Öğr.Gör. MUHAMMET YORULMAZ

Endüstri Mühendisliği ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1187
E-Posta : muhammed[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~muhammed/

 • Doktora (2013), Gazi Üniversitesi, Endüstriyel Tasarim
 • Yüksek Lisans (2001), Gazi Üniversitesi, Bilgisayar Öğretmenliği
 • Lisans (1998), Gazi Üniversitesi, Bilgisayar Öğretmenliği

Çalışma Alanları


 • BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ

 • ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİ EĞİTİMİ

Kitaplar


 • Yorulmaz M, Yorulmaz S. Programlamayı C İle Öğreniyorum. Ankara: Palme Yayıncılık; 2007

Makaleler


 • Yorulmaz M, İç YT, Seyrek A. Bilgisayar Değiştirme Kararları için Bir Karar Destek Sisteminin Geliştirilmesi. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 2019; 12(3):195-202. ( EBSCO )

 • Yorulmaz M, Yavuzcan HG, Togay A. A Web-Based Management System And Its Application for Student Desıgn Projects. Journal of Educational and Instructional Studies in The World, 2012; 2(2):203-215.

Bildiriler


 • Yorulmaz M, Can GF. Moodle Öğrenme Ve İçerik Yönetim Sisteminin Sürüm 2.0 Ve Sürüm 3.0 Kullanılabilirliklerinin Öğrenciler Açısından Analiz Edilmesi. 39. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, YAEM 2019: Ankara; 12/06/2019 - 14/06/2019

 • Yorulmaz M, İç YT, Seyrek A. Kurumlardaki bilgisayar sistemlerinin performanslarına göre sıralanması ve takibinin yapılması için çok ölçütlü karar destek sistemi önerisi. EurasianSciEnTech 2018 - International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology: Ankara; 22/11/2018 - 23/11/2018

 • Yorulmaz M, Yıldız M. Web kamerası tabanlı, gözle insan bilgisayar etkileşimi için hızlandırılmış bir kalibrasyon yöntemi. EurasianSciEnTech 2018 - International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology: Ankara; 22/11/2018 - 23/11/2018

 • Yıldız M, Yorulmaz M. Web Kamerası İle İris İzlemeye Dayalı Göz Bakış Konumu Tespiti. SİU 2018 - 26. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı: İzmir-Çeşme; 02/05/2018 - 05/05/2018

 • Yorulmaz M, Derya T, Erginer E. Açılan Dersleri Uygun Dersliklere Atamak için Sezgisel Bir Algoritma Geliştirilmesi. YAEM17-37. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi: İstanbul; 05/07/2017 - 07/07/2017

 • Yorulmaz M. Bir Programlama Öğretim Aracının, ?Programlama? Dersini Alan Endüstri Mühendisliği Öğrencileri Üzerindeki Etkisi. IETC 2015 ? 15th International Educational Technology Conference: İstanbul; 27/05/2015 - 29/05/2015

 • Yorulmaz M, Gülşen M. Application of Learning Management System (LMS) in Engineering Education: MOODLE Experience at School of Engineering of Baskent. 2nd International Engineering Education Conference (IEEC2012): Antalya; 31/10/2012 - 02/11/2012

 • Yorulmaz M, Altunkan S, Yasemin A, Keleş N. Türkiye?de İlaç Takip Sistemi (İTS) Uygulaması ve Çalışma Biçimi. Akademik Bilişim 2012: Uşak; 01/02/2012 - 03/02/2012

 • Yorulmaz M, Yavuzcan HG, Togay A. An E-Learning Model for Industrial Design Projects. Future-Learning 3rd International Future-Learning Conference On Innovations in Learning for the Future 2010:e-Learning: İstanbul / TURKEY; 10/05/2010 - 14/05/2010

 • Yorulmaz M, Yasemin A, Şimşek C. AkademiCMS: Akademisyenler İçin Web İçerik Yönetim sistemi. AB09:Akademik Bilişim 2009: Şanlıurfa; 11/02/2009 - 13/02/2009

 • Yorulmaz M. Internet Kafelerin Daha Faydalı Kullanılabilmeleri İçin Bir Öneri: Scratch. INETTR08: Türkiye de İnternet Konferansı 2008: Ankara; 21/12/2008 - 23/12/2008

 • Yavuzcan G, Togay A, Yorulmaz M. Web Content Management System of MODULARTE. New Approaches in Technology Training (MODULARTE). (MODULARTE) Leonardo da Vinci Pilot Project Valorisation Conference: Ankara; 13/10/2007 - 14/10/2007

 • Muhammet Y, Yavuzcan HG, Togay A, Karaarslan A. E-Graduate System For Students of Technology Education. International Conference on E-Portfolio Process in Vocational Education; Present and Future: Romanya; 02/05/2007 - 03/05/2007

 • Togay A, Karaarslan A, Yorulmaz M. The Program Design For Support To Education With Web Based Portfolio Management. International Conference on E-Portfolio Process in Vocational Education: Romanya; 02/05/2007 - 03/05/2007

 • Yorulmaz M, Yılmaz D, Yıldız M. Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Elemanlarinin Derslerinde İnternet?ten Yararlanma Biçimleri Ve Oranlari. Elektrik-Elektronik, Bilgisayar Mühendislikleri I. Ulusal Sempozyumu: Ankara; 30/04/2003 - 02/05/2003

 • Yılmaz D, Yıldız M, Yorulmaz M. Biyomedikal Mühendisliği EğitimindeElektrik, Elektronik, Bilgisayar Mühendisliklerinin Yeri. Elektrik-Elektronik, Bilgisayar Mühendislikleri I. Ulusal Sempozyumu: Ankara; 30/04/2003 - 02/05/2003