BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi

 

CIE40 En İyi Öğrenci Makalesi Ödülü

Bu yıl 40.cısı Japonya'da düzenlenen Bilgisayar ve Endüstri Mühendisliği Uluslararası Konferansına Yüksek Lisans tezinden hazırlanan bir bildiri ile katılan Endüstri Mühendisliği Bölümü araştırma Görevlisi Ayyüce Aydemir Karadağ "En İyi Öğrenci Makalelesi Ödülü"nü almıştır. Araştırma Görevlisi Ayyüce Aydemir Karadağ'ı ve tez danışmanı Prof.Dr.Berna Dengiz'i kutluyoruz.