BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi

 

33. Mühendislik Dekanları Konseyi Toplantısı

"TÜRKİYE'DE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNİN NİTELİĞİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK YENİ AÇILIMLAR"

TOPLANTISI

28 Mart 2017/Ankara

 

33. Mühendislik Dekanları Konseyi Toplantısı öncesinde Türkiye'deki Mühendislik eğitiminin niteliğinin bütün yönleri ile görüşülmesi amacıyla, Mühendislik Fakültesi Dekanları ile "Türkiye'de Mühendislik Eğitiminin Niteliğinin Artırılmasına Yönelik Yeni Açılımlar" toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının öğleden önceki oturumları YÖK konferans salonunda, öğleden sonraki oturumları ise Başkent Üniversitesi Avni Akyol Konferans Salonunda yapıldı. 

Toplantının açılışında YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç ve Mühendislik Dekanları Konseyi Genel Sekreteri Prof. Dr. Süheyda Atalay birer konuşma gerçekleştirdi. Yeni YÖK olarak, pek çok vesile ile paylaşmış oldukları Yükseköğretimdeki Kalite odaklı büyümeyi önemsediklerini söyleyerek konuşmasına başlayan YÖK Başkanı Saraç, bu konuda önemli kararlar aldıklarını ve bununla yetinmeyip kararları hızla hayata geçirdiklerini belirtti.

Başkent Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berna Dengiz ise "Mühendislikte Yetkinlik Sınavı" başlıklı sunumları gerçekleştirdi.