BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi

 

Duyurular
ORY100 ÜNİVERSİTE HAYATINA GİRİŞ DERSİ

Sevgili Öğrencilerimiz,
ORY100 Üniversite Hayatına Giriş Dersi, tüm öğrencilerin alması gereken 1 kredilik zorunlu bir derstir.
2020-2021 Akademik Yılı ORY100 Üniversite Hayatına Giriş Dersi, 1-3 Ekim 2020 tarihlerinde ekte
verilen program kapsamında Üniversitemizin Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanımız Sayın Prof.
Dr. Mehmet Haberal (teşrifleri halinde) ve Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Ali Haberal’ın katılımı ile AMFİ
Tiyatroda gerçekleşecektir.