Dr. Öğr. Üyesi EMRE SÜMER

Bilgisayar Mühendisliği ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1305
E-Posta : esumer[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~esumer/

 • Doktora (2011), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Jeodezi Ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri
 • Yüksek Lisans (2004), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Jeodezi Ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri
 • Lisans (2001), Başkent Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği

Çalışma Alanları


 • BİLGİSAYAR-BİLİŞİM BİLİMLERİ VE MÜHENDİSLİĞİ

Patentler


 • Sümer E. GÖZ KONTROLLÜ HASTA İLETİŞİM VE KUMANDA APARATI, Türkiye, 06/08/2015

Projeler


 • Sümer E, Uslu İB, Türker M, Ilgaz N, Güldiken AN. Felçli ve Konuşamayan Hastalar için Akıllı Gözlük ve Ev Otomasyon Sistemi. ", Başkent Üni. Teknoloji Geliştirme Merkezi", KOSGEB", 14/04/2015.

 • Oğul H, Sümer E. X-ray Tabanlı Bilgisayarlı Tanı Sisteminin İyileştirilmesi ve Bir Prognoz Asistanına Dönüştürülmesi. ", Başkent Üniv. Bilgisayar Mühendisliği", Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı", 01/09/2015.

 • Sümer E, Uslu İB, Türker M, Ilgaz N. Felçli ve Konuşamayan Hastalar için Akıllı Gözlük ve Ev Otomasyon Sistemi. ", Hacettepe Üni. Teknokent", TÜBİTAK", 30/06/2014.

Makaleler


 • Koray C, Sümer E. Satranç Oyunu İçin Bilgisayarla Görme Tabanlı Hamle Algılama ve Yorumlama Sistemi. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 2019; 24(1):299-315. ( Tübitak Ulakbim )

 • Sümer E, Engin M, Ağıldere M, Oğul H. Akciğer X-ray görüntülerinde nodül gelişim takibi. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2018; 24(5):934-941. ( Tübitak Ulakbim )

 • Keçeci B, Dengiz O, Dengiz B, Sümer E, Kılıç A, Çeki E, İnan B, Çiçek S. AEEE Tahmini ve Toplama Noktalarının Belirlenmesi: Çankaya Belediyesi için bir Uygulama. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2018; 24(4):692-704. ( Tübitak Ulakbim )

 • Sümer E, Ilgaz Sümer S, Oğul H. A Novel Computer Vision-Based Advertisement System for Individual Marketing. Technical Gazette, 2018; 25(5):1485-1491. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Uslu İB, Arı F, Sümer E, Türker M. Eye Movement Controlled Peripherals for the Handicapped-Paralyzed People and ALS Patients. Anadolu University Journal of Science and Technology A- Applied Sciences and Engineering, 2017; 18(4):763-776. ( Tübitak Ulakbim )

 • Ilgaz Sümer S, Sümer E, Banaz B, Işık C. İnteraktif Pazarlamada Sanal Ayna Kullanımı: Mobil Cihazlara Yönelik Bir Uygulama. Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi, 2017; 2(1):38-49. ( Google Scholar )

 • Sümer E, Uslu İB, Türker M. An Eye-Controlled Wearable Communication and Control System for ALS Patients: SmartEyes. Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, 2017; 8(2):107-116. ( Web of Science )

 • Sümer E, Türker M. Automatic near-photorealistic 3-D modelling and texture mapping for rectilinear buildings. Geocarto International, 2017; 32(6):678-696. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Ogul H, Ogul B, Agildere M, Bayrak T, Sümer E. Eliminating rib shadows in chest radiographic images providing diagnostic assistance. Computer Methods and Programs in Biomedicine, 2016; 127:174-184. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Ilgaz Sümer S, Sümer E, Atasever H. Promoting development through a geographic information system-based Lodging Property Query System (LPQS) for Antalya, Turkey. Information Development, 2016; 32(4):1055-1067. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Varol AH, Sümer E. A Novel Blending Method for Automatic Seamless Image Mosaicing. International Journal of Advances in Image Processing Techniques, 2014; 1(4):10-15.

 • Sümer E, Türker M. Automated Extraction of Photorealistic Facade Textures from Single Ground-Level Building Images. International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence, 2014; 28(4):-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Sümer E, Türker M. An adaptive fuzzy-genetic algorithm approach for building detection using high-resolution satellite images. Computers, Environment and Urban Systems, 2013; 39:48-62. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Sümer E, Türker M. An Automatic Region Growing Based Approach to Extract Facade Textures from Single Ground-Level Building Images. Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi, 2013; 2(1):9-17.

 • Sümer E, Türker M. 3-Boyutlu Bina Modelleri İçin Otomatik Bina Yüz Dokusu Çıkarımı. Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, 2009; (3):11-16.

 • Sümer E, Türker M. Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinden Genetik Algoritma Yaklaşımı İle Bina Tespiti. Harita Dergisi, 2008; (140):30-44.

 • Türker M, Sümer E. Building-based damage detection due to earthquake using the watershed segmentation of the post-event aerial images. International Journal of Remote Sensing, 2008; 29(11):3073-3089. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Sümer E, Türker M. An integrated earthquake damage detection system. International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 2006; 35(4):1-6.

Bildiriler


 • Beyaz S, Açıcı K, Sümer E. Fracture Detection in X-Ray Images Using Deep Learning Methods. 7th Congress of The Asia Pacific Trauma Society: Bangkok, Tayland; 20/09/2019 - 22/09/2019

 • Cüceloğlu İ, Sümer E, Uslu İ, Türker M. Engelli ve Yaşlı Bireyler için Yaşam Kalitesini Yükseltecek Bir Sistem Önerisi: SmartEyes-Move. Engellilerde ve Yaşlılarda Dijital Dönüşüm Sempozyumu: Ankara; 19/06/2019

 • Ayabakan TE, Sümer E. Eye Blink Based Comminucation System (EBCS) for Disabled People. 6th International Multidisciplinary Studies Congress: Gaziantep; 26/04/2019 - 27/04/2019

 • Uysal EK, Sümer E. Geometry Learning Application for School-Age Children Using Hand Gesture Recognition. Digital Transformations & Smart Systems (DTSS 2018): ODTÜ - Ankara; 24/10/2018 - 26/10/2018

 • Topaloğlu O, Bulut T, Ateş U, Timur K, Sümer E. Görüntü İşleme Tabanlı CAPTCHA Testi Oluşturma ve Çözümleme. SIU 2018 - Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları: Çeşme - İzmir; 02/05/2018 - 05/05/2018

 • Kabasakal B, Sümer E. Yenilikçi Örüntü Tanıma Teknikleri Kullanılarak Cinsiyet Tespiti. SIU 2018 - Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları: Çeşme - İzmir; 02/05/2018 - 05/05/2018

 • Ilgaz Sümer S, Özgürbüz G, Sümer E. Extraction of Customer Demographic Characteristics in Supermarkets Based on Image Processing Techniques. International Science and Technology Conference: ; 17/07/2017 - 19/07/2017

 • Ilgaz Sümer S, Sümer E. Recent Computer Applications in Marketing. The Asian Conference on Social Sciences: ; 08/06/2017 - 11/06/2017

 • Ölçer D, Açarı S, Sümer E. Human Motion Recognition from Video Images. 4th International Conference on Advanced Technology & Sciences (ICAT'Rome): Roma; 23/11/2016 - 25/11/2016

 • Uslu İB, Sümer E, Türker M, Arı F. ALS Hastaları için Göz Bebeği Hareketlerine Dayalı Çevre Birimi Kontrolü. Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı (TOK-2016): Osmangazi Üniversitesi - Eskişehir; 29/09/2016 - 01/10/2016

 • Sümer E, Uslu İB, Türker M. ALS Hastaları için Akıllı Gözlük Sistemi: SmartEyes. Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu (ASYU-2016): Düzce Üniversitesi - Düzce; 29/09/2016 - 01/10/2016

 • Ilgaz Sümer S, Özdemir MC, Turakan CB, Sümer E. Customer Satisfaction in Mobile Services Marketing: A Mobile Appointment System for Barber Shops. 4th International Conference on New Challenges in Management and Business: İzmir; 05/09/2016 - 06/09/2016

 • Ilgaz Sümer S, Uğur M, Sümer E. Turizm Pazarlamasında Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı: Akıllı Otel Odası Otomasyon Sistemi. International Science and Technology Conference: Viyana - Avusturya; 13/07/2016 - 15/07/2016

 • Özüdoğru D, Arıkan E, Ilgaz Sümer S, Sümer E. Augmented Reality As An Experiential Marketing Tool: A Virtual Mirror System For Eyewear. The 4th International Conference on Marketing (ICOM-2016): Bangkok - Thailand; 26/05/2016 - 27/05/2016

 • Oğul BB, Oğul H, Sümer E. Akciğer Nodül Tespiti için Bağlam-Duyarlı Model Öğrenme. SIU 2016: SİNYAL İŞLEME VE İLETİŞİM UYGULAMALARI KURULTAYI: Bülent Ecevit Üniversitesi - Zonguldak; 16/05/2016 - 19/05/2016

 • Soysal ÖA, Sümer E. Weighted Feature Fusion for Content-Based Image Retrieval. First International Workshop on Pattern Recognition: Tokyo - Japonya; 11/05/2016 - 13/05/2016

 • Koray C, Sümer E. A Computer Vision System for Chess Game Tracking. 21st Computer Vision Winter Workshop: Rimske Toplice - Slovenya; 03/02/2016 - 05/02/2016

 • Engin M, Oğul H, Ağıldere M, Sümer E. An Evaluation of Image Registration Methods for Chest Radiographs. SAI Intelligent Systems Conference (IntelliSys 2015): Londra - İngiltere; 10/11/2015 - 11/11/2015

 • Ilgaz Sümer S, Sümer E, Çetiner CY. A New Approach in Individual Marketing: Design of Personalized Smart Billboard System. International Conference on Social Sciences and Education Research: Antalya - Türkiye; 29/10/2015 - 31/10/2015

 • Aşuroğlu T, Sümer E. Yüksek Çözünürlüklü Görüntülerde Konumsal ve Frekans Uzayında Filtreleme Performans Analizi. SIU2015: SİNYAL İŞLEME ve İLETİŞİM UYGULAMALARI KURULTAYI: İnönü Üniversitesi - Malatya; 16/05/2015 - 19/05/2015

 • Oğul BB, Sümer E, Oğul H. Unsupervised rib delineation in chest radiographs by an integrative approach. International Conference on Computer Vision theory and Applications: Berlin - Almanya; 11/03/2015 - 14/03/2015

 • Keçeci B, Dengiz B, Sümer E, Kılıç A, Çiçek S, İnan B, Çeki E. CBS Destekli E-Atık Yönetimi: Çankaya Belediyesi İçin Bir Uygulama. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY 2014): Van; 01/09/2014 - 04/09/2014

 • Hayta G, Sümer E. iOS Platformu İçin Tıbbi Etkinlik ve Kongre Uygulaması. International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology: Necmettin Erbakan Üniversitesi - Konya; 16/05/2014 - 18/05/2014

 • Atasever H, Ilgaz Sümer S, Sümer E. Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı Konaklama İşletmesi Sorgulama Sistemi. TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2013: ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi - Ankara; 11/11/2013 - 13/11/2013

 • Özdemir G, Sümer E. A Comparison Tool for Different Vegetation Indices from Spaceborne Imagery. 6th International Conference on Recent Advances in Space Technologies (RAST 2013): Harbiye Askeri Müzesi - İSTANBUL; 12/06/2013 - 14/06/2013

 • Sümer E, Türker M. YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ UYDU GÖRÜNTÜLERİNDEN GENETİK ALGORİTMA YAKLAŞIMI KULLANILARAK KENTSEL BİNALARIN TESPİTİ. Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) VII. Sempozyumu: Karadeniz Teknik Üniversitesi - TRABZON; 23/05/2013 - 25/05/2013

 • Sümer E, Türker M. Sanal Bina Modellemesi İçin Bina Yüz Dokularının Otomatik Çıkarılması. Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) VII. Sempozyumu: Karadeniz Teknik Üniversitesi - TRABZON; 23/05/2013 - 25/05/2013

 • Sümer E, Türker M. Otomatik 3 Boyutlu Bina Modellemesi İçin Bir Yaklaşım. 3. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL-CBS 2010): Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü - Gebze / KOCAELİ; 11/10/2010 - 13/10/2010

 • Türker M, Sümer E. Automatic Retrieval of Near Photo-realistic Textures from Single Ground-level Building Images. GEOBIA 2010 - International Conference on Geographic Object-based Image Analysis: Gent - Belçika; 29/06/2010 - 02/07/2010

 • Türker M, Sümer E. Towards Automatic Extraction for 3D Building Modelling. Map Asia 2009 (8th Annual Asian Conference and Exhibition on Geospatial Information, Technology and Applications: Singapur - Singapur; 18/08/2009 - 20/08/2009

 • Sümer E, Türker M. Üç Boyutlu Bina Modelleri İçin Otomatik Bina Yüz Dokusu Çıkarımı. 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı: ODTÜ - Ankara; 11/05/2009 - 15/05/2009

 • Sümer E, Türker M. Gerçekçi Bina Yüz Dokularının Otomatik Çıkarılması ve 3-Boyutlu Bina Modelleri Üzerine Kaplanması. Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu (BHİKPK) 1.Sempozyumu: ODTÜ - Ankara; 23/02/2009 - 25/02/2009

 • Sümer E, Türker M. Coğrafi Bilgi Sistemlerine Bina Vektör Verisinin Sağlanmasında Yeni Bir Yaklaşım: Genetik Algoritma Uygulaması. Coğrafi Bilgi Sistemleri Günleri Sempozyumu - 2008: Harita ve Kadastro Müh. Odası - Ankara; 19/11/2008 - 21/11/2008

 • Sümer E, Yılmaz AT. Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinden Sınıflandırma ve Bölütleme Tabanlı Bir Yaklaşımla Otomatik Bina Tespiti. 2.Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu: Erciyes Üniversitesi - Kayseri; 13/10/2008 - 15/10/2008

 • Sümer E, Türker M. Orto-rektifiye Edilmiş Hava Fotoğraflarından Genetik Algoritma ile Otomatik Bina Tespiti. 2.Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu: Erciyes Üniversitesi - Kayseri; 13/10/2008 - 15/10/2008

 • Sümer E, Türker M. Building Detection From High-Resolution Satellite Imagery Using Adaptive Fuzzy-Genetic Approach. GEOBIA 2008 - Pixels, Objects, Intelligence: Geographic Object Based Image Analysis for the 21st Century: Calgary - Kanada; 05/08/2008 - 08/08/2008

 • Sümer E, Çelebi FV. Detection of Tsunami Induced Changes from High Resolution Satellite Imagery. OCEANS 2006 - Asia Pacific: Singapore; 16/05/2006 - 19/05/2006

 • Sümer E, Türker M. Building Damage Detection from Post-Earthquake Aerial Imagery using Building Grey-Value and Gradient Orientation Analyses. 2nd International Conference on Recent Advances in Space Technologies: İstanbul; 09/06/2005 - 11/06/2005

 • Sümer E, Türker M. Building damage detection from post-earthquake aerial images using watershed segmentation in Golcuk, Turkey. International Society for Photogrammetry and Remote Sensing ISPRS: İstanbul; 12/07/2004 - 23/07/2004