BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi

 

Dekandan

Başkent Üniversitesinin ?Bilim Bizde Toplanır ve Bizden Yayılır? temel ilkesi doğrultusunda bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek, uluslararası alandaki nitelikli araştırmalarıyla bu gelişime katkıda bulunan güçlü akademik kadrosu ile fakültemizin tüm bölümleri; merak eden, araştıran, üreten, çevreye ve toplumsal konulara duyarlı, sorunlara yaratıcı çözüm önerileri geliştirebilen mühendisler yetiştirmektedir.

1996 yılından başlayarak 2017 yılına kadar, Elektrik-Elektronik, Bilgisayar, Endüstri, Biyomedikal ve Makine Mühendisliği bölümleriyle eğitim öğretim faaliyetlerini beş bölüm ile sürdürmüş olan fakültemiz, 2017-2018 akademik yılında açılan ve 2019-2020 yılında öğrenci aldığı İnşaat Mühendisliği programıyla toplamda altı bölüme ulaşmıştır. Fakültemizin Biyomedikal Mühendisliği Bölümü ülkemizde kurulan ilk biyomedikal mühendisliği bölümüdür. Makine Mühendisliği Bölümümüz ise ülkemizde vakıf üniversitesinde kurulmuş olan ilk makine mühendisliği bölümü olma özelliğini taşımaktadır.

Fakültemizin Bilgisayar, Biyomedikal, Elektrik-Elektronik, Endüstri ve Makine Mühendisliği %30 İngilizce programları MÜDEK akreditasyonu ve EUR-ACE etiketine sahiptir. Geniş bir yelpazede uluslararası diploma tanınırlığı imkânı sunan MÜDEK akreditasyonuna İnşaat Mühendisliği programı ile Bilgisayar, Biyomedikal, Elektrik-Elektronik, Endüstri ve Makine Mühendisliği %100 İngilizce Programlarımız ilk mezunlarını verdikten sonra başvurularını yapacaklardır. Uluslararası işbirliklerimiz doğrultusunda öğrencilerimiz ERASMUS değişim programı kapsamda, 19 faklı üniversitede eğitim-öğretim ve staj yapabilme olanağına da sahiptirler. 

Günümüzde teknoloji ve mühendislik uygulamalarındaki gelişmeler çok hızlı bir şekilde evirilmekte ve bu hızlı değişim süreci insanın etkileşim kurduğu her alanı etkilemektedir. Bu hızlı değişim ve beraberinde getirdiği yeniliklere adapte olabilmemizi sağlayan uygulama, araç, cihaz ve sistemleri tasarlayan, uygulamaya koyan ve sürekli iyileştirerek geliştiren mühendislerin gerçekleştirdikleri tüm faaliyetlerde Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine de dikkate almaları gerekmektedir. Bu doğrultuda sürekli güncellenen eğitim-öğretim programları, üniversite-sanayi işbirliği odaklı bitirme projeleri, yaz stajları ve stajyer mühendislik uygulamaları ile desteklenmekte ve öğrencilerimiz Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0 gibi devrimlere hazır mühendisler olarak mezun olmaktadırlar. Ayrıca, öğrencilerimiz III. Kuşak üniversite olmanın sorumluluğu ile üniversitemizin Biyotek Teknoloji Geliştirme Merkezi, Ekin Ön Kuluçka Merkezi, Teknoloji Transfer Ofisi destekleri ile girişimci olarak fikirlerini hayata geçirebilme olanağı bularak kendi şirketlerini de kurabilmektedirler.

Fakültemiz, 2022-2023 Akademik yılından itibaren; 30.000 m2 alana kurulan, laboratuvarları günümüzün mühendislik uygulamalarına uygun teknolojiye sahip makine-ekipman ve cihazlar ile donatılmış, derslikleri çağımızın mühendislik eğitimine uygun olarak tasarlanmış olan yeni Mühendislik Fakültesi binasına taşınmıştır.  Yeni Mühendislik Fakültesi binası, elektrik enerjisi gereksinimini otopark alanları olarak hizmet verecek alanlara kurulu güneş enerjisi sisteminden karşılama kabiliyetine sahip ilk mühendislik fakültesi olma özelliğine de sahiptir. Üç blok olarak tasarlanan yeni binamızda; 74 adet laboratuvar, 2 adet teknik resim salonu, 36 adet derslik, 4 amfi, 4 adet seminer ve bir adet konferans salonu ile bir adet Mühendislik Galerisi bulunmaktadır. Öğretim üyeleri ofisleri ve idari ofisler I. Blokta, laboratuvarlar, kafeterya ve öğrenci çalışma salonları II. blokta, derslikler, amfiler, bilgisayar laboratuvarları, seminer salonları ve Mühendislik Galerisi ise III. blokta yer almaktadır.

Başkent Üniversitesi kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal, binamızın inşaatı sırasında her aşamadaki çalışmalarla çok yakından ilgilenerek yeni binamızın en iyi şekilde, eksiksiz ve hızla tamamlanmasını sağlamıştır. Sayın hocamıza en içten duygularla teşekkürlerimizi sunarız.

1996 yılından beri fakültemiz bölümlerinin eğitim-öğretim programlarının çağın gereksinimlerine göre tasarlanması, geliştirilmesi, sürdürülebilirliğinin sağlanması ve bu sayede, hem ülkemiz kalkınmasına, hem de mühendislik mesleğinin gelişimine sürekli olarak verdikleri katkılar ve emekleri için önceki dekanlarımız Prof. Dr. Berna Dengiz ve Prof. Dr. İmdat Kara'ya şükranlarımızı sunarız.

Mevcut mühendislik uygulamalarının yeni gelişen teknoloji doğrultusunda iyileştirilmesi, mevcut sistemlerde karşılaşılan sorunlara akılcı çözümlerin bulunması,  rekabet üstünlüğü ve katma değeri yüksek, daha kaliteli, çevreye duyarlı, sürdürülebilir nitelikte ürün ve hizmetlerin üretilmesi ve iletişim ve bilişim teknolojilerinin mühendislik uygulamalarında etkin bir şekilde kullanılması mühendislerden önümüzdeki dönemdeki beklentilerdir.    

Bu beklentileri karşılayabilmek üzere; gerekli temel niteliklere sahip, geleceğin ürün ve hizmetlerini üretmek amacıyla mühendislik mesleğine ilgi duyan, ülkemizin ve insanlığın gelişimine katkıda bulunmak isteyen tüm adayları geleceğin mühendislik tasarım ve uygulamalarını birlikte inşa etmek için fakültemize bekliyoruz.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Yusuf Tansel İç

Dekan