Araş.Gör. MELİS BORAN

Endüstri Mühendisliği ProgramıTel :
E-Posta : mboran[at]baskent.edu.tr
  • Lisans (2017), Galatasaray Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği

Bildiriler


  • Boran M, Keçeci B, Atalay KD. A New Weighting Method based on Hesitant Fuzzy Cross-Entropy Integrated with Different Distance Measures for Hesitant Fuzzy COPRAS: An Application for ERP Software Selection. 5th International Conference on Engineering Sciences: Ankara; 19/09/2019

  • Boran M, Atalay KD. Uzaklık Ölçütleri Temelinde Geliştirilen Yeni Kararsız Bulanık Entropi Ağırlık Metodu. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 39. Ulusal Kongresi YAEM 2019: Ankara; 12/06/2019 - 14/06/2019