Öğr.Gör. ELMAS BURCU MAMAK EKİNCİ

Bilgisayar Mühendisliği ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1233
E-Posta : burcuekinci[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2011), Ankara Üniversitesi, İstatistik
 • Yüksek Lisans (2005), Ankara Üniversitesi, İstatistik
 • Lisans (2001), Ankara Üniversitesi, İstatistik

Çalışma Alanları


 • İSTATİSTİK

Makaleler


 • Mamak Ekinci EB, Can GF. Algılanan İş Yükü ve Çalışma Duruşları Dikkate Alınarak Operatörlerin Ergonomik Risk Düzeylerinin Çok Kriterli Karar Verme Yaklaşımı ile Değerlendirilmesi. Ergonomi, 2018; 1(1):77-91. ( Index Copernicus )

 • Akbuğa Özel B, Mamak Ekinci EB, Kayıpmaz AE, Kocalar ÜG, Çelikel E, Kavalcı C. Analysis of the use of resources and features of presentations and the trends in geriatric patients presenting to the emergency department: 2011-2015. Turkish Journal of Geriatrics, 2016; 19(3):154-161. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Mamak Ekinci EB, Alhan A, Ergör ZB. Parametrik Olmayan Regresyon Analizi: Faiz oranı, Enflasyon ve Döviz Kuru Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Örneği. Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi, 2016; 2(9):28-37.

 • Şenkal İ, Palabıyıkoğlu NR, Erdoğan Bakar E, Çandar T, Mamak Ekinci EB, Bozoğlu EF, Çeltikçioğlu G. Bilişsel Hatalar Ölçeği İle Subjektif Bellek Yakınmaları Ölçeğinin Türkçe Versiyonlarının Psikometrik Özellikleri. Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji, 2015; 5(1):5-12.

Bildiriler


 • Ilgaz Sümer S, Mamak Ekinci EB. A Study on the Investigation of online Buying Behaviors by Gender Factor. II. Business and Organization Research Conference: İzmir; 04/09/2019 - 06/09/2019

 • Yavuz S, Mamak Ekinci EB. Yaşlı Çiftlerde Eşler Arası İlişkiler. Yaşlılık Atölyesi: İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Araştırma Merkezi; 01/10/2018 - 02/10/2018

 • Mamak Ekinci EB, Can GF. Algılanan İş Yükü ve Calışma Duruşları Dikkate Alınarak Operatörlerin Ergonomik Risk Düzeylerinin Çok Kriterli Karar Verme Yaklaşımı ile Değerlendirilmesi. 24. Ulusal Ergonomi Kongresi: Atatürk Üniversitesi: Erzurum; 28/09/2018 - 30/09/2018