BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi

 

Tanıtım

Mühendislik Fakültesi, bilgi ve teknoloji üretip uygulamaya aktaracak nitelikli insan gücünü yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Fakülte bünyesindeki bölümlerin öğretim ve araştırma öncelikleri bu doğrultuda belirlenerek, gereksinim duyulan modern altyapı ve nitelikli akademisyen kadrosu oluşturulmuştur. 

1996-97 öğretim yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüyle öğretime başlayan Fakültemiz, 1997-98 öğretim yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümünü ve 1998-99 öğretim yılında Endüstri Mühendisliği Bölümünü öğretime açmıştır. Büyüme ve gelişmesini rasyonel ilkeler çerçevesinde yürütmekte olan Fakültemizin Biyomedikal Mühendisliği Bölümü de 2000-01 öğretim yılında öğretime başlamıştır. Makine Mühendisliği Bölümü 2003-2004 öğretim yılında öğretime başlamıştır. İnşaat Mühendisliği Bölümü 2018-2019 öğretim yılında öğretime başlamıştır.

Mühendislik Fakültesi laboratuvarları kimya, fizik, bilgisayar, elektrik-elektronik, analog ve dijital elektronik, sayısal mantık devreleri, mikroişlemci, haberleşme, mikrodalga ve anten, sayısal işaret işleme, biyomedikal, elektromekanik, bilgi teknolojileri, yazılım mühendisliği, proje destek, araştırma, robotik ve kontrol, işetüdü ve işbilim, üretim sistemleri dallarında modern donanım ve deney düzenekleri ile donatılmıştır. Diğer yandan, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı eğitim-öğretim ve araştırma için gerekli teknik desteği sağlamaktadır. Kampusta bulunan bütün bilgisayarlar hızlı bir yerel ağ yapısına bağlı olup, her kullanıcının bu ağın internet bağlantısı üzerinden uluslararası bilgi kaynaklarına erişimi olanaklıdır. Bilgisayar altyapısı, öğrencilerin profesyonel ve amatör gereksinimlerine cevap verecek yazılım ve donanıma sahiptir.

Misyonumuz; bilimin insan yaşamındaki yeri ve önemini benimseyen, araştırıcı, sorgulayıcı, üretken, akla ve bilime saygılı, çözümleyici ve bütünleştirici düşünce yapısına sahip; yaratıcı, yenilikçi ve fark yaratan mühendisler yetiştirmektir. Ayrıca, Başkent Üniversitesinin “Bilim Bizde Toplanır ve Oradan Yayılır” temel ilkesi doğrultusunda, öğretim faaliyetlerinin yanı sıra, araştırma-geliştirme ve bilimi yayma etkinlikleri aracılığıyla insanlığın teknolojik, sosyo-ekonomik ve kültürel düzeyinin yükseltilmesine ve topluma hizmetin yaygınlaşmasına katkıda bulunacak çalışmaları yürütmektir. 

Vizyonumuz; misyonumuz doğrultusunda nitelikli bilim insanlarınca gerçekleştirilen eğitim-araştırma çalışmaları aracılığıyla bilimsel üretim yapma ve yaymada ulusal ve uluslararası ortamda ön sıralarda yer almaktır.
Amaçlarımızın vizyonumuza yönelik olması gerektiği gerçeğinin ışığı altında;
• Amaçlarımıza ulaşmamızı sağlayacak üstün nitelikli, özgün eğitim-öğretim ve bilim geliştirme programları tasarlamak,
• Araştırma – yayın kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalarla ulusal ve evrensel bilimin düzeyini yükseltmek,
• Kurumsal gelişimi, kurumsallaşmanın olası durağanlığını aşmak için en uygun amaç olarak benimsemek,
• Akademik açıdan gelişmiş ve profesyonelliğini kanıtlamış kadrolar oluşturmak,
• Çalışanlarımızın bağlılığını arttırıp kurumsal değerlerin paylaşıldığı bir kültür yaratmak,
• Akademik - yönetsel insan kaynağımızın desteği ve öğrencilerimizin öğrenme bilinciyle seçkin üniversite kavramını
geliştirmek,
• Çalışanlarımızı ve öğrencilerimizi özendirecek ve üretkenliğini arttıracak fiziksel ortamlar yaratmak,
• Çalışanlarımız ve öğrencilerimiz ile birlikte “uluslararası düzeyde tanınır üniversite” düşüncesine ve eylemine katkı vermek,
• İçinde yaşadığımız toplumun sorunlarına etkili tanımlar ve çözümler getirmek, temel yaklaşımımızdır.

 

Kültürel ve sosyal çevre:

Üniversitemizdeki kültürel ve sosyal çevre hakkında ayrıntılı bilgiyi aday.baskent.edu.tr  adresinden alabilirsiniz.