Can GF, Atalay KD, Eraslan E. ÇALIŞMA DURUŞLARININ BULANIK ORTAMDA ANALİZİ VE ERGONOMİK İŞ İSTASYONU TASARIM ÖNERİLERİ. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 2015; 30(3):451-460. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Arslan S, Daşkapan A, Atalay KD, Tüzün E. OSTEOPOROSIS KNOWLEDGE LEVEL OF THE WOMEN LIVING IN THE CITY OF KIRIKKALE. Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation, 2015; 26(3):120-127. ( Excerpta Medica )

 • Can GF, Atalay KD, Eraslan E, Özçakmak BC. Bir Devlet Hastanesinde Yaşanan İstifa Sayılarındaki artışın Nedenlerinin Araştırılması. Suleyman Demirel University Journal of Engineering Sciences and Design, 2015; 3(3):583-590.

 • Daşkapan A, Atalay KD, Tüzün H, Aydoğan Arslan S. Kırıkkale İli Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıkları Bilinç Düzeyi Araştırması. Journal of Health and Society, 2015; (1):54-58.

 • Atalay KD, Eraslan E, Çınar MO. A Hybrid Algorithm Based on Fuzzy Linear Regression Analysis by Quadratic Programming for Time Estimation: An Experimental Study in the Manufacturing Industry. Journal of Manufacturing Systems, 2015; 36:182-188. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Eraslan E, Atalay KD. A Comparative Holistic Fuzzy Approach for Evaluation of the Chain Performance of Suppliers. Journal of Applied Mathematics, 2014; 2014:-. ( SCOPUS )

 • Atalay KD, Eraslan E. Multi-criteria usability evaluation of the electronic devices in fuzzy environment. Human Factors and Ergonomics in Manufacturing and Service Systems, 2014; 24(3):336-347. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Daşkapan A, Atalay KD. Perceıved Exercıse Benefıts and Barriers Among Turkish Women Pılot Study. Fizyoterapi Rehabilitasyon, 2013; 24(1):127-134. ( Excerpta Medica )

 • Eraslan E, Atalay KD. A New Approach for Wage Management System Using Fuzzy Brackets in IndustryMathematical Problems in Engineering. Mathematical Problems in Engineering, 2013; 2013:-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Daşkapan A, Anaforoğlu B, Karataş M, Atalay DK. Osteoartritli Hastalarda Fiziksel Aktivite Düzeyinin Değerlendirilmesi. Journal of Physical Medicine and Rehabilitation Science, 2011; 14:75-79. ( Excerpta Medica )

 • Atalay KD, Apaydın A. Gamma Distribution Approach in Chance Constraint Stochastic Programming Models. Journal of Inequalities and Applications, 2011; 2011(108):-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Atalay KD, Apaydın A. Şans Kısıtlı Stokastik Programlama Problemlerinin Deterministik Eşitlikleri. Anadolu University Journal of Science and Technology-B, Theoretical Science, 2010; 1(1):1-13.

 • Khaniyev T, Atalay KD. On the Weak Convergence of the Ergodic Distribution for an Inventory Model of Type (s, S). Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics, 2010; 39(4):599-611. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

Bildiriler


 • Güler E, Dinler E, Atalay KD. A New Mathematical Model to Determine The Hazarous Risk Factors in Medical Device Technology. The 5th International Conferance on Engineering Sciences: Ankara/Türkiye; 19/09/2019

 • Dengiz AÖ, Atalay KD, Altıparmak F. Multi Trip Vehicle Routing Problem for Home Health Care: A Mathematical Model. The 5th International Conferance on Engineering Sciences: Ankara/Türkiye; 19/09/2019

 • Boran M, Keçeci B, Atalay KD. A New Weighting Method based on Hesitant Fuzzy Cross-Entropy Integrated with Different Distance Measures for Hesitant Fuzzy COPRAS: An Application for ERP Software Selection. The 5th International Conferance on Engineering Sciences: Ankara/Türkiye; 19/09/2019

 • Dengiz AÖ, Atalay KD, Altıparmak F. Multiple Service Home Healt Care Routhing and Scheduling Problem: A mathematical Model. 10th International Conferance on Applied Human Factors and Ergonomics: Washington/Amerika; 24/07/2019 - 28/07/2019

 • Dengiz AÖ, Atalay KD, Altıparmak F. Evde sağlık Hizmetleri İçin Çok Seyahatli Araç Rotalama Modeli. 39. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi: Ankara; 12/06/2019 - 14/06/2019

 • Cengiz G, Atalay KD, Işın B. Bütünleşik Entropi Ağırlıklı Bulanık VIKOR Yöntemini Kullanarak Cinsiyete Göre Havayolu Hizmet Kalitesinin İncelenmesi. 39. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi: Ankara; 12/06/2019 - 14/06/2019

 • Boran M, Atalay KD. Uzaklık Ölçütleri Temelinde Geliştirilen Yeni Kararsız Bulanık Entropi Ağırlık Metodu. 39. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi: Ankara; 12/06/2019 - 14/06/2019

 • Başar AC, Atalay KD, Dengiz B. Akademi ve Endüstride Benzetim Tekniğinden Ne Kadar Yararlanılıyor: Bir Anket Uygulaması. 39. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi: Ankara; 12/06/2019 - 14/06/2019

 • Sakarya C, Seçilmiş SE, Üçpınar ÖD, Atalay KD, İç YT, Dengiz B. MAN Türkiye A.Ş. Kalite Kontrol Sürecinin İyileştirilmesi: Hata Türleri Analizi. 39. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi: Ankara; 12/06/2019 - 14/06/2019

 • Duran N, Atalay KD. Sezgisel bulanık Zaman Serisi Analizi ile Karayolu Araç satış tahmini. 39. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi: Ankara; 12/06/2019 - 14/06/2019

 • Işın B, Atalay KD, Baygıner İ. Perakendecilik Sektöründe Hizmet Kalitesi Algısı. 4. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi: Mardin; 21/12/2018 - 23/12/2018

 • Işın B, Atalay KD, Sevindik İ. Airline Service Expectancies and Winning Strategies for Mature Market. The Ires Internatıonal Conference: Barcelona, Spain; 23/11/2018 - 25/11/2018

 • Atalay KD, Işın FB, Sevindik İ. WHAT DO WOMEN EXPECT FROM BUS COMPANIES?. 33rd International Scientific Conference on Economic and Social Development ?Managerial Issues in Modern Business?: Varşova; 16/09/2018 - 17/09/2018

 • Dengiz AÖ, Atalay KD, Altıparmak F. Home health care routing problem: Literature Review. 12th NCM Conferences New Challenges in Industrial Engineering and Operations Management: Ankara; 11/09/2018 - 12/09/2018

 • Uzuner F, Dengiz B, Kaygısız E, Can G, Yüksel S, Atalay KD, Bozkaya E. Standard Time Analysis for Treatment Procedures of Class III Malocclusions. FDI Word Dental Congress: Arjantin; 02/09/2018

 • Dengiz AÖ, Atalay KD, Dengiz O. Grey Forecasting Model for CO2 Emissions of Developped Countries. ISPR2018: The International Symposium for Production Research 2018 (ÜAS 2018): Viyana/Avusturya; 28/08/2018 - 31/08/2018

 • Dengiz B, Uzuner Şahin M, Atalay KD. Investigation of System Productivity with Fuzzy Availability Analysis Considering Failure and Repair Times. ISPR2018: The International Symposium for Production Research 2018 (ÜAS 2018): Viyana/Avusturya; 28/08/2018 - 31/08/2018

 • Can GF, Atalay KD. An Integrated Intuitionistic Fuzzy Approach based on AHP and MIACRA: An Application for Beverage Manufacturing. 29th European Conference on Operational Research:: valensiya/İspanya; 08/07/2018 - 11/07/2018

 • Uzuner Şahin M, Dengiz B, Atalay KD. Bulanık Kullanılabilirlik Analizine Dayalı Sistem Performansının Değerlendirilmesi. 38. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi ? YAEM 2018: Eskişehir; 26/06/2018 - 29/06/2018

 • Kurtulmuşoğlu FB, Atalay KD. Determining service features which affect behavior intention and satisfaction in airline industry with gender awereness. . international academic conference on social sciences, multidisiplinary, economics, business and finance studies:: Lizbon; 27/11/2017 - 29/11/2017

 • Bozkaya E, Dengiz B, Kaygısız E, Atalay KD, Uzuner D, Can GF, Yüksel S. Ortodonti Anabilim Dalı Asistanlarının Algıladıkları İş Yükleri İle İş Doyumlarının Değerlendirilmesi. 15th International Symposium of the Turkish Orthodontic Society: Ankara/Türkiye; 05/11/2017 - 07/11/2017

 • Can GF, Yüksel S, Atalay KD, Uzuner D, Kaygısız E, Bozkaya E, Dengiz B. Genç Erişkin İle Adölesan Dönemde Uygulanan Sınıf Iı Divizyon 1 Anomalitedavileri İçin Standart Süre Analizi,. 15th International Symposium of the Turkish Orthodontic Society: Ankara/Türkiye; 05/11/2017 - 07/11/2017

 • Can GF, Atalay KD, Eraslan E. HTEA Temelli CRITIC Yöntemi ile Bir Devlet Hastanesinde Risk Değerlendirme Uygulaması. 23. Ulusal Ergonomi Kongresi: ; 26/10/2017 - 28/10/2017

 • Uzuner Şahin M, Atalay KD, Dengiz B. Fuzzy Availability Analysis of a Battery Production System. FUZZYSS?17: The 5th International Fuzzy Systems Symposium 2017: Ankara/Türkiye; 14/10/2017 - 15/10/2017

 • Dengiz AÖ, Atalay KD. Fuzzy Porfolio Model for Natural Gas Power Plant in Turkey . International Symposium for Production Research 2017: Viyana; 13/09/2017 - 15/09/2017

 • Atalay KD, Kurtulmuşoğlu FB. A city image study application of fuzzy linear regression.. Clute institude academic conference of business: New York; 30/07/2017 - 03/08/2017

 • Dengiz AÖ, Atalay KD. Bulanık talepli Doğal gaz Santrali Portföy Optimizasyonu. YAEM 2017 - 37. YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ULUSAL KONGRESİ: İstanbul; 05/07/2017 - 07/07/2017

 • Dengiz B, Soysal S, Atalay KD. Kaynak Kısıtlı Çok Modlu Çoklu Stokastik Proje Çizelgeleme. YAEM 2017 - 37. YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ULUSAL KONGRESİ: İstanbul; 05/07/2017 - 07/07/2017

 • Şahin MU, Atalay KD, Dengiz B. Fuzzy Availability Analysis of a Battery Production System. ICFIE 2017: 19TH International Conferance on Fuzzy Information and Engineering: Edinburg; 15/06/2017 - 16/06/2017

 • Atalay E, Ergüder E, Özcivan AE, Atalay KD, Balkan A, Müderrisoğlu H. Başkent Üniversitesi Tıp fakültesi Öğrencilerinin Çekirdek Eğitim Programında Yer Alan Mesleki Beceriler Konusundaki Algıları. UTES'17 Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu: Antalya; 15/03/2017 - 17/03/2017

 • Gürel BY, Yüksel S, Atalay E, Atalay KD, Balkan A, Müderrisoğlu H. Başkent Üniversitesi Tıp fakültesi Öğrencilerinin Tıp Eğitimi Programı Hakkındaki Düşünceleri. UTES'17 Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu: Antalya; 15/03/2017 - 17/03/2017

 • Ünal Z, Atalay KD, Balkan A, Müderrisoğlu H. Başkent Üniversitesi Tıp fakültesi Klinikte Erken Gözlemler Dersi Nicel ve Nitel Geri Bildirimlerinin İncelenmesi. UTES'17 Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu: Antalya; 15/03/2017 - 17/03/2017

 • Ayata O, Yüksel S, Gürhan D, Atalay KD, Balkan A, Müderrisoğlu H. Başkent Üniversitesi Tıp fakültesi Öğrencilerinin Mesleki İngilizce Dersi Hakkındaki Düşünceleri. UTES'17 Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu: Antalya; 15/03/2017 - 17/03/2017

 • Gürkan D, Deveci Y, Atalay KD, Balkan A, Müderrisoğlu H. Başkent Üniversitesi Tıp fakültesi Öğrencilerinin Akademik Eğitim Danışmanlığı Konusundaki Algısı. UTES'17 Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu: Antalya; 15/03/2017 - 17/03/2017

 • Atalay KD, Can GF, Özçakmak BC. A New Intiutionistic Integrated Approach with Fuzzy AHP and FUZZY MOORA. International Symposium on the Analytic Hierarchy Process (ISAHP 2016): London, UK; 04/08/2016 - 07/08/2016

 • Uslu A, Atalay KD, Can GF. Fare Tabanlı AHP Yaklaşımının İş Değerleme Sürecinde Uygulanması. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 36. Ulusal Kongresi (YAEM 2016): İzmir; 13/07/2016 - 15/07/2016

 • Ayrım Y, Atalay KD, Can GF. Kargo Firması Seçiminde Stokastik Copras Yaklaşımı. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 36. Ulusal Kongresi (YAEM 2016): İzmir; 13/07/2016 - 15/07/2016

 • Dengiz AÖ, Atalay KD. Gri Metot Tabanlı Bulanık Üstel Düzeltme Yöntemi ile Süt Üretim Miktarı Tahmini. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 36. Ulusal Kongresi (YAEM 2016): İzmir; 13/07/2016 - 15/07/2016

 • Dengiz AÖ, Atalay KD. Estimation of Solar Energy Generation Using Grey Forecasting Method. 8th Uluslararası Ege Enerji Sempozyumu: Afyon; 11/05/2016 - 13/05/2016

 • Balkan A, Atalay KD, Şahin F, Özcan C. Başkent Üniversitesi tıp fakültesi "klinikte Erken Gözlemler" Dersinin Kazandırdıkları (3 Yıllık Deneyim). UTEK 2016 ıX. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi: İzmir; 21/03/2016 - 23/03/2016

 • Söylemez BC, Atalay KD, Pakdil F, Evin T. Bir Üretim İşletmesinde Revizyon Saha Bölümünün Düzenlenmesi. 35. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi: Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi; 09/09/2015 - 11/09/2015

 • Tanyer SG, İnam SÇ, Atalay KD. Analysis of True Random Number Generation Method Utilizing FM Radio Signals. Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), 2015,23th: Malatya; 16/05/2015 - 19/05/2015

 • Önder G, Söylemez BC, Atalay KD. Bir Meyve Suyu Fabrikasının 3T Risk Değerlendirme Yöntemi ile Analizi. VIII. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi: Adana; 16/04/2015 - 18/04/2015

 • Can GF, Atalay KD, Söylemez BC. Risk DeğerlendirmesindeYeni bir Yaklaşım. VIII. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi: Adana; 16/04/2015 - 18/04/2015

 • Can GF, Atalay KD, Eraslan E. Metal Aksesuar Üretim Firmasında İş İstasyonu Tasarımlarının Ergonomik Analizi. 20. Ulusal Ergonomi Kongresi: Ankara; 26/09/2014 - 28/09/2014

 • Tanyer SG, Atalay KD, İnam SÇ. Goodness-of-fit and randomness Tests for the Sun's Emissions True Random Number Generator. 2014 Internatıonal Coference on Mathematics and Computers in Sciences and Industry: Varnia, Bulgaria; 13/09/2014 - 15/09/2014

 • Tanyer SG, Atalay KD, İnam SÇ, Koçum C, Dinç B, Yenidoğan M, Ekici O. Güneş Işınımları Kaynaklı Doğal Doğru Rasgele Sayı Üreteci Sistemi (G-DRÜS). URSI-Türkiye 2014 VII. Bilimsel Kongresi: Elazığ; 28/08/2014 - 30/08/2014

 • Tanyer SG, Atalay KD, İnam SÇ. Rasgele Sayı Üretiminde Güneş Işınımı Kaynaklı Eşit Aralıklı Örnekleme Yönteminin Başarı Ölçümü. URSI-Türkiye 2014 VII. Bilimsel Kongresi: Elazığ; 28/08/2014 - 30/08/2014

 • Can GF, Atalay KD, Söylemez BC. Hava Taşımacılığında Kullanılan Elektronik Kart Tutucu Sistemlerinin Bulanık Kalite Fonksiyon Yayılımı İle Dizaynı. 34. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi: Bursa; 25/06/2014 - 27/06/2014

 • Atalay KD, Can GF, Söylemez BC. Bir Sanayi İşletmesinde Bulanık Ortamda Satış Miktarı Tahmini. 34. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi: Bursa; 25/06/2014 - 27/06/2014

 • Balkan A, Gürel S, Atalay KD, Erdem R, Müderrisoğlu İH. Eğitimde Yeni Örgütlenme-Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Örneği. VIII. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi,: İstanbul; 07/05/2014 - 09/05/2014

 • Atalay KD, Can GF, Erdem R, Müderrisoğlu İH. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 5 Ve 6 Öğrencilerinde Algılanan İş Yükü Ve Akademik Motivasyon Arasındaki İlişkinin Araştırılması. VIII. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi,: İstanbul; 07/05/2014 - 09/05/2014

 • Atalay KD, Şahin F, Müderrisoğlu İH. Neden Tıp? Neden Başkent Üniversitesi. VIII. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi,: İstanbul; 07/05/2014 - 09/05/2014

 • Balkan A, Gürel S, Atalay KD, Yazıcı C, Erdem R, Müderrisoğlu İH. Öğrenme Ve Ölçme-Değerlendirme Yöntemlerinin Değerlendirilmesi. VIII. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi,: İstanbul; 07/05/2014 - 09/05/2014

 • Can GF, Atalay KD. Risk Analysis Study in Metal Accessory Production Process. VII. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı: İstanbul/Türkiye; 05/05/2014 - 07/05/2014

 • Atalay KD, Tanyer SG. Randomness tests for the method of uniform sampling quasi-random number generator (MUS-QRNG). Signal Processing and Comunications Applications Confererence (SIU): Trabzon; 23/04/2014 - 25/04/2014

 • Daşkapan A, Atalay KD, Tüzün E, Aydoğan S. Kırıkkale İli Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıkları Bilinç Düzeyi Araştırmas. TÜSAD 35. Ulusal Kongresi: Çeşme/İzmir; 02/10/2013 - 06/10/2013

 • Eraslan E, Atalay KD. Çalışanların Tepki Sürelerine Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi. 19. Ulusal Ergonomi Kongresi: Balıkesir; 24/09/2013 - 27/09/2013

 • Eraslan E, Atalay KD, Dağdeviren M, Aksakal E. Using Fuzzy Wage Management System in Heavy Industry. Proceedings of the 2nd International Conference on Integrated Information (IC-ININFO 2012): Budapest; 30/09/2012 - 03/10/2012

 • Eraslan E, Atalay KD. Dokunmatik Ekranlı Cep Telefonlarının Kullanılabilirlik Düzeylerinin Lojistik Regresyon Analiziyle Tahmini. Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği 32. Ulusal Kongresi: İstanbul; 20/06/2012 - 22/06/2012

 • Şahin F, Atalay KD, Gürel FS, Müderrisoğlu İH. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Öğrenme Biçimler. VII. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi: Ankara; 02/05/2012 - 05/05/2012

 • Atalay KD, Gürel FS, Müderrisoğlu İ. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesinde Burslu Okuyan Öğrencilerin Akademik Başarılarının Analizi. VII. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi,: Ankara; 02/05/2012 - 05/05/2012

 • Gürel F, Atalay KD, Müderrisoğlu İH. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Biçimlerinin Analizi. VII. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi,: Ankara; 02/05/2012 - 05/05/2012

 • Gürel FS, Atalay KD, Müderrisoğlu İH. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Mezuniyet Notları ve TUS Puanları Arasındaki İlişki. VII. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi,: Ankara; 02/05/2012 - 05/05/2012

 • Erdem R, Atalay KD. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem III Öğrencilerinin Kuramsal Farmakoloji Dersindeki Başarı Durumu ve Bunun Üniversiteye Giriş ve Tıpta Uzmanlık Sınavındaki Başarı Durumları ile İlişkisi. VII. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi,: Ankara; 02/05/2012 - 05/05/2012

 • Daşkapan A, Atalay KD. Ayakta tedavi Gören Osteoartritli Hasta Profilinin Değerlendirilmes. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi: İstanbul; 14/05/2011 - 17/05/2011

 • Daşkapan A, Sönmezler E, Aytar A, Atalay K. Postmenopozal kadınlarda eğitim seviyesi ile farkındalık arasındaki ilişk. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi: İstanbul; 14/05/2011 - 17/05/2011

 • Atalay KD, Yazıcı A. A Comparison of Fuzzy Linear and Fuzzy Quadratic Regression. Fifth Conference of the Eastern Mediterranean Region of the International Biometric Society: İstanbul/Türkiye; 10/05/2009 - 14/05/2009

 • Yazıcı AC, Canan S, Atalay KD, Öğüş E. Statistical Approaches in Stereological Studies. Fifth Conference of the Eastern Mediterranean Region of the International Biometric Society: İstanbul/Türkiye; 10/05/2009 - 14/05/2009

 • Khaniyev T, Aliyev R, Kokangül A, Atalay K, Mammadova Z. Asymptotic approach for the renewal-reward processes and its applications to the stock control theory. 6th International Symposium on Intelligent and Manufacturing Systems: Sakarya/Türkiye; 14/10/2008 - 17/10/2008

 • Atalay KD, Apaydın A. Gamma Dağılımı için Optimal Üyelik Fonksiyonunun Oluşturulması. 5. İstatistik Kongresi Bildiriler Kitabı: Antalya; 03/05/2007 - 05/05/2007

 • Atalay KD, Apaydın A. Katsayıların Ki-kare Dağılımına Sahip Olduğu Stokastik Programlama Problemlerine Bulanık Programlama Yaklaşımı. 4. İstatistik Kongresi Bildiriler Kitabı: Belek/Antalya; 10/05/2005 - 13/05/2005

 • Apaydın A, Atalay KD, Aydın ÖM. Chance Constrained Fuzzy Goal Programming in Regression Model. Bulletin of the International Statistical Instute: Seoul, Korea; 05/05/2001 - 07/05/2001

 • Apaydın A, Atalay KD, Erbay T. Sezgisel Diskriminant Analizine Bulanık Doğrusal Programlama Yaklaşımı. 2. Istatistik Kongresi Bildiriler Kitabı: Belek/Antalya; 05/05/2001 - 07/05/2001