BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi

 

Dekandan

Fakültemiz; bilimin önemini benimseyen, araştırıcı, sorgulayıcı, üretken, akla ve bilime saygılı, çözümleyici ve bütünleştirici düşünce yapısına sahip; yaratıcı, yenilikçi ve fark yaratan mühendisler yetiştirmektedir. Ayrıca, Başkent Üniversitesinin “Bilim Bizde Toplanır ve Bizden Yayılır” temel ilkesi doğrultusunda, eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra, araştırma-geliştirme ve bilimi yayma etkinlikleri aracılığıyla insanlığın teknolojik, sosyo-ekonomik ve kültürel düzeyinin yükseltilmesine ve topluma hizmetin yaygınlaşmasına katkıda bulunacak çalışmaları da yürütmektedir.

1996-2017 yılları arasında, Elektrik-Elektronik, Bilgisayar, Endüstri, Biyomedikal ve Makine Mühendislikleri bölümleriyle eğitim öğretim faaliyetlerini yürüten fakültemiz, 2017-2018 akademik yılında açtığı İnşaat Mühendisliği programına 2019-20 yılında öğrenci alarak toplam altı bölüme ulaşmıştır.

Fakültemiz, 2022-2023 Akademik yılı Ağustos ayında 30.000 m2 kapalı alana sahip modern teknoloji ile donatılmış, enerji gereksinimini güneş enerjisinden üreten ilk mühendislik fakültesi olan yeni Mühendislik Fakültesi binasına taşınmıştır. Üç blok olarak tasarlanan yeni binamızda yetmiş dört adet laboratuvar, iki adet teknik resim salonu, otuzaltı adet derslik, dört adet anfi, dört adet seminer, bir adet konferans salonu ve bir adet Mühendislik Galerisi bulunmaktadır. İdari ofisler ilk blokta, laboratuvarlar ve öğrenci çalışma salonları ikinci blokta, derslikler, anfiler, seminer salonları ve Mühendislik Galerisi ise üçüncü blokta yer almaktadır.

Başkent Üniversitesi kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof Dr. Mehmet Haberal,  binamızın inşaatı sırasında her aşaması ile çok yakından ilgilenerek en güzel şekilde, eksiksiz ve hızla tamamlanmasını sağlamıştır.  Sayın hocamıza en içten duygularla teşekkür ederiz.

Fakültemizin Bilgisayar, Biyomedikal, Elektrik-Elektronik, Endüstri ve Makine Mühendisliği programları MÜDEK akreditasyonu ve EUR-ACE etiketine sahiptir. İnşaat Mühendisliği programı ise ilk mezunlarını verdikten sonra başvurusunu yapacaktır. Böylece öğrencilerimiz, tüm AB ülkeleri yanında Amerika, Avusturalya, Japonya, Kore, Malezya, Venezuela gibi bir çok ülkede o ülkelerin mühendislik fakültesi mezunlarına tanınan haklara sahip olarak mezun olmaktadırlar.

Öğrencilerimiz, teknoloji ve mühendislik alanındaki gelişmeleri, Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilir kalkınma amaçlarını dikkate alarak sürekli güncellenen eğitim öğretim programları ile teknolojiyi transfer eden değil, teknolojiyi geliştiren, Endüstri 4.0 Devrimine hazır mühendisler olarak mezun olmaktadırlar.

III. Kuşak üniversite olmanın sorumluluğu ile Başkent Üniversitesi bünyesinde kurulu Biyotek Teknoloji Geliştirme Merkezi, Ekin Ön Kuluçka Merkezi, Teknoloji Transfer Ofisi ve akademik kadromuzun danışmanlık ve yönlendirmeleri ile mezunlarımız, ülkemizin ihtiyacı olan alanlarda girişimci olarak fikirlerini hayata geçirebilmekte, şirketlerini kurarak iş arayan değil işveren olabilmektedirler. Ayrıca, ERASMUS değişim programı kapsamda, işbirliği protokolü yaptığımız AB ülkelerinde ondokuz farklı üniversitede eğitim ve öğretim yapabilme olanağına sahiptirler.  

Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bu özellikleri ile dünya ülkelerinde çalışacak nitelikte başarılı mühendisler yetiştirme gururunu yaşamaktadır.

Önce 2019 yılında ortaya çıkan Covit 19 etkisiyle yaşadığımız salgın süreci ardından 6 Şubat 2023’de gerçekleşen deprem sonucu yaşanan büyük afet mühendislere daha çok ve derin insani ve mesleki sorumluluklar yüklemiştir.

Bu nedenle, Teknolojiye ilgi duyan, mühendis olmak isteyen, geleceğin gelişimine katkıda bulunmak isteyen siz sevgili gençlerimizi üniversitemizin size sunduğu bu olanaklardan yararlanmak üzere fakültemize bekliyoruz. 

Gelecek sizlerindir.

 

Prof. Dr. Berna DENGİZ

Dekan