Prof. Dr. MURAT EMİN AKATA

Elektrik Elektronik Mühendisliği ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1221
E-Posta : akata[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~akata/

 • Doktora (1986), Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği
 • Yüksek Lisans (1970), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 • Lisans (1968), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Çalışma Alanları


 • BİLGİSAYAR-BİLİŞİM BİLİMLERİ VE MÜHENDİSLİĞİ

 • ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Makaleler


 • Şahin S, Akata E, Eroğul O, Sanal HT, Yıldız C, Tuncay C. Computer-based method for measuring the anteversion of the acetabular component on pelvic radiographs. Journal of Biotechnology, 2017; 256(2017):30-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Şahin S, Akata E, Şahin O, Tuncay C, Özkan H. A novel computer-based method for measuring the acetabular angle on hip radiographs. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 2017; 51(2):155-159. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Şahin S, Akata E, Eroğul O, Tuncay C, Özkan H. Evaluation of total hip arthroplasty with automated inclination angle measurement. Journal of Biotechnology, 2016; 231(Suppl):35-. ( SCI-E )

 • Akata ME. UNIX ve OASIS (THEOS) İşletim Sistemleri Arasında Bir Karşılaştırma. Bilişim Dergisi, 1985; 21:42-45.

 • Akata ME. Sayısal Görüntü İşlem. Bilişim Dergisi, 1982; -:40-45.

Bildiriler


 • Şahin S, Akata E, Eroğul O, Tuncay C, Şahin O, Sanal HT. Computer-assisted diagnosis of osteoartrithis on hip radiographs. International Conference on Medical and Biological Engineering (CMBEBIH 2017): Sarajevo-Bosnia; 16/03/2017 - 18/03/2017

 • Sahin S, Akata E. Image Analysis for Obturator Foramen Based on Marker-Controlled Watershed Segmentation and Zernike Moments. 17th International Conference on Pattern Recognition and Image Processing (ICPRIP 2015): İstanbul; 26/10/2015 - 27/10/2015

 • Akata ME. Bilgi'den Bilişim'e. 21. Yüzyıla Girerken Enformasyon Olgusu Sempozyumu: Hatay; 19/04/2001 - 20/04/2001

 • Akata M. Bilgi Çağına Girerken Bilişim ve İletişimin Kaynaşımı. 2. Teknoloji Kongresi: İstanbul; 03/06/1999 - 04/06/1999

 • Kargöz İ, Akata ME. Böbrek arter darlığının tanısında DSA yöntemi ile işlevsel radyonüklid görüntü oluşturma yönteminin uygulamalı karşılaştırılması. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı: İstanbul; 17/10/1994 - 18/10/1994

 • Karagöz İ, Akata ME. Üniversite hastanelerinde biyomedikal mühendisliği uygulamalarına bir örnek: Gülhane Askeri Tıp Akademisi Biyomedikal ve Klinik Mühendislik Merkezi. Biyomut 94, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı: İstanbul; 17/10/1994 - 18/10/1994

 • Karagöz İ, Akata ME. FFT dekonvolüsyon tekniği ile görüntü elemanı düzeyinde böbrekte işlevsel radyonüklid görüntü oluşturma yöntemi. Biyomut 94, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı: İstanbul; 17/10/1994 - 18/10/1994

 • Karagöz İ, Akata ME. 3-D smoothing techniques for dynamics cintigraphic images. Proceedings of the 1992 International Biomedical Engineering Days: İstanbul; 18/08/1992 - 20/08/1992

 • Karagöz İ, Akata ME. Pixel basis functional radionuclide imaging with fast Fourier Transform deconvolution algorithms. nternational Symposium on Computer and Information Sciences VII: Paris; 01/02/1992 - 02/02/1992

 • Karagöz İ, Akata ME. Applications of deconvolution algorithms and smooting technique storenal functional images. Computer Assisted Radiology-CAR 91: Berlin; 03/07/1991 - 06/07/1991

 • Karagöz İ, Akata ME, Baysal H. Üç boyutlu filtreleme yöntemi ve hızlı Fourier dönüşümü ile böbrekte fonksiyonel görüntüleme. III. Medikal Fizik Kongresi: Ankara; 05/05/1991 - 07/05/1991