BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi

 

Dekandan

Mühendislik Fakültesi; bilimin insan yaşamındaki yeri ve önemini benimseyen, araştırıcı, sorgulayıcı, üretken, akla ve bilime saygılı, çözümleyici  ve bütünleştirici düşünce yapısına sahip yaratıcı ve yenilikçi bireyler yetiştirmektedir. Fakültemiz, Başkent Üniversitesinin “Bilim Bizde Toplanır ve Oradan Yayılır” temel ilkesi doğrultusunda, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve bilimi yayma etkinlikleri aracılığıyla insanlığın teknolojik, sosyo-ekonomik ve kültürel düzeyinin yükseltilmesine, insan sağlığının gelişmesine ve topluma hizmetin yaygınlaşmasına katkıda bulunmayı amaçlar.  

1996-97 öğretim yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüyle öğretime başlayan Fakültemiz, 1997-1998 öğretim yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümünü ve 1998-1999 öğretim yılında Endüstri Mühendisliği Bölümünü öğretime açmıştır. Büyüme ve gelişmesini rasyonel ilkeler çerçevesinde yürütmekte olan Fakültemizde, 2000-2001 öğretim yılında Üniversitemiz kurucusu ve Kurucu Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın ileri görüşü ve önerisi ile Türkiye’de bir ilk olan Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, 2003-2004 öğretim yılında ise Makine Mühendisliği Bölümü öğretime başlamıştır.

 

Başkent Üniversitesinin sürekli iyileştirme politikaları gereği Mühendislik Fakültesine bağlı bölümlerin öğretim programları, ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarının öngördüğü ölçütler doğrultusunda güncellenmektedir. Her öğretim programında temel bilimler, genel mühendislik ve mesleğe özgü dersler yanında, sosyal bilimler ve güzel sanatlar ile ilgili dersler de yer almaktadır.

Teorik işlenen mühendislik dersleri, uygulamalar ve deneylerle, modern laboratuvar ortamlarında deneyimli öğretim elemanı kadrosuyla, az sayıda gruplarla etkileşimli eğitim-öğretim ortamında yürütülmektedir. Öğretim elemanlarımız ulusal ve uluslararası işbirlikleri yaparak teorik ve uygulamalı araştırma projelerini TÜBİTAK, Sanayi Bakanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere çeşitli kuruluşlarla yürütmekte ve üniversite-sanayi işbirliğine önem vermektedir. Bu deneyim ve birikim, eğitim-öğretim programlarımızda öğrencilerimize aktarılarak onların hayata hazırlanmaları sağlanmaktadır.

Fakültemiz, tüm öğretim elemanları ile danışmanlık konusuna önem vermekte ve her öğrencisinin eğitim ve sosyal yaşamına destek olmaya çalışmaktadır. Başkent Üniversitesi’nin “İngilizce Baraj” ilkesi Mühendislik Fakültesi’nin tüm programlarında uygulanır. Her öğrencinin kendi alanında yeterli Mesleki İngilizce düzeyine ulaşarak mezun olması sağlanır. Öğrencilerimiz teorik bilgilerini işbaşında pratik yaparak pekiştirmek amacıyla 4. ve 6. yarıyıl sonunda toplam en az 40 iş günü iki yaz stajı yapmaktadırlar.

Son sınıf öğrencilerimiz 7. ve 8. yarıyıllarda bir öğretim elemanı danışmanlığında “Bitirme Projeleri” yapmaktadırlar. Bu süreçte öğrencilerimiz, üniversite-sanayi işbirliği içinde bilim ve teknoloji üretme potansiyeline sahip çalışmalar yaparak gerçek hayata hazırlanırlar. Bu projelerden bazıları uluslararası üniversitelerle karşılıklı işbirliği içinde yürütülmekte ve TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir. Projeler yıl sonunda yapılan “Bitirme Projeleri Sergisi” ile ilgili sektör temsilcilerine tanıtılmaktadır. Başkent Üniversitesi bir başka ilki başlatarak, öğrencilerini bitirme projelerindeki başarılı çalışmalarını sunmak üzere ulusal ve uluslararası toplantı ve yarışmalara göndermektedir. Bu tür konferans, sempozyum ve yarışmalara katılan birçok öğrenci grubu, birincilik, ikincilik ve başarı ödülleri alarak üniversitemizi ve ülkemizi en güzel şekilde temsil etmişlerdir.

Öğrencilerimiz Avrupa Birliğine üye ülkelerin üniversiteleri ile öğrenci ve öğretim elemanı değişimini öngören ERASMUS programından, dönem içinde veya yaz okulunda yararlanabilmekte ve üniversite eğitimleri sırasında yurtdışı deneyimi kazanmaktadırlar.

Lisansüstü dereceler almak için ayrıca Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde yürütülen Bilgisayar Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Kalite Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Enerji Mühendisliği   yüksek lisans programlarımız ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği doktora programımız da vardır.

Öğrencilerini teknolojiyi transfer eden değil, teknolojiyi üreten mühendisler olarak ülkemizin kalkınmasında önemli roller üstlenmek üzere yetiştirmeye devam eden Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, girişimci olarak kendi işlerini kuran, kamu ve özel kesimde kendini kabul ettirmiş 1500’ü aşkın başarılı mezun vermiştir.

Prof. Dr. Berna DENGİZ

Dekan