Prof. Dr. TAHİR YAVUZ

Makine Mühendisliği ProgramıTel : 0312 246 6665
E-Posta : tyavuz[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~tyavuz/

 • Doktora (1982), Leicester University, Aeronautical Engineering
 • Yüksek Lisans (1979), Leicester University, Aeronautical Engineering
 • Lisans (1974), Karadeniz Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği

Çalışma Alanları


 • MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

Ödüller


 • Yavuz T, Koç E. Gold Medal. Agra ARCA", Hırvatisdan", 15/07/2022.

 • Yavuz T, Koç E. Silver Medal. Istanbul International Inventions fair ISIF'21 Invention, R&D,Innovation", Istanbul", 10/08/2021.

Patentler


 • Yavuz T, Koç E. Enerji Türbinlerinde Kullanılan Bir Yoğunlaştırıcı, Patent Enstitüsü, Ankara, 15/01/2022

 • Yavuz T, Semerci S. Francis Türbinleri İçin Vorteks Önleyici Bileşen Tasarımı, Patent Enstitüsü, ANKARA, 15/01/2022

 • Yavuz T, Koc E. Enerji Türbinlerinde Kullanılan Bir Yoğunlaştırıcı, Patent Enstitüsü, Ankara, 15/10/2020

 • Yavuz T. Rüzgar ve HidrokinetikTtürbin Kanat Tasarımı, Patent Enstitüsü, ANKARA, 21/02/2017

Projeler


 • Küçük Ölçekli Rüzgar ve Hidrokinetik Enerjisi Türbinleri için Türbin Kanal Tasarım Optimizasyonu ve Sistem Performans Analizleri, BAP18/FM 16 03/05/2018 - 03/05/2019

 • Bağlıca Kampüsünde Rüzgar Potansiyelinin İncelenmesi ve Küçük Ölçekli Rüzgar Türbin Kurulumu, BA11/ 01/09/2011 - 01/07/2016

 • Yavuz T, Çolak L, Erol Ö. OTOBÜSLERDE PNOMATİK SİSTEMLERİN ANALİZİ, ÖLÇÜMÜ, KONTROLU VE DEĞERLENDİRMESİ(MAN-PNÖMATİK). ", Başkent Üniversitesi", Sanayi Bakanlığı, MAN A.Ş.( SAN-TEZ)", 01/09/2013.

 • Elektrik Üretiminde Serbest Akışlı Hidrokinetik Enerjiyi Kullanan, Uyarlanabilir Bir Model Türbin Tasarımı. ", Başkent Üniversitesi", TÜBİTAK-1001 Proje, 109M419", 15/06/2012.

Makaleler


 • Atalay K, Dengiz B, Yavuz T, Koç E. , Airfoil-Slat Arrangement Model Design for Wind Turbines in Fuzzy Environment. Neural Computing and Applications, 2020; 32:-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Atalay KD, Dengiz B, Yavuz T, Koç E. Airfoil- slat arrangement model design for wind turbines in fuzzy environment. Neural Computing and Applications, 2020; 32:13931-13939. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Koç E, Yavuz T. Effect of Flap on the Wind Turbine-Concentrator Combination. International Journal of Renewable Energy Research, 2019; 9(2):-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Koç E, Günel O, Yavuz T. Mini-Scaled Horizontal Axis Wind Turbine Analysis By Qblade And CFD. International Journal of Energy Applications and Technology, 2016; 3:87-92. ( Google Scholar )

 • Günel O, Koç E, Yavuz T. CFD vs. XFOIL of airfoil analysis at low reynolds numbers. I2016 IEEE International Conference on Renewable Energy Research and Applications (ICRERA)y, 2016; 3:83-86. ( Google Scholar )

 • Yavuz T, Koç E, Kaynak B. Comparison of Qblade and CFD results for small-scaled horizontal axis wind turbine analysis. 2016 IEEE International Conference, 2016; 75:44-50. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Koç E, Yavuz T, Kılkış B, Erol Ö. Numerical and experimental analysis of the twin-blade hydrofoil for hydro and wind turbine applications. Ocean Engineering, 2015; 75:12-20. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yavuz T, Koç E, Kılkış B, Erol Ö. Performance analysis of the airfoil-slat arrangements for hydro and wind turbine applications. Renewable Energy, 2015; 74:414-421. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Değer K. Parametric Analysis of Pumped Storage Hydropower-Coupled Wind Turbine Plants,. Progress in Exergy, Energy, and Environment, 2014; :76-90. ( Engineering Index )

 • Yavuz T, Koç E, Kaynak B. Hydrodynamics performance of hydrofoil-slat arrangements in 3D analysis. Energy Conversion and Management, 2013; 75:44-50. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yavuz T, Koç E. Performance Analysis of the Double Blade Airfoil. Energy Conversion and Management, 2012; 63:95-103. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yavuz T, Kılkış B, Koç E, Erol Ö. Flow and performance Characteristcs of a Double Blade Hydrofoil. Advanced Materials Research, 2012; 433(440):7218-7222. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yavuz T, Akansu YE, Sarıoglu M, Ozmert M. Vortex shedding on combined bodiesat incidence to a uniform air stream. International Journal of Aerospace and Mechanical Engineering, 2011; 5:3:184-188. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yavuz T, Erol O, Kaya M. Heat transfer characteristics of laminar annular duct flow with viscous dissipaption. Proc. IMech. Part C: Mechanical Engineering Science, 2011; 225:1681-1692. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yavuz T, Akansu YE, Sarıoglu M, Ozmert M. Vortex Sheding on Combined Bodies at Incidence to a Uniform Air Stream. International Journal of Mechanical, Industrial and Aerospace Engineering, 2010; 4:38-43. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Akansu YE, Sarıoglu M, Kuvvet K, Yavuz T. Flow field and heat transfer characteristics in oblique slot jet imping,ing on a flat plate. Internal Communications in Heat and Mass Transfer, 2008; 35:873-880. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Akansu YE, Sarioglu M, Kuvvet K, Yavuz T. Flow field and heat transfer characteristics on oblique slot jet impinging on aflat palte. International Communications in Heat and Mass Transfer, 2008; 35(10):873-880. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Sarıoğlu M, Akansu YE, Yavuz T. Flow around A Rotatable Square Cylinder-Plate Body. AIAA Journal, 2006; 44(5):-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Sarıoğlu M, Akansu YE, Yavuz T. Control of Flow Around Square Cylinders at Incidence by Using aRod. AIAA Journal, 2005; 43(7):1419-1426. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Akansu YE, Sarıoğlu M, Yavuz T. Flow Around a Rotatable Circular Cylinder-Plate Body at Subcritical Reynolds Numbers. AIAA Journal, 2004; 42(6):1073-1080. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Bilen K, Bakırcı K, Yapıcı S, Yavuz T. Heat Transfer from a Plate Impinging swirl Jet. Journal of Energy Research, 2002; 26:305-320. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Sarıoğlu M, Yavuz T. Subcritical Flow Around Bluff Bodies. AIAA Journal, 2002; 40(7):1257-1268. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Sarıoğlu M, Yavuz T. Vortex shedding from circular and rectangular cylinders placed horizontally in a turbulence flow. Turkish J. of Eng. and Env. Sci, 2000; 24:-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yavuz T. Effect of Turbulnence Modellings on Prediction of Flow and Heat Transfer Characteristics for Confined Jet Impingment. Turkish J. of Eng. and Env. Science, 2000; 24:-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Kuvvet K, Yavuz T. Sıvı kristal yöntemi ile iki silindir arasındaki akımda ısı geçişinin incelenmesi. Turkish J. of Eng. and Env. Scie., 1998; 22(2):-.

 • Yavuz T, Özkılıç S. Fluid resistance and definition of correlation modulus in unsteady motion. Turkish J. of Eng. and Env. Science, 1990; 14:79-94.

 • Yavuz T, Cambazuğlu S. Daimi olmayan harekette yarım küresel modellere etkiyen direnç kuvvetlerinin deneysel analizi. Doğa Bilim Dergisi, 1986; 10(1):-.

 • Yavuz T. Rüzgar Kuvvetinin Energi Üretiminde Kullanımı. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 1985; 48:-.

 • Yavuz T. aerodinamik yavaşlatıcıların hareket karakteristiklerinin bilgisayara yardımı ile ananlizi. Doğa Bilim Dergisi, 1985; 9(3):-.

Bildiriler


 • Semerci DS, Yavuz T. Determining Optimum Vane Angle of a Model Francis Turbine and the Most effective Parameter on Turbine Efficiency Using Computational Fluid Dynamics. CTST-2019: Kocaeli, Turkey; 11/09/2019 - 14/09/2019

 • Koc E, Yavuz T. Numerical Investigation of the Optimum Layout of a Wind Turbine -Concentrator Combination. ULIBTK 2019: ; 11/09/2019 - 14/09/2019

 • Koc E, Yavuz T. Performance Analysis of the Concentrator with Flap-Wind Turbine Combination. 18. International Conference on Sustainable Energy Technologies(SET2019): Paula Lumpur- Malaysia; 20/08/2019 - 22/08/2019

 • Yavuz T, Koc E. Design of the Concentrator-Wind Turbine Combinations. 3rd International Conference on Fluid Dynamics & Aerodynmics: ; 25/12/2018 - 26/12/2018

 • Yavuz T, Koç E. Design of the concentrator -Wind Turbine Combinations. 3th International Conference on Offshore Renewable Energy (CORE-2018): Glaskow/UK; 29/08/2018 - 30/08/2018

 • Semerci DS, Yavuz T. Optimization of a Model Francis Turbine'Parameters for the Most Efficient Performance Case. 16th International Conference on Clean Energy (ICCE-2018): Famagusta/N. Cyprus; 09/05/2018 - 11/05/2018

 • Koç E, Gürel O, Yavuz T. CFD Analaysis and Taguchi Optimization of Diffuser for Small Type Wind Turbine. 3rd Conference on Advanced Mechanical Engineering (ICAME 2017),: İstanbul; 19/12/2017 - 21/12/2017

 • Günel O, Koç E, Yavuz T. Optimization Analysis of the Combinations of Concentrator and Wind Turbine with Flap in CFD. 2rd International Conference on Fluid Dynamics&Aerodynamics,: Roma/İtalya; 19/10/2017 - 20/10/2017

 • Çakin M, Altintaş C, Yavuz T, Ürkmez G. OTOBÜSLERDE KLİMA SİSTEMİNİN OPTİMİZASYONU. ULIBTK?17 21. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi: ; 13/09/2017 - 16/09/2017

 • Tezcan O, Yavuz T. RÜZGAR HIZI DİKEY EKSTRAPOLASYONA YENİ BİR YAKLAŞIM VE HELLMANN KATSAYISI. ULIBTK?17 21. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi: ; 13/09/2017 - 16/09/2017

 • Yavuz T, Doğan A. Development and Comperative Cost Calculations of Hybrid Systems Containing Wind and Solar Energies for a Detached House. 2nd International Conference on Viable Energy Trends (InVEnT-2017): Helsinki-Finland; 28/04/2017 - 30/04/2017

 • Günel O, Koç E, Yavuz T. Investigation Of Thermal Effect On 3D Printer Liquefier Of Different Cooling Fan Nozzle Geometry. International Conference On Energy And Thermal Engineering: İstanbul/TÜRKİYE; 25/04/2017 - 28/04/2017

 • Kıymaz Ö, Yavuz T. Wind Power Electrical Systems Integration, Technical and Economic Analysis of Hybrid Wind Power Plants. The 5th IEEE International Conference on Renewable Energy Research and Applications, ICRERA 2016: Birmingham-England; 20/11/2016 - 23/11/2016

 • Günel O, Koç E, Yavuz T. CFD vs. XFOIL of Airfoil Analysis at Low Reynolds Numbers. 5th IEEE International Conference on Renewable Energy Research and Applications, ICRERA 2016,: Birmingham-England; 20/11/2016 - 23/11/2016

 • Semerci DS, Yavuz T. Increasing Efficiency of an Existing Francis Turbine by Rehabilitation Process. The 5th IEEE International Conference on Renewable Energy Research and Applications, ICRERA 2016: Birmingham, England; 20/11/2016 - 23/11/2016

 • Koç E, Günel O, Yavuz T. Comparison of Qblade and CFD Results for Small-Scaled Horizontal Axis Wind Turbine Analysis. The 5th IEEE International Conference on Renewable Energy Research and Applications ICRERA 2016: Birmingham-England; 20/11/2016 - 23/11/2016

 • Günel O, Koç E, Yavuz T. Mini-Scaled Horizontal Axis Wind Turbine Analysis by Qblade and CFD?. 3rd International Conference on Advanced Technology & Sciences,(ICAT?16),: ; 01/09/2016 - 03/09/2016

 • Koc E, Günel O, Yavuz T. Comparison of XFOIL and CFD Airfoil Analyses for Low Reynolds Number. 3rd International Conference on Advanced Technology & Sciences,(ICAT?16),: Konya; 01/09/2016 - 03/09/2016

 • Semerci DS, Yavuz T. CFD-Based Performance Analyses of a Francis Turbine in Several Guide Vane Positions. 3rd International Conference on Advanced Technology & Sciences,(ICAT?16: Konya; 01/09/2016 - 03/09/2016

 • Koç E, Günel O, Yavuz T. Comparison of XFOIL and CFD Airfoil Analyses for Low Reynolds Number. 3rd International Conference on Advanced Technology & Sciences,(ICAT?16: Konya, Turkey; 01/09/2016 - 03/09/2016

 • Yavuz T, Koç E. Performance analysis of double blade airfoil. HEFAT2016: Malaga/Spain; 11/06/2016 - 14/06/2016

 • Slot jet çarpması(normal ve eğik) basınç, akım ve ısı transferi karakteristikleri. HEFAT2016: Malaga/Spain; 11/06/2016 - 14/06/2016

 • Yavuz T, Tekin KN, Koç E. Thermal Analysis of Wind Turbine Nacelle of 2.5 MW Turbine at Severe Weather Conditions. 6th International Congress of Energy and Environment Engineering and Management: Paris; 22/07/2015 - 24/07/2015

 • Tekin KN, Yavuz T, Koç E. Thermal Analysis of Wind Turbine Nacelle of 2.5 MW Turbine at Winter Conditions. HEFAT2014: Orlando, USA; 14/07/2014 - 16/07/2014

 • Yavuz T, Koç E. Hidrokinetik ve Rüzgar Türbinlerine Uygun Yüksek Performanslı Kanat Uygulamaları. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu: Girne/KIBRIZ; 04/10/2013 - 06/10/2013

 • Yavuz T, Koç E, Günel O, Gümrükçü A, Gatgar B. Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsünün Rüzgar Potansiyeli. 19. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi: Samsun; 09/09/2013 - 12/09/2013

 • Yavuz T, Özkılıç S. Experimental Evaluations of fluid resistance acting on bluff bodies in unsteady motion. 19. Ulusal Isı Bilimi ve Teknolojisi Kongresi: Samsun; 09/09/2013 - 12/09/2013

 • Tekin KN, Yavuz T. Rüzgar türbini gövdesinin(Nacelle) çeşitli ikşim koşullarında termal analizi. 18. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, ULIBTK'11: Zonguldak; 07/09/2011 - 10/09/2011

 • Kuvvet K, Yavuz T. İçten kanatlı konsantrik giriş akımında türblülans karakteristikleri ve basınç dağılımı. Türkiye 11. Enerji Kongresi: İzmir; 21/10/2009 - 23/10/2009

 • Kılkış B, Yavuz T, Erol Ö. Sürdürüleblirlik Stratejisi ve Performansı metriklerinin Enerji Niteliğinin Türkiye açısından Önemi. Türkiye 11. Enerji Kongresi: İzmir; 21/10/2009 - 23/10/2009

 • Erol Ö, Yavuz T. Slat ve Flapların Kanat Vorteks Dinamiğine Etkileri. UHUK-2008: İstanbul; 15/10/2009 - 17/10/2009

 • Bilgen İ, Yazicioğlu D, Erol Ö, Yavuz T. Slot Jet Çarpmasında Basınç , AKım ve Isı Transferi Karakteristikleri. ULIBTK07: ; 24/06/2009 - 27/06/2009

 • Darende H, Öztürk SB, Yavuz T. Kanat Etrafındaki Akımda Slat ve Flapların Vorteks Dinamiğine Etkileri ve kanat Stall Şartlarının Belirlenmesi. ULUBTK07: ; 24/06/2009 - 27/06/2009

 • Akansu YE, Yavuz T. Ardışık yerleştirilmiş dairesel silindir etrafında akış karakteristiklerinin deneysel incelenmesi. I. Ulusalhavacılık ve Uzay Konferansı: Ankara; 21/09/2006 - 23/09/2006

 • Sarıoğlu M, Akansu TE, Yavuz T. Farklı kesit alanlarına sahip çubukların kare kesitli bir prizma etrafındaki akışa etk,ilerinin deneysel incelenmesi. HaSeM'06: Nevşehir; 12/05/2006 - 14/05/2006

 • Akansu YE, Sarıoğlu M, Yavuz T. Bir uçak kanadı profili ile onun iz bölgesinde bulunan kare kesitli bir küt cismin aerodinamik karakteristiklerinin belirlenmesi. HaSeM'06: Nevşehir; 12/05/2006 - 14/05/2006

 • Sarıoğlu M, Akansu YE, Yavuz T. Yüzeye yerleşltirilen bir engelin dairesel silindirüzerindeki basınç dağılımına ve girdap kopması olayına etkisi. ULIBTK'05: Trabzon; 07/09/2005 - 09/09/2005

 • Pehlivan F, Yavuz T. Değişken kesitli halka akımında ısı transferinin sayısal incelenmesi. ULIBTK'05: Trabzon; 07/09/2005 - 09/09/2005

 • Öztekin E, Yavuz T. Pnomatik taşımada Malzeme karakteristiklerinin basınç kaybı ve akışa etkileri. ULIBT'05: Trabzon; 07/09/2005 - 09/09/2005

 • Akansu YE, Sarıoğlu M, Yavuz T. Akışa dik doğrultuda yanyan konumlandırılmış kare ve dairesel kesitli küt cisimler etrafında akış karakteristiklerinşn deneysel incelenmesi. ULIBTK'05: ; 07/09/2005 - 09/09/2005

 • Sarıoğlu M, Akansu YE, Yavuz T. farklı geometrili temas halindeki cisimler etrafındaki akışta hücum açısına bağlı olarak girdap kopma olayının deneyesel incelenmesi. kaysei V. Havacılık Sempozyumu: ; 13/05/2004 - 14/05/2004

 • Akansu YE, Saroğlu M, Yavuz T. Akış ortamındaki kare kesitli bir küt cisminbir yüzeyindenaçılan kanaldan yapılan üflemeninbasınç dağılımına etkisi. Kayseri V. Havacılık Sempozyumu: Kayseri; 13/05/2004 - 14/05/2004

 • Akansu YE, Sarıoğlu M, Yavuz T. Dairesel kesitli bir silindirin kare prizmadaki akış karakteristiklerine etkileri. ULIBTK'03: İsparta; 03/09/2003 - 05/09/2003