Doç. Dr. GÜLİN FERYAL CAN

Endüstri Mühendisliği ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1357
E-Posta : gfcan[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2013), Kocaeli Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği
 • Yüksek Lisans (2006), Kocaeli Üniversitesi, İşletme
 • Lisans (2004), Kocaeli Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği

Çalışma Alanları


 • ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

Projeler


 • Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 5 ve 6 Öğrencilerinin Algılanan İş Yükü ve Akademik Motivasyonları Arasındaki İlişkinin Araştırılması(BAP). TIP FAKÜLTESİ ", TIP FAKÜLTESİ", BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ", 21/03/2014.

Kitaplar


 • Can GF. Afet Yönetimi Çalışmalarında Psikolojik Destek ve Sağlık Hizmetleri. In:Prof.Dr. Cafer ÇELİK editors. Doğal Afetler ve Afet Yönetimi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları; 2017

Makaleler


 • Can GF, Karği Ş. SEKTÖRLERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN RİSK SEVİYELERİNİN CRITIC-EDAS ENTEGRASYONU İLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Endüstri Mühendisliği Dergisi, 2019; 30(1):15-31. ( EBSCO )

 • Kiş Ö, Can GF, Toktaş P. WAREHOUSE LOACTION SELECTION FOR AN ELECTRICTY DISTRIBUTION COMPANY BY KEMIRA-M METHOD. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences, 2019; :-. ( Index Copernicus )

 • Toktaş P, Can GF. STOCHASTIC KEMIRA-M APPROACH WITH CONSISTENT WEIGHTINGS. International Journal of Information Technologies and Decision Making, 2019; 18(3):793-831. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Can GF, Demirok S. UNIVERSAL USABILITY EVALUATION BY USING AN INTEGRATED FUZZY MULTICRITERIA DECISION MAKING APPROACH. International Journal of Intelligent Computing and Cybernetics, 2019; 12(2):194-223. ( Emerging Sources Citiantion Index )

 • Can Ö, Can GF. ENDÜSTRİYEL SÜREÇLERDE MEVCUT RİSKLERİN TRIZ YÖNTEMİ KULLANILARAK TESPİT EDİLMESİ. Ergonomi, 2019; 2(1):1-17. ( index copernicus )

 • Yener Y, Can GF, Toktaş P. FİZİKSEL ZORLANMA VE ALGILANAN İŞ YÜKÜ DÜZEYLERİNİ DİKKATE ALAN İŞ ROTASYONU ÖNERİSİ. Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, 2019; 27(1):8-18. ( Index Copernicus )

 • Ayrim Y, Atalay KD, Can GF. A NEW STOCHASTIC MCDM APPROACH BASED ON COPRAS. International Journal of Information Technology and Decision Making, 2018; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Mamak Ekinci EB, Can GF. ALGILANAN İŞ YÜKÜ VE ÇALIŞMA DURUŞLARI DİKKATE ALINARAK OPERATÖRLERİN ERGONOMİK RİSK DÜZEYLERİNİN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YAKLAŞIMI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Ergonomi, 2018; 1(2):77-91. ( Index Copernicus )

 • Toktaş P, Can GF. ŞANTİYELERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN RİSK DÜZEYLERİNE GÖRE KEMIRA-M YÖNTEMİ İLE SIRALANMASI. Ergonomi, 2018; 1(3):123-136. ( index copernicus )

 • Yener Y, Can GF. A MATHEMATICAL MODEL FOR DETERMINING JOB ROTATION STRATEGY CONSIDERING MENTAL AND PHYSICAL FATIQUE. Ergonomics International Journal, 2018; 2(9):1-9. ( Index Copernicus )

 • Işin FB, Can GF, Atalay KD, Tolon M. SUBJECTIVE WORKLOAD ASSESSMENT FOR ELDERLY SALES PEOPLE. Ergonomics International Journal, 2018; 2(11):1-13. ( Index Copernicus )

 • Kiliç Delice E, Can GF. AN INTEGRATED MENTAL WORKLOAD ASSESSMENT APPROACH BASED ON NASA TLX AND SMAA-2: A CASE STUDY. Osmangazi Üniveristesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, 2018; 26(2):88-99. ( Index Copernicus )

 • Yener Y, Can GF. İŞ YÜKÜ MİNİMİZASYONUNU HEDEFLEYEN ERGONOMİK BİR İŞÇİ ATAMA MODELİ ÖNERİSİ. Journal of Engineering Sciences and Design, 2018; 6:148-158. ( EBSCOhost )

 • Can Ö, Can GF. ENDÜSTRİYEL AMAÇLI YENİ BİR ANALİTİK RİSK TANIMLAMA YÖNTEMİ ÖNERİSİ. Journal of Engineering Sciences and Design, 2018; 6:14-31. ( EBSCOhost )

 • Can GF, Işin FB. WHICH CRITERIA DETERMINE THE WINNER FOR PATIENT?. Turkish Journal of Operations Management, 2018; 2:37-59. ( Google Scholar )

 • Can GF, Atalay KD, Eraslan E. HTEA TEMELLİ CRITIC YÖNTEMİ İLE BİR DEVLET HASTANESİNDE RİSK DEĞERLENDİRME UYGULAMASI. Journal of Engineering Sciences and Design, 2018; 6:176-187. ( EBSCOhost )

 • Kiliç Delice E, Can GF. An integrated mental workload assessment approach based on NASA-TLX and SMAA-2: a case study. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, 2018; 26(2):88-99.

 • Kurtulmuşoğlu FB, Can GF, Pakdil F, Tolon M. Does gender matter? Considering gender of service in the airline industry. Journal of Air Transport Management, 2018; 70:73-82. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Can GF. Intiutionistic Fuzzy TLX (IF-TLX): Implementation of Intiutionistic Fuzzy Set Theory For Evaluating Subjective Workload. Journal of Turkish Operations Management, 2018; 01(2):3-14.

 • Can GF, Toktaş P. A Novel Fuzzy Risk Matrix Based Risk Assessment Approach. Kybernetes, 2018; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Can GF, Kiliç Delice E. A TASK-BASED FUZZY INTEGRATED MCDM APPROACH FOR SHOPPING MALL SELECTION CONSIDERING UNIVERSAL DESIGN CRITERIA. Soft Computing, 2018; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yener Y, Can GF. A Mathematical Model for Determining Job Rotation Strategy Considering Mental and Physical Fatique. Ergonomics International Journal, 2018; 2(9):1-9. ( Index Copernicus )

 • Can GF. An intuitionstic approach based on failure modes and effects analysis for prioritizing corrective and preventive strategies. Human Factors and Ergonomics in Manufacturing and Service Industries, 2018; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yener Y, Can GF. Risk Değerlendirmesinde CRITIC Metodu ile Sektörlerin Karşılaştırılması. Journal of Turkish Operations Management, 2017; 1(1):67-77.

 • Atalay KD, Can GF, Eraslan E. Bulanık Kalite Fonksiyon Yayılımı (BKFY) Temelli Tasarım Gelistirme Yaklasımı. Journal of Turkish Opeartions Management, 2017; 1(1):51-65.

 • Atalay KD, Can GF, Eraslan E. Evaluation of Effect of Different Membership Functions on Risk Assessment. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 2017; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Atalay KD, Can GF, Kurtulmuşoğlu FB. Intuitionistic Approach to Smartphone Usability Evaluation. International Journal of Innovative Knowledge Concept, 2017; 5(9):-. ( EBSCO )

 • Atalay KD, Can GF, Kurtulmuşoğlu FB. Smart Phone Usability Preference among Older People. Asian Journal of Multidisciplinary Studies, 2017; 5(8):165-174. ( Google Scholar )

 • Kiliç Delice E, Can GF. A Stochastic Approach for Failure Mode and Effect Analysis. RAIRO-Operation Research, 2017; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Can GF, Fiğlali N. Görüntü işleme temelli hızlı üst ekstremite değerlendirme yöntemi. J. Fac. Eng. Archit. Gazi Univ., 2017; 32(3):719-731. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Ayrim Y, Can GF. PRIORITIZATION OF FAILURE MODES IN FOOD LOGISTICS WITH A FUZZY APPROACH. JOURNAL OF MANAGEMENT, MARKETTING AND LOGISTICS, 2017; 2(12):186-201. ( Google Scholar )

 • Can GF, Kiliç Delice E, Atalay KD, Kurtulmuşoğlu FB. Which expectations determine the preferred bus firm for young passengers?. International Journal of Inovative Knowledge Concept, 2017; 5(8):6-16. ( EBSCO )

 • Atalay KD, Can GF. A New Hybrid Intuitionistic Approach for New Product Selection. Soft Computing, 2017; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Eraslan E, Can GF, Atalay KD. MENTAL WORKLOAD ASSESSMENT USING A FUZZY MULTI-CRITERIA METHOD. TECHNICAL GAZETTE, 2016; 23(3):667674-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Can GF, Aatalay KD, Eraslan E. Tabletlerin Kullanılabilirlik Ölçütlerine Göre Çok Kriterli Karar Verme Yaklaşımıyla Değerlendirilmesi. Journal of Engineering Sciences and Design, 2016; 5:81-88. ( EBSCO )

 • Can GF, Kiliç Delice E, Özçakmak BC. Çok Kriterli Karar Verme Yaklaşımıyla Oturma Düzeneği Seçimi. Journal of Engineering Sciences and Design, 2016; 5:213-215. ( EBSCO )

 • Atalay KD, Can GF, Erdem ŞR, Müderrisoğlu İH. ASSESSMENT OF MENTAL WORKLOAD AND ACADEMIC MOTIVATION IN MEDICAL STUDENTS. Journal of the Pakistan Medical Association, 2016; 66(5):574-578. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Can GF, Atalay KD, Eraslan E, Özçakmak BC. BİR DEVLET HASTANESİNDE YAŞANAN İSTİFA SAYILARINDAKİ ARTIŞIN NEDENLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Süleyman Demirel University Journal of Engineering Sciences and Design, 2016; 3(3):583-590.

 • Can GF, Kurtulmuşoğlu FB, Atalay KD. A Case Study on Shopping Malls Attributes For Young Consumers. Young Consumers Journal, 2016; 17(3):274-292. ( EBSCO )

 • Kurtulmuşoğlu FB, Can GF, Tolon M. A voice in the skies: Listening to airline passenger preferences. Journal of Air Transport Management, 2016; 57:130-137. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Can GF, Atalay KD, Eraslan E. ÇALIŞMA DURUŞLARININ BULANIK ORTAMDA ANALİZİ VE ERGONOMİK İŞ İSTASYONU TASARIM ÖNERİLERİ. JOURNAL of The Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 2015; 30(3):451-460. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Erkan TE, Can GF. SELECTING THE BEST WAREHOUSE DATA COLLECTING SYSTEM BY USING AHP. Tehnicki vjesnik, 2014; (21):87-93. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Eriş H, Can GF, Fığlalı N. ÇALIŞMA DURUŞU VE KAS-İSKELET SİSTEMİ RAHATSIZLIKLARI. MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI DERGİSİ-ENDÜSTRİ VE İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ MESLEK DALI ANA KOMİSYON BÜLTENİ, 2009; (Suppl129):8-14.

Bildiriler


 • Can GF, Toktaş P. Prioritizing Workers According to Their Exposure Levels by Implementing MCDM Approach. 10th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics and the Affiliated Conferences: Washington DC/USA; 24/07/2019 - 28/07/2019

 • Toktaş P, Can GF. Ergonomic Risk Evaluation in Work Stations Based on FARE-KEMIRA-M Integration. 10th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics and the Affiliated Conferences: Washington DC/USA; 24/07/2019 - 28/07/2019

 • Toktaş P, Can GF, Güven A. Bir Üniversitenin Sağlık Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine İlişkin Öznel İş Yükü ve Akademik Motivasyon Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması. 39. Yöneylem Araştıması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi: Ankara/Türkiye; 12/06/2019 - 14/06/2019

 • Yener Y, Can GF. İşçi Atama ve Montaj Hattı Dengeleme Problemlerine İlişkin Literatürün Eleştirel Bir Bakış Açısıyla İncelenmesi. 39. Yöneylem Araştıması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi: Ankara/Türkiye; 12/06/2019 - 14/06/2019

 • Yorulmaz M, Can GF. Moodle Öğrenme ve İçerik Yönetim Sisteminin Sürüm 2.0 ve Sürüm 3.0 Kullanılabilirliklerinin Öğrenciler Açısından Analiz Edilmesi. 39. Yöneylem Araştıması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi: Ankara/Türkiye; 12/06/2019 - 14/06/2019

 • Güven A, Toktaş P, Can GF. Başkent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine İlişkin Öznel İş Yükü ve Akademik Motivasyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi. International Association of Social Science Research/XIX. European Conference on Social and Behavioral Sciences: Rome/Italy; 30/01/2019 - 31/01/2019

 • Can GF, Kiliç Delice E. Advanced Human Error Assessment and Reduction Technique Based on Multi-Criteria Decision Making. 12th International NCM Conferences New Challenges in Industrial Engineering and Operations Management: Ankara/Türkiye; 11/09/2018 - 12/09/2018

 • Kiş Ö, Can GF, Toktaş P. Warehouse Location Selection for an Electricity Distribution Company. 12th International NCM Conferences New Challenges in Industrial Engineering and Operations Management: Ankara/Türkiye; 11/09/2018 - 12/09/2018

 • Uzuner FD, Dengiz B, Kaygisiz E, Can G, Yüksel S, Atalay K, Bozkaya E. Standard Time Analysis for Treatment Procedures of Class III Malocclusions. 106th FDI World Dental Congress: Argentina; 05/09/2018 - 08/09/2018

 • Uzuner FD, Dengiz B, Kaygisiz E, Can G, Yüksel S, Atalay K, Bozkaya E. Standard Time Analysis for Treatment Procedures of Class III Malocclusions. FDI World Dental Congress: Arjantin; 02/09/2018

 • Yener Y, Can GF. A novel two stages intuitionistic fuzzy approach proposal based on ANP and mathematical modeling for risk assessment. 29th European Conference on Operational Research,: Valensiya/İspanya; 08/07/2018 - 11/07/2018

 • Toktaş P, Can GF. AHP based KEMIRA Approach for Shopping Mall Selection. 29th European Conference on Operational Research: Valensiya/İspanya; 08/07/2018 - 11/07/2018

 • Can GF, Atalay KD. An Integrated Intuitionistic Fuzzy Approach based on AHP and MIACRA: An Application for Beverage Manufacturing. 29th European Conference on Operational Research: Valensiya/İspanya; 08/07/2018 - 11/07/2018

 • Yener Y, Can GF. A novel two stages intuitionistic fuzzy approach proposal based on ANP and mathematical modeling for risk assessment. 29th European Conference on Operational Research: Valensiya/İspanya; 08/07/2018 - 11/07/2018

 • Can GF. Intuitionistic fuzzy TLX (IF-TLX): implementation of intuitionistic fuzzy set theory for evaluating subjective workload. 10th International Statistics Congress: Ankara/Türkiye; 06/12/2017 - 08/12/2017

 • Can GF. Intuitionistic fuzzy TLX (IF-TLX): implementation of intuitionistic fuzzy set theory for evaluating subjective workload. 10th International Statistics Congress: Ankara/Türkiye; 06/12/2017 - 08/12/2017

 • Can Ö, Can GF. Sistem Temelli Yeni Bir Analitik Risk Tanımlama Yöntemi Önerisi. 23. Ulusal Ergonomi Kongresi: Adana; 26/10/2017 - 28/10/2017

 • Özçakmak BC, Keskinkiliç Aİ, Coşkun S, Can GF. Araştırma Görevlileri için Bir Performans Değerlendirme ve Geliştirme Model Önerisi. 23. Ulusal Ergonomi Kongresi: Adana; 26/10/2017 - 28/10/2017

 • Can GF, Atalay KD, Eraslan E. HTEA Temelli CRITIC Yöntemi ile Bir Devlet Hastanesinde Risk Değerlendirme Uygulaması. 23. Ulusal Ergonomi Kongresi: ; 26/10/2017 - 28/10/2017

 • Ayrim Y, Can GF. İş Yükü Minimizasyonunu Hedefleyen Bir İsçi Atama Modeli Önerisi. 23. Ulusal Ergonomi Kongresi: Adana; 26/10/2017 - 28/10/2017

 • Can GF, Toktaş P. A Case Study on Fuzzy Risk Assessment of A Warehouse Acceptance Process Based on Decision Matrix Technique. The 5th International Fuzzy Systems Symposium: Ankara/Türkiye; 14/10/2017 - 15/10/2017

 • Can GF, Adar T, Kiliç Delice E. A Fuzzy Approach for Product Selection Considering Universal Design Principles: A Case Study for Military Gas Mask Selection. The 5th International Fuzzy Systems Symposium: Ankara/Türkiye; 14/10/2017 - 15/10/2017

 • Can GF, Kiliç Delice E. A NEW EQUATION FOR DETERMINING PHYSICAL WORKLOAD: A CASE STUDY IN A BOX LETTER MANUFACTURING PROCESS. International Symposium for Production Research 2017: Viyana/Avusturya; 13/09/2017 - 15/09/2017

 • Toktaş P, Can GF. A FUZZY RISK ASSESSMENT APRROCAH BASED ON QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT: A CASE STUDY IN A WAREHOUSE ACCEPTANCE PROCESS. International Symposium for Production Research 2017: Viyana/Avusturya; 13/09/2017 - 15/09/2017

 • Ayrim Y, Can GF. A novel two stages intuitionistic fuzzy approach proposal based on ANP and mathematical modeling for risk assessment. 29th European Conference on Operational Research: ; 08/07/2017 - 11/07/2017

 • Ayrim Y, Can GF. RİSK DEĞERLENDİRMESİNDE CRITIC METODU İLE SEKTÖRLERİN KARŞILAŞTIRMASI. 37. YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ULUSAL KONGRESİ: İSTANBUL; 05/07/2017 - 07/07/2017

 • Ayrim Y, Can GF. GIDA LOJİSTİĞİ SÜRECİNDE HATA TÜRLERİNİN BULANIK BİR YAKLAŞIMLA ÖNCELİKLENDİRİLMESİ. 6.ULUSAL LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ KONGRESİ: Antalya/Türkiye; 17/05/2017 - 19/05/2017

 • Ayrim Y, Can GF. A MATHEMATICAL MODEL FOR DETERMINING JOB ROTATION STRATEGY CONSIDERING MENTAL AND PHYSICAL FATIQUE. International Workshop on Mathematical Methods in Engineering: Ankara/Türkiye; 27/04/2017 - 29/04/2017

 • Atalay KD, Can GF, Özçakmak BC. A NEW INTIUTIONISTIC FUZZY APPROACH WITH FUZZY AHP AND FUZZY MOORA. International Symposium on the Analytic Hierarchy Process: LONDRA/İNGİLTERE; 05/08/2016 - 07/08/2016

 • Ayrim Y, Atalay KD, Can GF. KARGO FİRMASI SEÇİMİNDE STOKASTİK COPRAS YAKLAŞIMI. YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 36. ULUSAL KONGRESİ: İZMİR/TÜRKİYE; 13/07/2016 - 15/07/2016

 • Uslu A, Atalay KD, Can GF. FARE TABANLI AHP YAKLAŞIMININ İŞ DEĞERLEME SÜRECİNDE UYGULANMASI. YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 36. ULUSAL KONGRESİ: İZMİR/TÜRKİYE; 13/07/2016 - 15/07/2016

 • Kiliç Delice E, Can GF, Karadağ İ. TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNDE HİZMET ÖZELLİKLERİNİN KALİTE FONKSİYON YAYILIMI-KANO MODEL ENTEGRASYONU İLE BELİRLENMESİ VE BİR UYGULAMA ÇALIŞMASI. 35. YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ULUSAL KONGRESİ: ANKARA; 09/09/2015 - 11/09/2015

 • Özçakmak BC, Can GF. BİR MEYVE SUYU FABRİKASINDA ÇALIŞMA DURUŞLARININ ERGINOMİK ANALİZİ. 35. YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ULUSAL KONGRESİ: ANKARA; 09/09/2015 - 11/09/2015

 • Can GF, Atalay KD, Söylemez BC. RİSK DEĞERLENDİRMESİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: BULANIK 3 T RD. VIII. ULUSAL İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KONGRESİ: ADANA; 16/04/2015 - 18/04/2015

 • Söylemez BC, Önder G, Can GF. ABD'DE YAŞANAN MADEN FACİALARININ VE ALINAN ÖNLEMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÜLKEMİZE UYARLANMASI. VIII. ULUSAL İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KONGRESİ: ADANA; 16/04/2015 - 18/04/2015

 • Can GF, Atalay KD, Eraslan E. METAL AKSESUAR ÜRETİM FİRMASINDA İŞ İSTASYONU TASARIMLARININ ERGONOMİK ANALİZİ. 20. ULUSAL ERGONOMİ KONGRESİ: ANKARA; 26/09/2014 - 28/09/2014

 • Atalay KD, Can GF, Söylemez BC. BİR SANAYİ İŞLETMESİNDE BULANIK ORTAMDA SATIŞ MİKTARI TAHMİNİ. YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 34. ULUSAL KONGRESİ: BURSA/TÜRKİYE; 25/06/2014 - 27/06/2014

 • Can GF, Atalay KD, Söylemez BC. HAVA TAŞIMACILIĞINDA KULLANILAN ELEKTRONİK KART TUTUCU SİSTEMLERİN BULANIK KALİTE FONKSİYON YAYILIMI İLE DİZAYNI. YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 34. ULUSAL KONGRESİ: BURSA/TÜRKİYE; 25/06/2014 - 27/06/2014

 • Atalay KD, Can GF, Erdem R, Müderrrisoğlu H. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 5 VE 6 ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN İŞ YÜKÜ VE AKADEMİK MOTİVASYON ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI. VIII.ULUSAL TIP EĞİTİMİ KONGRESİ: İSTANBUL/TÜRKİYE; 07/05/2014 - 09/05/2014

 • Can GF, Fığlalı N. A Critical view on methods used in analysis of working postures. VII. INTERNATIONAL CONFERENCE ON OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH: İSTANBUL/TÜRKİYE; 05/05/2014 - 07/05/2014

 • Can GF, Atalay KD. risk analysis study in metal accessory production process. VII. INTERNATIONAL CONFERENCE ON OCCUPATIOANL SAFETY ANS HEALTH: İSTANBUL/TURKEY; 05/05/2014 - 07/05/2014

 • Erdebil BD, Can GF. SELECTION OF WORKING AREAS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING STUDENTS. WORLD CONFERENCE ON LEARNING, TEACHING AND ADMINISTRATION 2011: İSTANBUL/TURKEY; 28/11/2011 - 30/11/2011

 • Erdebil BD, Erkan TE, Can GF. Evaluatıng crm performance of seven shoppıng malls by usıng a combined DEA-Fuzzy AHP Model. WORLD CONFERENCE ON FINANCIAL CRISIS AND IMPACTS: ANAKARA/TÜRKİYE; 28/09/2011 - 02/10/2011

 • Can GF, Eriş H, Fığlalı N. MESLEKİ KAS-İSKELET SİSTEMİ RAHATSIZLIKLARININ ERGONOMİK ANALİZİNE YÖNELİK YÖNTEMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. 10. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu: Girne/KKTC; 16/09/2010 - 18/09/2010

 • Can GF, Yörur B. ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİNİN ELEKTRONİK KART TUTUCU SİSTEMLERİNİN YENİDEN DİZAYNINDA KULLANILMASI. YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 27. ULUSAL KONGRESİ: İZMİR/TÜRKİYE; 02/07/2007 - 04/07/2007

 • Can GF, Gülenç İF. BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK BİR SANAYİ KURULUŞUNDA ÜRETİM PLANLAMA UYGULAMASI. YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 26. ULUSAL KONGRESİ: KOCAELİ/TÜRKİYE; 03/07/2006 - 05/07/2006