BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi

 

Duyurular
Mühendislik Fakültesi Uzaktan Eğitim Duyurusu

Sevgili Öğrenciler,

Dünyayı ve dolayısıyla ülkemizi etkileyen  Corona (COVID 19) virüsü ile mücadele sırasında virüsün yayılımını azaltmak amacıyla alınan önlemlerden biri olarak, bir çok ülkede olduğu gibi, ülkemizde de eğitime ara verilmiştir. Yükseköğretim Kurumu’nun  ilgili kararı ile 23 Mart 2020 tarihi itibariyle üniversitemiz, tüm fakülteleri ile, uzaktan eğitime başlama hazırlığı içine girmiştir.

Bildiğiniz üzre fakültemizde yıllardır mevcut eğitim-öğretim sistemi yürütülürken, Moodle platformu derslerin yaklaşık %60’ında, destekleyici anlamda, kullanılmaktadır.  

Uzaktan eğitim için Üniversitemizin tüm fakültelerini kapsayacak hazırlıklar,  sahip olduğumuz olanaklar ile; örneğin Moodle üzerinden destekler, Moodle+Adobe Connect kullanımı ile senkron eğitim, Kanal B üzerinden sağlanabilecek açık öğretim dahil olmak üzere çalışmalarımızı başlattık. 

23-27 Mart haftası bir geçiş dönemi olarak , derslerden dafa fazla uzak kalmamanız içinn şimdilik var olan Moodle sistemi üzerinden ders notlarını okumanız, çalışmanız, tekrar edebilmeniz ve verilen ödevlerle öğrenmenin hangi ölçüde sağlanabildiğini görmemiz amacıyla bu şekilde yürütüldü.

Bu kapsamda öğretim üyeleri sizlere gerek SMS, gerekse e-posta bildirimleri ile ulaştılar. Ayrıca haftalık olarak ders notları sistemde paylaşılacak, çalışma soruları, kısa sınavlar ve ödev uygulamaları ile sizlerin derse katılımını sağlanmaya çalışıldı.

Bilindiği gibi mühendislik eğitimi yüz yüze ve etkileşimli bir ortamda gerçekleştirilir. Ancak içinde bulunduğumuz bu zorunlu nedenlerle sanal ortama taşıdığımız eğitimimizi, önümüzdeki haftadan itibaren, aşamalı bir şekilde,  haftalık ders programımızdaki saatlere uygun olarak, öğrencilerimiz ve öğretim üyelerimizin bir birini görebileceği karşılıklı etkileşimli ortama taşıyoruz.

Hafta başında bu bilgiler sizlere Bölümleriniz veya öğretim üyeleri tarafından bildirilecektir. En kısa zamanda senkron (öğretim üyesinin sizlerle bağlantılı canlı görüntülü ) eğitime başlanacaktır.   Bu geçiş dönemi sırasında  moodle üzerinde konulan dökümanları çalıştığınız halde anlamadığınız konular tekrar edilerek telafi edilecektir.

Sizler için eniyisini yapmaya çalıştığımızdan emin olunuz.  Bu dönemi sanal ortamda başarılı bir şekilde yürüteceğiz. Uygulamalı Laboratuvar derslerimizi ise yaz aylarında yaz okulu döneminde yapacağız.

En kısa zamanda, dünyayı sarsan Corona virus salgınının durmasını ve sağlıklı bir şekilde  sınıf ortamındaki  derslerinize dönmenizi dilerim.   

 

 

Prof.Dr.Berna DENGİZ

Dekan V.