Dr. Öğr. Üyesi DERYA YILMAZ

Elektrik Elektronik Mühendisliği ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1303
E-Posta : derya[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~derya/

 • Doktora (2008), Gazi Üniversitesi, Elektronik Ve Bilgisayar Öğretmenliği
 • Yüksek Lisans (1999), Gazi Üniversitesi, Elektronik Ve Bilgisayar Öğretmenliği
 • Lisans (1995), Gazi Üniversitesi, Elektronik Ve Bilgisayar Öğretmenliği

Çalışma Alanları


 • ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

 • ELEKTRONİK BİLGİSAYAR EĞİTİMİ

Patentler


 • Arlı EN, Birincioğlu M, Yılmaz D. Night Bright, BİTTO, 30/05/2019

 • Birincioğlu M, Arlı EN, Yılmaz D. Baguard, BİTTO, 31/05/2019

Makaleler


 • Uçar MB, Yılmaz D. A New Motion Model Selection Approach for Multi-Model Particle Filters. Rdioengineering, 2019; 28(4):793-800. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yüksel M, Ayaş Ş, Cabıoğlu M, Yılmaz D. Quantitative Data for Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation and Acupuncture Effectiveness in Treatment of Fibromyalgia Syndrome. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2019; 2019:1-12. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yılmaz D, Ankışhan H. Detection of Vocal Cyst Problem by Using High Order Moments and Support Vector Machines. Academic Platform Journal of Engineering and Science, 2018; 6(3):95-101. ( Google Scholar )

 • Sağlam A, Yılmaz D. The Effects of Data Compression in Missile Telemetry Systems. Journal of Aeronaustics And Space Technologies, 2017; 10(2):37-47. ( SCOPUS )

 • Cabıoğlu MT, Kılınç Toprak M, Yılmaz D, Cabıoğlu Ç. Effect of Acupuncture Stimulation of GV 20 Point on Electroencephalogram. Open Access Library Journal, 2016; 3/32653:1-8. ( AcademicKeys )

 • Ankışhan H, Yılmaz D. Comparison of SVM and ANFIS for snore related sounds classification by using the largest Lyapunov exponent and entropy. Computational and Mathematical Methods in Medicine, 2013; 2013:-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yıldız M, Yılmaz D, Güler İ, Akgüllü Ç. Cep Telefonlarından Yayılan Radyasyonun Kısa Dönem Kalp Hızı Değişkenliği Parametreleri Üzerindeki Etkileri. Anadolu Kardiyoloji Dergisi, 2012; 12(5):406-412. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yılmaz D, Ankışhan H. Analysis of snore sounds by using the largest Lyapunov exponent. Journal of Concrete and Applicable Mathematics, 2011; 9(2):146-153. ( MATHSCI )

 • Canan S, Yılmaz D. Chaotic analysis of penicillin induced epileptiform activity rats. Journal of Concrete and Applicable Mathematics, 2011; 9(2):154-162. ( MATHSCI )

 • Yılmaz D, Yıldız M. Analysis of the Mobile Phone Effect on the Heart Rate Variability by Using the Largest Lyapunov Exponent. Journal of Medical Systems, 2010; 34(6):1097-1103. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yılmaz D, Güler NF. Correlation dimension of Doppler signals in children with aortic valve disorders. Journal of Medical Systems, 2010; 34(5):931-939. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yılmaz D, Güler NF. Analysis of the Doppler signals using largest Lyapunov exponent and correlation dimension in healthy and stenosed internal carotid artery patients. Digital Signal Processing, 2010; 20(2):401-409. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Bayhan S, Yılmaz D. Güç Sistemlerinde Meydana Gelen Dalga Şekli Bozukluklarının Dalgacık Dönüşümü Yardımıyla Tespiti. e-Journal of New World Sciences Academy, 2009; 4(2):151-162. ( EBSCO )

 • Yılmaz D, Güler NF, Tokel NK. Determination of Chaotic Behaviour in Aortic Doppler Signal Dynamics using Correlation Dimension Analysis. Journal of Applied Functional Analysis- SPECIAL ISSUES (Electronic version), 2009; 4(1):728-738. ( MATHSCI )

 • Yılmaz D, Güler NF, Musapaşaoğlu H, Kırbaş İ. Karotid Atardamar Doppler Sinyalleri Üzerinde En Büyük Lyapunov Üsteli ve İlinti Boyutu Hesabı. İstanbul Kültür Üniversitesi Güncesi Fen ve Mühendislik Bilimleri, 2006; 4(2):61-72.

 • Yılmaz D, Güler NF. Kaotik Zaman Serisisnin Analizi Üzerine Bir Çalışma. Journal of The Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 2006; 21(4):759-779. ( EI : Engineering Index )

 • Yılmaz D, Güler N. OCR Uygulamaları için Geliştirilen Yeni Bir Karakter Tanıma Algoritması. Politeknik, 1999; 2(3):31-39.

Bildiriler


 • Yüksel M, Ayaş Ş, Cabıoğlu MT, Yılmaz D. Quantitative Data for Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation and Acupuncture Effectiveness in Treatment of Fibromyalgia Syndrome. Icmart-iSams World Congress Medical Acupuncture 2018: Germany; 07/09/2018 - 09/09/2018

 • Tamson N, Yılmaz D. Detection of Parkisons Disease With Keystroke Data and Support Vector Machines. Second International Congress of Biomedical Engineering (IBMEC-2018): Kıbrıs; 24/05/2018 - 27/05/2018

 • Uçar MB, Yılmaz D. Weighted Statistical Model Selection for Multi Model Particle Filters. International Conference on Technology and Sciences (ICAT'15): Antalya; 04/08/2015 - 07/08/2015

 • Ankışhan H, Yılmaz D. Feature Extraction and classification of Snore Related Sounds. International Conference on SIGNAL and IMAGE PROCESSING ? SIP2011: Dallas, USA; 14/12/2011 - 16/12/2011

 • Ankışhan H, Yılmaz D. HORLAMA SESLERİNİN AYARLANABİLİR BULANIK MANTIK ÇIKARIMI SİSTEMİ İLE SINIFLANDIRILMASI. Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi 2011: Antalya; 13/10/2011 - 16/10/2011

 • Ankışhan H, Yılmaz D. Horlama Ses Sinyallerinin Otoregresif Model Tabanlı İncelenmesi. IEEE 18th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU 2010): Diyarbakır; 22/04/2010 - 24/04/2010

 • Yılmaz D, Yıldız M. Cep Telefonlarının Kalp Atım Hızı Değişkenliğine Etkisinin İlinti Boyutu Hesabı ile Analizi. 14. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, BİYOMUT 2009: İzmir; 20/05/2009 - 24/05/2009

 • Yıldız M, Yılmaz D. Klasik Batı ve Türk Müziği Örneklerinin Otonom Sinir Sistemi Üzerine Etkileri. 14. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, BİYOMUT 2009: İzmir; 20/05/2009 - 24/05/2009

 • Canan S, Yılmaz D. Deneysel Epilepsi ve Kaos Teorisi:Penisilin Modeli Örneği. VIII. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi: Bolu; 18/04/2009 - 22/04/2009

 • Yılmaz D, Yıldız M, Işıldak K. Klasik Türk Müziği Örneklerinin Otonom Sinir Sistemi Üzerine Etkileri. IEEE 17th Signal Processing and Communications Applications Conference SIU 2009: Side/Antalya; 09/04/2009 - 11/04/2009

 • Bayhan S, Yılmaz D. Güç Sistemlerindeki Dalga Şekli Bozukluklarının Tespiti. ELECO 2008, Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu: ; 26/11/2008 - 30/11/2008

 • Yıldız M, Yılmaz D. Cep Telefonlarının Yaydığı Elektromanyetik Alanların Otonom Sinir Sistemi Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. IV. URSI-Türkiye Bilimsel Kongresi: Antalya; 20/10/2008 - 22/10/2008

 • Yılmaz D, Tokel NK, Canan S. Aort Kan Akışında Kaotik Davranışın Ölçülmesi. 34. Ulusal Fizyoloji Kongresi: Erzurum; 06/10/2008 - 10/10/2008

 • Yılmaz D, Güler NF, Tokel K. Aort Kapakçık Kan Akışının Kaotik Davranışı. IEEE 16. Sinyal İşleme, İletişim ve Uygulamaları Kurultayı: Didim; 20/04/2008 - 22/04/2008

 • Yıldız M, Yılmaz D. Cep Telefonlarının Kalp Hızı Değişkenliğinin (KHD) Güç Spektral Yoğunluğu (GSY) Üzerindeki Etkileri. 12. Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendisliği Kongresi: Eskişehir; 14/11/2007 - 18/11/2007

 • Yılmaz D, Yıldız M. Kalp Hızı Değişkenliği Üzerindeki Cep Telefonu Etkisinin Lyapunov Üstel Hesabı İle Değerlendirilmesi. IEEE 15th Signal Processing and Communications Applications Conference SIU2007: Eskişehir; 11/06/2007 - 14/06/2007

 • Yılmaz D, Tokel NK, Güler NF. Aort Darlığının Lyapunov Üsteli Hesabı ile Değerlendirilmesi. 15. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı - BİYOMUT 2007: İstanbul; 22/05/2007 - 23/05/2007

 • Koçoğlu A, Yılmaz D, Çiftçibaşı T. Elektronik Tekniker Eğitiminde Dikkate Alınması Gerekli Yeni Çevresel Teknolojiler. IV. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu: Bergama/İzmir; 14/05/2007 - 16/05/2007

 • Yılmaz D, Güler NF, Musapaşaoğlu H, Kırbaş İ. Genelleştirilmiş Boyut Spektrumu Hesabının Karotid Atardamar Doppler Sinyallerine Uygulanması. URSİ 2006 Türkiye 3. Bilimsel Kongresi: Ankara; 06/09/2006 - 08/09/2006

 • Yılmaz D, Güler NF, Musapaşaoğlu H, Kırbaş İ. Karotid Atardamar Doppler Sinyallerinin İlinti Boyutu Hesabında Zaman Gecikmesinin Etkisi. BİYOMUT 2006 (Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı): İSTANBUL; 25/05/2006 - 27/05/2006

 • Yılmaz D, Güler NF, Musapaşaoğlu H, Kırbaş İ. Sağlıklı ve Daralmış Karotid Atardamar Doppler Sinyallerinin İlinti Boyutu Analizi. IEEE 14th Signal Processing and Comminications Applications Conference (SİU 2006): Antalya; 17/04/2006 - 19/04/2006

 • Yılmaz D, Yıldız M, Yorulmaz M. Biyomedikal Mühendisliği Eğitiminde Elektrik, Elektronik, Bilgisayar Mühendisliklerinin Yeri. Elektrik, Elektronik, Bilgisayar Mühendislikleri 1. Ulusal Sempozyumu ve Sergisi: Ankara; 30/04/2003 - 02/05/2003

 • Yorulmaz M, Yılmaz D, Yıldız M. Elektrik, Elektronik, Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Elemanlarının Derslerinde İnternetten Yararlanma Biçimleri Ve Oranları. Elektrik, Elektronik, Bilgisayar Mühendislikleri Eğitimi 1. Ulusal Sempozyum ve Sergisi: Ankara; 30/04/2003 - 02/05/2003

 • Yılmaz D, Güler NF, Yıldız M, Türkmen A. Dizi İfadelerine Dayanan Yeni Bir Karakter Tanıma Algoritması. 10. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Konferansı (SİU 2002): Denizli; 12/06/2002 - 14/06/2002

 • Yıldız M, Güler NF, Türkmen A, Yılmaz D. Biopotential Instrumentation Set. 23rd Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMB 2001): İstanbul; 25/10/2001 - 28/10/2001

 • Yıldız M, Güler NF, Türkmen A, Yılmaz D. ECG ve EMG İşaretlerinin Yüksek Duyarlıklı Olarak Yükseltilmesini Sağlayan Bir Sistemin Tasarımı. 10. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı (BİYOMUT 2000): İstanbul; 27/11/2000 - 28/11/2000

 • Yılmaz D, Turmen A. Experiences Through Quality Management at Başkent Üniversity Vocational School of Technology. International Vocational Education and Training Association, IVETA98: Ankara; 31/08/1998 - 02/09/1998