BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi

 

Tanıtım

Mühendislik Fakültesi, bilgi ve teknoloji üretip uygulamaya aktaracak nitelikli insan gücünü yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Fakülte bünyesindeki bölümlerin öğretim ve araştırma öncelikleri bu doğrultuda belirlenerek, gereksinim duyulan modern altyapı ve nitelikli akademisyen kadrosu oluşturulmuştur. 02-11-2015 itibariyle, 15 Profesör, 9 Doçent, 21 Yardımcı Doçent, 11 Öğretim Görevlisi, 1 Uzman, 31 Araştırma Görevlisi, 0 Mühendis olmak üzere toplam 88 tam zamanlı öğretim elemanımız ve 0 lisansüstü burslu öğretim elemanı adayımız bulunmaktadır.

1996-97 öğretim yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüyle öğretime başlayan Fakültemiz, 1997-98 öğretim yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümünü ve 1998-99 öğretim yılında Endüstri Mühendisliği Bölümünü öğretime açmıştır. Büyüme ve gelişmesini rasyonel ilkeler çerçevesinde yürütmekte olan Fakültemizin Biyomedikal Mühendisliği Bölümü de 2000-01 öğretim yılında öğretime başlamıştır. Makine Mühendisliği Bölümü 2003-2004 öğretim yılında öğretime başlamıştır.

2015 yılı itibariyle, Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden 387, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden 393, Endüstri Mühendisliği Bölümünden 470, Biyomedikal Mühendisliği Bölümünden 285, Makine Mühendisliği Bölümünden 113 olmak üzere fakültemizden toplam 1648 öğrenci mezun olmuştur.

Mühendislik Fakültesi laboratuvarları kimya, fizik, bilgisayar, elektrik-elektronik, analog ve dijital elektronik, sayısal mantık devreleri, mikroişlemci, haberleşme, mikrodalga ve anten, sayısal işaret işleme, biyomedikal, elektromekanik, bilgi teknolojileri, yazılım mühendisliği, proje destek, araştırma, robotik ve kontrol, işetüdü ve işbilim, üretim sistemleri dallarında modern donanım ve deney düzenekleri ile donatılmıştır. Diğer yandan, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı eğitim-öğretim ve araştırma için gerekli teknik desteği sağlamaktadır. Kampusta bulunan bütün bilgisayarlar hızlı bir yerel ağ yapısına bağlı olup, her kullanıcının bu ağın internet bağlantısı üzerinden uluslararası bilgi kaynaklarına erişimi olanaklıdır. Bilgisayar altyapısı, öğrencilerin profesyonel ve amatör gereksinimlerine cevap verecek yazılım ve donanıma sahiptir.

Misyonumuz; bilimin nesnelliğini benimseyen, ulusal bilince sahip,araştırıcı, sorgulayıcı, üretken, akla ve bilime saygılı, çözümleyici  ve bütünleştirici düşünce yapısına sahip yaratıcı ve yenilikçi bireyler yetiştirmek; eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve bilimi yayma etkinlikleri aracılığıyla Türk toplumunun teknolojik, sosyo-ekonomik ve kültürel düzeyinin yükseltilmesine, insan sağlığının gelişmesine ve topluma hizmetin yaygınlaşmasına katkıda bulunmaktır.

Vizyonumuz; misyonumuz doğrultusunda nitelikli bilim insanlarınca gerçekleştirilen eğitim-araştırma çalışmaları aracılığıyla bilimsel üretim yapma ve yaymada ulusal ve uluslararası ortamda ön sıralarda yer almaktır.
Amaçlarımızın vizyonumuza yönelik olması gerektiği gerçeğinin ışığı altında;
• Amaçlarımıza ulaşmamızı sağlayacak üstün nitelikli, özgün eğitim-öğretim ve bilim geliştirme programları tasarlamak,
• Araştırma – yayın kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalarla ulusal ve evrensel bilimin düzeyini yükseltmek,
• Kurumsal gelişimi, kurumsallaşmanın olası durağanlığını aşmak için en uygun amaç olarak benimsemek,
• Akademik açıdan gelişmiş ve profesyonelliğini kanıtlamış kadrolar oluşturmak,
• Çalışanlarımızın bağlılığını arttırıp kurumsal değerlerin paylaşıldığı bir kültür yaratmak,
• Akademik - yönetsel insan kaynağımızın desteği ve öğrencilerimizin öğrenme bilinciyle seçkin üniversite kavramını
geliştirmek,
• Çalışanlarımızı ve öğrencilerimizi özendirecek ve üretkenliğini arttıracak fiziksel ortamlar yaratmak,
• Çalışanlarımız ve öğrencilerimiz ile birlikte “uluslararası düzeyde tanınır üniversite” düşüncesine ve eylemine katkı vermek,
• İçinde yaşadığımız toplumun sorunlarına etkili tanımlar ve çözümler getirmek, temel yaklaşımımızdır.

 

Kültürel ve sosyal çevre:

Üniversitemizdeki kültürel ve sosyal çevre hakkında ayrıntılı bilgiyi aday.baskent.edu.tr  adresinden alabilirsiniz.